İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ntvmsnbc: Ermeni Tasarısı’na İsveç Parlamentosu’ndan ret

ntmsnbc, Ortadoğu kökenli Sol Parti Milletvekili Murad Artin’in, Ermenilerle birlikte, Süryaniler ve Keldaniler’in de soykırıma uğradığının İsveç parlamento tarafından tanınması yolunda verdiği öneri ile ilgili haberi aktarıyor. Haberin metni şöyle:


Stockholm – NTV

İsveç Parlamentosu 21 Mart oturumunda, Ermeni soykırımı iddialarının tanınması yolunda verilen bir önergeyi geri çevirirken, kararın gerekçesiyle dünyaya ve tüm parlamentolara örnek teşkil edecek bir tavır sergiledi.

27 Mart— Ortadoğu kökenli Sol Parti Milletvekili Murad Artin’in, Ermenilerle birlikte, Süryaniler ve Keldaniler’in de soykırıma uğradığının parlamento tarafından tanınması yolunda verdiği öneri geri çevrilirken Dışişleri Komisyonu’nda daha önce kabul edilmiş olan sözde Ermeni soykırımıyla ilgili karar da geçerliğini yitirdi.

Sözde Ermeni Soykırımı’nın İsveç Parlamentosu tarafından tanınması yolundaki öneri Ortadoğu kökenli Sol Parti Milletvekili Murad Artin tarafından verildi. Dışişleri Bakanı tarafından araştırılıp yanıtlanması amacıyla sürekli olarak Türkiye’de insan hakları, azınlıkların durumu, Hıristiyanların ibadet koşulları ya da herhangi bir kilisenin tahribata uğradığı yolundaki iddilarla ilgili parlamentoya soru önergeleri yönelten Murad Artin, bu kez Ermeniler’in, Süryaniler’in ve Keldaniler’in İkinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından soykırıma uğratıldıklarının tanınmasını isteyen bir öneri verdi.

Murad Artin, 1999 yılında sadece Ermeniler ile bir öneri vermiş ve öneri Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti. Ancak bu kez soykırım iddilarına Süryaniler ile Keldaniler’i de eklemesinden olsa gerek Dışişleri Komisyonu, önergeyi etraflıca inceledi. Komisyonun incelemesi sonucu 1999 verilen soykırımının tanınması yolundaki önergenin, 1985 yılında BM tarafından alınmış bir karara atıfta bulunularak kabul edilmiş olduğu ortaya çıktı. Skandal niteliğindeki bu olayın aydınlığa kavuşması üzerine Komisyon yeni bir metin hazırlayıp parlamentoya sundu. Bundan sonra benzer önerilerin önünü kesici nitelikte olduğu gibi dünyaya ve bütün parlamentolara örnek teşkil edecek metinde şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Komisyonu’nun müşahadesine göre, Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen olayların bir soykırım olduğunu ifade eden resmi bir İsveç görüşü formüle edilmiş değildir. Çağdaş uluslararası hukuk, bir devletin ilgili sözleşmelere taraf olmasına veya olmamasına bakmaksızın, soykırımı sorumluluk getiren bir suç olarak görmektedir. Soykırım özellikle 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’nde tarif edilmektedir. Dışişleri Komisyonu’nun görüşüne göre, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi yürürlükte olsaydı Ermeniler, Süryani/Asuri ve Keldaniler’in başına gelenler muhtemelen bir soykırım olarak görülecekti.”

Ermeni soykırımının tanınmasıyla ilgili 1999’da alınmış olan kararı geçerlikten kaldıran Parlamento kararındaki ifadeler de şöyle:

“Dışişleri Komisyonu 1999/2000: U651 tarih ve sayılı önergeyi ele alması sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni halkına soykırım yaptığına ilişkin 1985 tarihli BM kararına atıfta bulunmuştu. Daha sonra ne 1985 yılında ne de diğer bir tarihta Ermeniler’in durumunu ele alan herhangi bir BM kararı bulunmadığı anlaşılmıştır. Asuri/Süryani ve Keldaniler konusunda da durum aynıdır. Bu nedenle Dışişleri Komisyonu’nun kullandığı Ermeni soykırımıyla ilgili ifadelerin hiçbir zaman bu şekilde formüle edilmemesi gerekmekteydi…”

İsveç Parlamentosu bu ifadelerin yer aldığı karar metniyle soykırım iddialarıyla ilgili yeni önerge yollarını kaparken, konunun tarihçiler tarafından araştırılması gerektiği görüşünü de savundu. Karar metninde Türk Hükümeti’nin tarihi araştırmaları teşvik etmesi, arşivlerini araştırmacılara açması gerektiği görüşüne yer verildi.

Yorumlar kapatıldı.