İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

A. SEMİH GÖKTUĞ: AB´nin başkentinde şarkı söylemek – Radikal

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun ‘Türkiye Şarkıları’ konserinin ilki 30 Ağustos’ta, ikincisi de 1 Eylül’de verilmişti. FOTOĞRAF: İBRAHİM LALELİ/DHA


A. SEMİH GÖKTUĞ

Sezen Aksu’nun, 30 Ağustos Zafer Bayramında Efes Antik Tiyatro’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Aspendos’ta gerçekleştirdiği ‘Türkiye Şarkıları’ adlı konserler, Türkiye’nin kültürel çeşitlilikten kaynaklanan zenginliğinin yaşayan bir göstergesi oldu. Konserlerde Türkçe, Kürtçe, Rumca, Ermenice, Judeo İspanyolca şarkılar kalabalık korolar eşliğinde, hep birlikte söylendi.

Bu topraklarda yüzyıllardır söylenen farklı dillerdeki şarkıların, dinleyenler üzerinde yarattığı güzel duygular, ortak tarihi, ortak değerleri paylaşmanın coşkusunu ifade ediyor. Farklı dillerdeki bu şarkılar, ancak aynı kültürel dokuya sahip insanlar üzerinde benzer etkiler yaratabilir.

Tarihsel temelleri var

Yüzyıllarca birlikte yaşamanın yarattığı etkileşim, ortak tarihin içinde aynı kültürel dokuyu oluşturuyor. Günümüz dünyasında, toplumsal yapı içinde bulunan farklı kültürlerin o topluma zenginlik kattığı kabul edilir. Türkiye’nin kuruluşunda var olan, farklı kültürlerin yaşama hakkı, aynı zamanda Osmanlı devlet anlayışının en önemli unsurlarından biri olan, farklı kültürlerin bütünlük içinde yaşayabilmesi ilkesine dayanıyor.

Çağdaş devlet kavramı, kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşlar için kültürel hakların garanti edilmesi ve kültürel çeşitliliğin sağlanması koşulunu içerir. Aynı şekilde, çağdaş devlet anlayışı, hukuk devleti çerçevesinde vatandaşlık ilkesiyle bağlı bireylerin, temel insan hakları ve özgürlüklerini korumayı zorunlu kılıyor.

Türkiye’nin köklü devlet geleneğine bağlı olarak, farklı kültürlerin yaşaması konusunda, çağdaş devlet anlayışıyla örtüşen olgunluğa sahip olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye’nin tarihsel mirasında bulunan, farklı kültürlerin yaşamasına olanak sağlayan bu özellik, Avrupa Birliği’ne girme konusunda, aday ülkeler için geçerli olan Kopenhag Kriterleri’nin, siyasi kriterler bölümünü sağlamanın zeminini oluştur.

Siyasi kriterler, AB’ye aday ülkeler açısından uyulması zorunlu olan koşulları belirtirken, “Ancak, bu ilkelerin varlığı tek başına yeterli olmamakta, aynı zamanda, kesintisiz uygulanıyor olması gerekmektedir” şeklinde uygulamanın görülmesi gerektiğini vurgular.

Uygulamalar gösterilmeli

Türkiye’nin siyasi kriterleri yasalaştırdıktan sonra, söz konusu yasaların uygulandığını göstermesi gerekiyor. Yasaların uygulanması devlet yönetimini ilgilendiren idari bir konu. Ancak, toplumsal yaşamda yasaların uygulanmasına bağlı olmayan paylaşımlar, var olan birlikteliklerin sürdürülmesinde belirleyici niteliktedir. Türkiye’de farklı kültürel kimliklerin bir arada barış ve uyum içinde yaşadığını gösteren birçok gösterge olmasına rağmen, bu konunun dış dünyada daha iyi anlaşılabilmesi açısından ‘Türkiye Şarkıları’ konserinin yurtdışında da tekrarlanması farklı bir anlam taşıyor. Farklı kültürel kimliklerin birlikteliğini yansıtma olanağı veren ‘Türkiye Şarkıları’, tarihsel olarak içinde barındırdığı kültürel çeşitliliğin, günümüz Türkiye’sindeki aynası durumunda.

Kopenhag’a hazırlanırken

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ‘Türkiye Şarkıları’ konserinin Avrupa Birliği’nin merkezi Brüksel’de tekrarlanmasını önerdi.

Avrupa Birliği’nin gelecek aralık ayında Kopenhag’da yapılacak toplantısında, önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık süre için genişlemeye katılacak ülkeler belirlenecek.

Bu toplantıdan önce, Türkiye şarkıları konserinin Brüksel’de gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği karşısında Türkiye’nin, içinde barındırdığı farklı kültürlere karşı tavrının sergilenmesi açısından önemli bir etkinlik olur. Avrupa Birliği’nin merkezinden dünyaya yayılacak ‘Türkiye Şarkıları’nın sesi, Türkiye’nin çağdaş devlet olma yolundaki kararlılığını tüm dünyaya yansıtır. Ancak; Brüksel’de ‘Türkiye Şarkıları’, her şeyden önce Türkiye’nin kendine güvenini ortaya koyar.

A. Semih Göktuğ: İktisatçı

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: