İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dilipak: ‘Kur’an-ı Kerim O’ndan Mesih olarak söz eder.’

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, ‘Meşiah yolda!’ adlı yazısında bir takım açıklamalarda bulundu. Dilipak’ın açıklamaları şöyle;

Sabatay Sevi’den bu yana kimse “Mesih”lik iddiasında bulunmadı

Hem, “Mehdi”, “Mesih” diye konuşuyoruz da, Sabatay Sevi’den bu yana kimse “Mesih”lik iddiasında bulunmadı. Şimdi Mesih’in zuhurunun yakın olduğunu söyleyen hahamlar çıktı. Haham Yaakov Zisholtz, Rabbi Haham Chaim Kanievsky’nin kendisine “Mesih ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bu bilgiyi açıklamak için görevlendirildiğini” söylediğini aktardı. Kabbalist bir Kahin olan Kanievsky İsrail’deki ultra Ortodoks Yahudi cemaatinin en iyi birkaç hahamından biri. Yahudiler tek bir blok değil. Seçimlerde gördük. Dünyaya hükmettiklerini söylüyorlar, kendi tabanlarına hakim değiller. Dine bakışlarına gelince çoğu ırkçı ya da seküler, ateist, agnostik filan. Dindarların bir kısmı Rabbi, bir kısmı için din gelenekten ibaret. Bir kısmı için din ideoloji ve politikanın aracıdır..

Yahudi düşmanlığını da kendileri örgütlerler.

Bu şekilde birliklerini dışa tehdit üzerinden sağlarlar ve kendi cemaat yapıları onlar için güvenli bir alan oluşturur. Dünya’da 20 milyon Yahudi, cemaat olarak Ferisi’ler, Saduki’ler, Anani’ler, Samiri’ler diye gruplara ayrılmıştır. Bunların da inançları arasında oldukça farklılıklar vardır. Mesela Sadikî’ler, Ferisi’lerin aksine Ahiret’e, Meleklere, Kader’e, Mesih’in geleceğine ve Talmut kitabına inanmazlar.

İsrailoğulları için 12 Kabileden söz edilir

Kaybolan on kabile daha var: Reuven, Simon, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Zevulun, Yisahar, Efraim ve Menaşe’nin yarısıdır. Bunlar kuzeydeki İsrail Krallığını oluşturuyorlardı ve bu krallık Kral Şelomo’nun ölümünden sonra Yehuda Krallığından ayrılmıştı. MÖ 722’de İsrail Krallığı Kral Şalmaneser önderliğindeki Asurluların eline geçti.

Bugünkü Tevrat’a göre

Yahudi geleneğinde 12 ata, “İsrail” olarak bilinen ata peygamber Ya’kûb’un iki karısı (Lea ve Rahel) ve iki cariyesinden (Bilha ve Zilpah) olan on iki oğlunu ifade eder. Ruben, Şimeon, Levi ve Yahuda, Lea’nın oğullarıdır. Bilha’nın Dan ve Naftali adında iki oğlu olur. Zilpa da Gad ve Aşer’i doğurur. Daha sonra Lea’nın da İssakar ve Zebulun adında iki oğlu daha olur. Rahel’in de bir oğlu olur. Ona Yusuf ismi verilir. Hz. Yakub’un kızları da var ama bugünkü Tevrat bunlardan sadece birinin adını verir, o da Dina’dır.. Hz. Yakub Kenân’a dönünce Rahel bir oğul daha doğurur. Fakat doğumda vefat eder.. Ancak oğlu yaşar. Yakub AS ona Bünyamin adını koyar. İsrail’in 12 sıptı Yakub’un 10 ve Yusuf’un 2 oğlunun isimleriyle adlandırılır.

Mesih ve Meşiah, iki ayrı kişiliktir.

Burada Yahudilerin “Meşiah”tan söz etmeleri Hristiyanlarla da teolojik anlamda bir hesaplaşmanın eşiğine geldiklerini gösteriyor. Mesih Hristiyanlıkta haşa Allah’ın mücessem şeklidir. Yahudilikteki mecazi “Allah’ın oğlu” ifadesi, Hz. İsa’nın şahsında Hristiyanlar tarafından cismani hale getirilmiştir. Hz. İsa Beni İsrail’e gelen bir peygamberdir ve Kur’an-ı Kerim O’ndan Mesih olarak söz eder.

Hristiyanlarla Müslümanlar arasında da Mesihiyet konusunda farklı inanışlar var

Onlar bedeni çarmıha gerilen “Rab İsa”nın Anti Chirist’lerle savaşmak ve kuzularını kurtarmak için geri dönüşüne inanırken, Müslümanlar Hz. İsa’nın Çarmıh’a gerilmesini kabul etmezler. O, Hz. Muhammed (SAV)’ın gelişini müjdeleyen bir müjdecidir.

Tabii Müslüman dünyada bir de Mehdi konusu var. Hristiyanların “Anti Christ”i Deccal’i karşılarken İslam dünyasında Deccaliyet Şeytani farklı bir kişiliğe bürünür. Müslümanlar Yecüc-Mecüc’den, Melheme-i Kübra’dan söz ederler, Hristiyanlar Armagedon ve Gog-Magog’dan söz ederler. 3 inanış da “emanet sandığı”na gönderme yapar ama sadece İslam’da Dabbetül Arz vardır.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 17:09


https://www.habervakti.com/gundem/dilipak-kuran-i-kerim-ondan-mesih-olarak-soz-eder-h98815.html

Yorumlar kapatıldı.