İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

VGM’den Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfına gelen yazı

HYETERT – TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğün’den Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfına gönderilen yazı dün Vakfın Sosyal Medya hesabından Vakıf Başkanlarının dikkatine ön yazısı ile paylaşıldı.

30 Haziran tarihli ve 62304390-130.99-E.72921 sayılı ve Bilgi talebi konulu yazıdan Vakfın 15 Haziran’da VGM’ye bir soru yönelttiğini ve bu yazının da ona cevap olduğu anlaşılıyor. Gönderilen bilgi talebi yazısında Ermeni Vakıflar Birliği’nin varlığı sorgulanmak istenmiş olsa gerek ki yanıt olarak VGM idaresinde bu isimde resmi bir kurum veya dernek olup olmadığı hususunda bir bilgi bulunmadığı söyleniyor.

Yazının tamamı şu şekilde;

5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 4. maddesinde, Vakıflar Özel Hukuk Tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olduğu, 36. maddesinin (e) bendinde, Mülhak, Cemaat ve Yeni vakıflar ile esnaf vakıflarının denetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Vakfınız da ‘Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine’ sahip bir kuruluş olup, vakıf yönetim kurulu tarafından Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve yürürlükte bulunan diğer mer-i mevzuat hükümleri kapsamında idare edilmesi gerekmektedir.

İlgili yazınızda bahsi geçen ‘Ermeni Vakıflar Birliği adı altında Resim bir kurum veya Dernek’ olup-olmadığı konusunda idaremiz kayıtlarında herhangi bir bilgi bulunmamakta olup, konunun yukarıda belirtilen yasal mevzuat hükümleri kapsamında vakfınız yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek verilecek karar doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Bu yazı, kimileri tarafından ERVAB’ın şekillenmekte olan toplumun sivil bacağını oluşturma çabalarına bir sekte olarak yorumlanırken kimileri tarafından ise ilgili Vakfın, ERVAB’ın ortak hareket etme ve geleceği birlikte planlama çabası ile tüm Vakıflardan talep ettiği bir takım bilgileri paylaşmama bahanesi olarak okundu.

Yazı dikkatlice okunduğunda ERVAB’ın var olmadığı değil, olup olmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmadığı ifade ediliyor. ERVAB kuruluşu gereği VGM’ye bir alternatif olma iddiasında hiç olmadı, olamaz da. Tüm Vakıflarımız VGM’nin denetimine tabii olduğu aşikardır.

Ermeni Vakıflar Birliği‘ ifadesi, Twitter’da hızlı bir tarama yapınca karşımıza T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi hesabında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ve TC İstanbul Valiliğinin hesaplarında da farklı tarihlerde bu tabirin kullanıldığı görülüyor.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın