İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

NO EL

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Kahraman Cankurt

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır.  Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapması Hristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir. Yılbaşı, Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumu olarak kabul edilen gündür. “Noel” denilen bu yortu’ yu (bayramı) Katolik ve Protestanlar 25 Aralık’ta, Ortodokslar ise, 6 Ocak’ ta kutlamaktadırlar.  Daha sonraları Aziz Joannes  Khrysostomas ve Nazianzoslu  Aziz Gregorios’un çalışmalarıyla aradaki fark kaldırılarak yılın ilk gününde kutlanmaya başlanmıştır.  Görüldüğü gibi Hz. İsa’nın doğumunun 31 Aralık veya 1 Ocak olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa’nın doğum yıldönümü mülâhaza ve inancıyla, o gece için özel yemekler yaparak, eğlenceler düzenleyerek, ayinlere katılarak kutlarlar.  Batıda 24 Aralık’ta başlayıp, 1 Ocak’ta sona eren tatile de “Christmas” denilmektedir. Hristiyan inanışına göre Hz. İsa’nın adı da 1 Ocak’ta verilmiştir.  Hz. İsa’nın doğum tarihinin / Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan alemi yılbaşı gecesini Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olduğu mülahaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri, -efsanevi bir kişi olan- Noel Baba’nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler ve onları buna inandırırlar. Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur.  Ancak bir Müslüman’ın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir.

YILBAŞINDA AĞAÇ SÜSLEMEK GÜNAH MI?

Yılbaşında ağaç süslemek  Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir.  Müslümanların yılbaşında ağaç süsleme konusunda bilinçsiz olmaması öneriliyor.  “Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır. ” (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar’ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.  Yine Maide Suresi 5. Ayet’te de belirtilmiştir ki; “…   Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır…” (Maide: 5/51)

‘’SİZ HİÇ KURBAN BAYRAMINDA EVİNE KOÇ 
GÖTÜREN HRİSTİYAN GÖRDÜNÜZ MÜ?’’

MEKKE’NİN FETHİ

Fetih, zulme son vermek için Din-i Mübin’in mübarek elini dokundurarak açtığı tüm mukaddes kapıların adıdır. Fetih hakkın üstün tutulması için tüm batıl prangaların kırılmasıdır. Fetih işgalin zıt anlamlısıdır.  İşgaller girdiği topraklara kan, zulüm, gözyaşı götürürken;  fetih ise girdiği topraklarda adaleti, sevgiyi ve kardeşliği inşa eder.

  İslam tarihi bu minvaldeki şerefli fetihlerle doludur.  Hiç şüphesi bu fetihlerin öncüsü 11 Ocak 630  yılında gerçekleştirilen Mekke’nin fethidir.  Bu fetih Hz. Peygamber Aleyhisselamın  komutanı olduğu kutlu bir ordu tarafından gerçekleştirilmiştir.  Mekke’nin Fethi, İslam tarihinde gerçekleştirilecek olan diğer fetihlere örnek teşkil etmiştir.

Nitekim Mekke’nin fethiyle; batıl hakka, şirk tevhide, karanlık aydınlığa, zulüm adalete tebdil etmiş ve fethin esas manası, bizzat Hz. Peygamber Aleyhisselam tarafından tatbik edilmiştir.  Müslümanlar bu fetihle hiçbir şahsi dava gütmemiş, önceleri kötülük yapmış olan pek çok kişi, Müslümanlar tarafından affedilmiştir.  Bizzat Hz. Peygamber Aleyhisselam kendisine işkenceye yeltenen, kendisine karşı duran hatta kendisi ile savaşan insanları Mekke’nin Fethiyle affetmiştir.

Kin ve intikam duygusu ile hareket etmemiş ve üstün ahlakı ile Müslümanlara “En güzel örnek” olmuştur.  Mekke kılıçlar çekilmeden fethedilmiş ve şehirlerin anasına adalet hâkim olmuştur.  Zulüm ve gözyaşı dinmiş, mazlumların feryatlarına son verilmiştir.  Bizlerin bu fetihten alacağı çok ders vardır. Fetih, şefkat demektir, fetih adalet demektir, fetih hak sahibine hakkını teslim etmektir.  Fetih zulme son vererek hak ve adaletin hâkim olmasını sağlamaktır.  Bu bağlamda her yıl 31 Aralık gecesi ülkenin belirli il ve ilçelerindeki salon ve kongre merkezlerinde  Mekkenin fethi programları büyük katılımlarla  düzenleniyor.  Şahsımın da iştirak edeceği  İzmit programı ise ,  31 Aralık Cuma akşamı saat: 20:00’da Seka Park’taki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

https://demokratkocaeli.com/makale/8978293/kahraman-cankurt/no-el

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın