İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

21. Yüzyılda Ermeni Kilisesi Paneli

“21. Yüzyılda Ermeni Kilisesi (Modernizasyon ve Aziz Vartan ruhunu canlandırma gereği” paneli 31 Mart Cumartesi günü New York Aziz Vartan Katedrali’nde gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları siviller, din adamları ve çeşitli dallarda uzmanlaşmuş bilim insanları ve eğitimcilerden oluşuyordu.

Bütün gün süren panel 3 bölümde izleyenlere sunuldu. İlk oturumda Ermeni kilisesinin kuruluşundan günümüze kadar uzanan 1700 yıllık tarihi ele alındı. Bu bölümde konuşmacılar (Dr.Kevork Bardakjian, Dr.George Bournoutian, Dr.Vartan Artinian, Babken Vartanian) Tus, Pers(Doğu) ve Osmanlı İmparatorluğu (Batı) yönetimindeki Ermeni Kiliselerinin yönetim yapılarını ve durumlarını izleyenlere aktardılar.

İkinci bölümde ise, genel olarak günümüz dünya Ermeni kiliselerinin durumları konuşuldu. Konuşmacılar, (Papaz Garabed Kochakian, Dr.Abraham Terzian, Papaz Vertanes Kalayjian) bu ölümde Hristiyanlık dininin günümüzdeki durumu ve Ermeni Kilisesi’nin bu bütün içindeki yeri, Ermeni Kilisesi’nin din adamı yetiştirme yöntemleri, ruhban okullarının (Kudüs, Armaş ve Echmiadzin vs.) önemleri ve kilisenin günümüzde din adamı eğitimine verdiği önem ve günümüz ruhban okullarının (örneğin New York’daki Aziz Nerses Ruhban okulu) durumlarını ele aldılar.

Panelin üçüncü ve son bölümünde ise Ermeni Kilisesi’nin teknoloji ve iletişim çağıyla birlikte ortaya çıkan yeni sosyolojik kavramlara yaklaşımı irdelendi ve çeşitli çözüm önerileri dile getirildi. Bu bölümün konuşmacıları (Papaz Dajad Davidian, Michael Haratunian, Artemis Nazerian, Dr.Carnegie S.Calian, Abp.Khajag Barsamian, Haig Dadourian) kürtaj ve homoseksüalite gibi günümüzde toplumlar tarafından tartışılan kavramlara karşı Ermeni Kilisesi’nin tutumu, günümüzün seküler dünyasında Ermeni Kilisesi’nin (Ermenistan ve diaspora) durumu, eğitim ve gelişen iletişim teknolojilerinin geleneksel aile yapısına etkileri, Ermeni Kilisesi’nin geleneksel Ermeni aile hayatında ve çocuk eğitiminde oynadığı rol, çağımızın ekonomiye dayalı dünyasına dinin etkileri, Ermeni gençliğinin dinlerine ve bu yolla kültürlerine sahip çıkmalarının gerekliliği gibi aktüel konularda tartıştılar.

Yorumlar kapatıldı.