İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Արեւմտահայաստանի եւ Արեւմտահայութեան Հարցերու Ուսումնասիրութեան Կեդրոն

24 Ապ­րիլ չո­­րեք­­շաբթի օր, Շիշ­­լիի գե­­րեզ­­մա­­­նատան շի­­րիմին վրայ յի­­շատա­­կուե­­ցաւ հայր եւ որ­­դի Կար­­պիս եւ Սե­­ւակ Պա­­լըք­­չը։ Տէր Կո­­րիւն Աւագ Քա­­հանայ Ֆե­­ներ­­ճեանի մա­­տու­­ցած հո­­գեհանգստեան կար­­գի աւար­­տին Նոր Զար­­թօնք հար­­թա­­­կի անու­­նով Ճան Էր­­զուրումլո­­ւօղ­­լու ալ ըն­­թերցեց հար­­թա­­­կի մամ­­լոյ յայ­­տա­­­րարու­­թիւնը, աւար­­տին շեշ­­տե­­­լով «Սե­­ւակ քեզ պի­­տի չմոռ­­նանք» կար­­գա­­­խօսը։ Տա­­րելի­­ցի այս հան­­դէ­­­սին բա­­ցի ըն­­տա­­­նիքի պա­­րագա­­ներէ եւ Նոր Զար­­թօնք շար­­ժումի ան­­դամնե­­րէ, ներ­­կայ գտնուեցաւ նաեւ Թուրքիոյ Բա­­նուոր­­նե­­­րու Կու­­սակցու­­թեան պատ­­գա­­­մաւոր Ահ­­մետ Շըք։
Ինչպէս յայտնի է Սե­­ւակ Պա­­լըք­­չը 2011-ի, 24 Ապ­­րիլ թո­­ւակա­­նին զի­­նուո­­րական պար­­տա­­­դիր ծա­­ռայու­­թիւնը կա­­տարած պա­­հուն սպա­­նուած էր մի այլ շար­­քա­­­յին զին­­ծա­­­ռայող Քը­­վանչ Աղաօղ­­լո­­­ւի կրա­­կոցով։
Իսկ Կար­­պիս Պա­­լըք­­չը 11 տա­­րի այդ սու­­գով ապ­­րե­­­լէ վերջ հրաշ­­քի հա­­մազօր զու­­գա­­­դիպու­­թեամբ ինք եւս մա­­հացաւ որդւոյն հետ նոյն օրը։
https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/30224/hishadaguyetsan-hahr-u-vorti-garbis-ev-sevag-balikchinyeri


Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi

Yorumlar kapatıldı.