İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

HRZ İTLSUZ ZU:UÜUA TĞINPUZRZ UXU>UĞMŞJ AUZERHNDS NDZŞZUL HNDTZNİ-UWĞTİR ST>

HRZ İTLSUZ ZU:UÜUA TĞINPUZRZ UXU>UĞMŞJ AUZERHNDS NDZŞZUL HNDTZNİ-UWĞTİR ST>
Tğınpuz ıumudrz eğumuz huıui.uz vt ındu,
İtndır Uğuçrnw Rikuzhndlr Ardhuıniuğuzrz st< ihuzzndu, İtndır lğuüğnp Otsul ?ubg=ogr huğuüuz ıumudrz lğrd vt lndiuçuzndu,^ ihuzzndu, lğuüğnprz suğsrzz ul eşx vt üızndu,^ çuwj sr<uöüuwrz susndlg uwlşdi buı vr .+irğ uwe suirz! Kndğ=rnw Uğıu=rz Zu.uğuğ Stflrdı Vufndb+plnd^ üşğsuzumuz İrdıınwvt Juwkndzm kşğkr aşı muıuğndu, auğjuöğnwjr sg gzkuj=rz^ r st< uwlnj^ .+işjud uwi suirz ul nd giud nğ İtndır Uğuçrnw üuaucuxuzü rb.uz Sndausstı hrz İtlsuz Zu.uüua Tğınpuzrz uxu<uğmu, t auzerhnds sg ndzşzul Hndtzni Uwğtir st<^ çuwj Tğınpuz ıumudrz eğumuz huıui.uz vt ındu,!
Vufndb+plnd muğşdnğ uzeğueuğqnds sgz ul ndzşjud ?ubg=ogr ihuzndkşuz muhumjndkşusç^ giud nğ vr auimzuğ kt rzvnd Zu.uüua Kğusy Hrz İtlsuzg mg hubıhuzt uwi uiırouz! {Vşs ürışğ kt Usşğrmujrzşğg sşğ ndzşju,zşğtz ıuğçşğ nd udşlr buı yuiıukndpk ndzr#z^ çuwj uwi=uzg sşör ausuğ çuduğuğ vt^ sşz= udşlr fiıua htı= t glluz=´^ giud Vufndb+plnd!
Vufndb+plnd ndzşjud ndğrb aşıu=ğ=ğumuz uğıuwuwındkrdz sgz ul^ giud nğ Hndtzni Uwğtir st< hrır muwuzuw Mt-20 şğmrğzşğnd Fşaucnpnfg^ Hrz İtlsuz Zu.uüua Tğınpuzrz uxu<uğmşj nğ auzerhnds sg ndzşzuz uwe fşaucnpnfr gzkuj=rz^ rim Tğınpuz huıui.uzşj$ {Mg zuwrz=´!
Vufndb+plnd udşljndj nğ giı Zu.uüua Tğınpuzr^ iu huandz uwihrir auzerhsuz sg ausuğ uğüşl= vmuw!

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın