İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Zaman: Ermeni, Pontus ve Süryani meselesi ders kitaplarına giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğencilerin Ermeni ‘iddialarını ve gerçeklerini’ ‘daha detaylı’ öğrenmesi için ders programlarını değiştirdi. Ermenilerle birlikte Süryaniler ve Yunanistan’ın Pontus Rumlarına karşı Türklerin soykırım yaptığı iddiaları da ders kitaplarına girdi.

Bu kapsamda liselerdeki tarih 1, 2 ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerine ‘Ermeni, Yunan–Pontus ve Süryaniler’ ile ilgili konular yerleştirildi. Ayrıca, ilköğretim 5. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersinin öğretim programı değiştirilerek, ‘Ermeni Sorunu’ ile ilgili konular eklendi. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından değiştirilen ders programları, 2002–2003 öğretim yılında bu derslerde işlenecek. 2003–2004 öğretim yılından itibaren ise ders kitaplarına yerleştirilecek.

Yeni müfredata göre, 9. sınıf öğrencilerine tarih 1 dersindeki Türkiye tarihi bölümünde, Ermeniler hakkındaki bilgi verilmesine, 1015–1071 yıllarından başlanacak. Daha sonra Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar olan dönemdeki Ermenilerin durumu, Ermeni Patrikhanesi’nin kurulması ve özellikle 16. yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni nüfusunun sayısı verilecek. Böylece Ermenilerin iddia ettikleri gibi nüfusunun fazla olmadığı vurgulanacak ve Osmanlı’nın Ermeni cemaatine karşı tutumu açıklanacak. Öğrencilere ayrıca, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Ermenilerle olan temasları anlatılarak, bu ülkelerin Ermenileri kışkırttığının altı çizilecek.

Lise birici sınıf öğrencilerine, 19. yüzyıl sonlarından itibaren Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandığı, Ermeni komitalarının Türklere verdiği zarar anlatılacak ve sonuçta Osmanlı Devleti’nin Ermenilere yapmak zorunda kaldığı ‘tehcir (göç ettirme)’ konusuna gelinecek. Burada da tehcir kararının alınma nedenleri ve kimlere yönelik olduğu detaylı olarak anlatılırken, tehcir sırasında Anadolu’daki Ermeni nüfusu ve ne kadarının tehcir edildiği ile tehcir kararının ‘insani boyutu’ vurgulanacak.

Derslerde olayın tarihî boyutu ile birlikte günümüzdeki son gelişmelere de yer verilecek. Soykırım iddialarının uluslararası boyutta tanınması çalışmalarının da işleneceği derslerde, Ermeni terör örgütü ASALA’nın cinayetleri sıralanacak.

Lise öğrencilerine verilen tarih 2 dersinde ise Güneydoğu Anadolu ve Suriye’de yaşayan Süryaniler de anlatılacak. Hıristiyan olan Süryanilerin Selçuklu, Osmanlı ve 1950 yılından bugüne kadarki yaşayışları hikaye edilecek. Ayrıca Lozan Antlaşması’nda Süryanilerin durumu hakkında öğrencilere bilgi verilecek. Süryanilerin soykırım iddialarına karşı, “Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörün bölgede güvenliği azalttığı ve ekonomik hayatı etkilediği belirtilecek, bu durumun bölgedeki halkın, bu arada Süryani vatandaşların da yurtiçi ve yurtdışına göç etmelerine neden olduğu açıklanacak.” Ayrıca, “yurtdışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde durulacak.”

Tarih 2 dersinde ayrıca 1600–1922 tarihleri arasındaki Osmanlı siyasi tarihi bölümünde “Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerine ve Megali İdea politikası”na geniş yer verilecek. Öğrencilere Yunanistan’ın Megali İdea politikasında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yeri açıklanacak ve Pontus devletinin kuruluşuna kadar Karadeniz Bölgesi’ndeki siyasi gelişmeler açıklanacak. Pontus çetelerinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki tavrı anlatılacak. Ayrıca Yunanistan’ın ‘günümüzdeki Pontus iddialarını gerçekleştirme faaliyetlerine’ de yer verilecek. Ayrıca, “Yunanistan’ın soykırım iddialarının geçersizliği Birleşmiş Milletler ve uluslararası diğer sözleşmelere göre değerlendirilecek.”

İlköğretim sosyal bilgiler dersinde de Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Ermeni cemiyetlerinin faaliyetleri anlatılacak ve ‘Asılsız soykırım iddiaları’ detaylı olarak işlenecek.

İbrahim Asalıoğlu / Ankara

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: