İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermeni kaynakları, Said Nursi’nin kurtardığı Ermenileri yazıyor

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
RİSALEHABER
Araştırmacı, yazar ve hukukçu Fırat Aydınkaya, Ermeni kaynaklarında Said Nursi’nin öldürülmek üzere olan 1500 Ermeni’yi katledilmekten kurtararak Ruslara teslim ettiğinin yer aldığını söyledi.
Türk ve Kürt sağını eleştiren Aydınkaya, Agos gazetesindeki söyleşisinde “Sünni bir damarın da hakkını yememek lazım” diyerek aralarında Bediüzzaman Said Nursi’nin de olduğu dini kimlikleriyle öne çıkan önderlerin Ermenilere gösterdikleri şefkati anlattı:
Din adamlarının gösterdiği şefkat ve koruma
“Şeyh Ubeydullah’tan Şeyh Said’e uzanan bir dinsel damar Ermenileri bir şekilde korumaya gayret etmiş görünüyor. 1880 yılında Van’da neredeyse tüm Nakşi şeyhlerini bir araya getirip bir toplantı yapan Ubeydullah, bir kısım Abdülhamitçi şeyhlerin isyan sırasında tüm Hıristiyan grupların öldürülmesi önerilerine karşı açıkça tavır almıştı mesela. Şeyh Said’in Ermenilerin katledilmesini gayrı İslami ve gayrı insani olarak niteleyen fetvasından bahsedilmektedir keza. Yine hem Hesen Hişyar’ın anılarında hem de Ermeni kaynaklarda Hizan bölgesinde Said Nursi’nin öldürülmek üzere olan 1500 Ermeni’yi katledilmekten kurtararak Ruslara teslim ettiği belirtilmektedir. Nihayet Mardin yöresinde Şeyh Fethullah’ın soykırım karşıtı net tutumu da bilinmektedir bugün. Keza A.Rezzak Bedirhan’ın da önemli sayıda Ermeniyi kurtardığını biliyoruz. Fakat maalesef bu damar yeterli kadar etkin olamadı.
Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanların ahlâkına hayran kalmışlardı
Bediüzzaman Said Nursi’nin birinci dünya savaşındaki hareketi Risale-i Nur’da da yer alıyor. Tarihçe-i Hayat adlı eserdeki ilgili bölüm şöyle:
“O muharebeler esnasında, Ermeni fedaileri bazı yerlerde çoluk çocuğu kesiyorlardı. Buna karşı Ermenilerin çocukları da bazan öldürülüyordu. Bediüzzaman’ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said askerlere “Bunlara ilişmeyiniz” diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı; onlar da, Rusların içerisindeki ailelerinin yanına döndüler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanların ahlâkına hayran kalmışlardı. Bu hadise üzerine, Ruslar bizi istilâ ettiklerinde, fedâi komitelerin reisleri Müslüman çoluk çocuğunu kesmek âdetini bırakıp, “Madem Molla Said bizim çoluk çocuklarımızı kesmedi, bize teslim etti; biz de bundan sonra Müslümanların çocuklarını kesmeyeceğiz” diye ahdettiler. Molla Said, bu suretle o havalideki binlerle mâsumların felâketten kurtulmasını temin etmiş oldu.


https://www.risalehaber.com/ermeni-kaynaklari-said-nursinin-kurtardigi-ermenileri-yaziyor-379470h.htm

Yorumlar kapatıldı.