İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bezciyan´da Eğitim Forumu

Bezciyan Okulundan Yetişenler Derneği 2001-2002 Etkinlikleri Kapsamında 28/04/2002 tarihinde
Kumkapı Kazaz Artin Amira Salonunda 14.00-18.00 saatleri arasında yapılacak bir forum düzenlemiştir.
Forumun düzenlenmesinde temel amaç yalnızca nelerin yanlış olduğu noktasında eleştirel bir yaklaşım sergilemek olmayıp, toplumun bilgisine sunulması gereken olumlu çabaları öne çıkararak gelecek için umut tazelemektir.

Her kurum doğrudan sorumluluk alanına giren konularda soruya muhatap olabileceğinden katılım yelpazesi geniş tutulmuştur.
Eğitim Kurumlarımızın asli unsurları olan Öğrenci-Öğretmen-Veli ve Yöneticilerimiz bu forumda kendi perspektifleriyle cemaat okullarımızın sorunlarını üç ana başlık altında tartışacaklar.

1- Eğitimde mevcut durumumuz
2- Kurumlarımızın genel durumu
3- Çözüm Önerileri

Forumda tartışılacak bu üç başlık altında ortaya çıkacak saptamalar hakkında daha önce benzer çalışmalar yapmış cemaat mensubu Akademisyenlerimizden ve uzmanlardan toplantı esnasında görüş alınacaktır.
Forumda tartışılan konular ve çözüm önerileri kayıt altına alınacak ve daha sonraki çalışmalara ışık tutması açısından ilgili kurumlarımıza verilecektir.

Yorumlar kapatıldı.