İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

‘Hz.İsa’yı çarmıha Yahudiler gerdi’

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Hıristiyan teolojisinin temellerini atan Pavlus’un kimlik ve kişiliğini HİSDER’de masaya yatıran Doç. Dr. Muammer Ulutürk, “Hz.İsa’yı çarmıha geren Romalılar değil, Ferisli Yahudiler” dedi. 

Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nde “Pavlus Hıristiyanlığı ve Pavlus’un Misyon Yolculuğu”nu anlatan Doç. Dr. Muammer Ulutürk, “Pavlus ilk cemaatini Kilistra’da kurmuş ve o bölgeyi Timoti adındaki görevlisi ve halifesine emanet etmiş” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Ulutürk, hıristiyan misyoner Tarsuslu Pavlos’un hıristiyanlık dışında daha çok tartışma konusu yapıldığını ve bu tartışmanın başında da “Onun tarihsel İsa yerine Tanrısal bir İsa’yı ikâme etmesi” yattığını belirterek “Belki de Pavlus’un Hristiyanlık dini dediğimiz dine getirdiği en belirgin şey budur. Yâni İsa’nın vasıfları Pavlus eliyle ortadan kaldırılmıştır. Yâni “Bu Rabbın oğludur” ifadesi Pavlus eliyle ikame edilmiş konulardan bir tanesi. Bugün de zaten içinde Hz. İsa’nın yer aldığı bir dinden söz etme imkânımız da yok. Çünkü İnciller, Yeni Ahit’in içinde yer alan bütün külliyat neredeyse Pavlus’un doktrini çerçevesinde şekilleniyor” dedi. 

“Hz. İsa’yı Yahudiler Çarmıha Gerdi”

Eski Ahit’in Tevrat ve Zebur’dan, Yeni Ahit’in ise; “Matta, Markos, Luka ve Yuhanna” adlı dört İncilden oluştuğunu ve 21 kitaptan meydana gelen külliyatın oluşmasında baş aktör rolünü de Pavlus’un oynadığını dile getiren Doç. Dr. Muammer Ulutürk, Hz. İsa’nın doğduğu dönemde o bölgede Roma İmparatorluğu hakimiyetinin bulunduğunu ve etkili olan dört ana kültür (Grek kültürü, Roma kültürü, Helen kültürü ve Pagan kültürü) haricinde felsefî hareketlerin de son derece etkili olduğunu söyledi. Ulutürk ayrıca, “Hz.İsa’yı çarmıha getiren bir süreç var. Bu sureci gerçekleştirenler de Romalılar değiller. Bunlar Ferisli Yahudiler. Pavlus da bu grubun içinde yer alıyor. Hz. İsa’yı çarmıha götüren ve hıristiyan kaynaklarında onun ölümüne sebep olan olayların tamamında bunlar var. Yâni Ferisi Yahudiler var. Bunlar için Hz. İsa, İncillerin pek çok yerinde ‘Sizi gidi engerek yılanları’ der. Onunlaymış gibi davranırlar, ama arkasından olmadık iş çevirler” dedi.

Pavus’un Kimlik ve Kişiliği Hakkında…

Pavlus’un “Saul-Paul” şeklindeki iki ismin “Yahudice” adı olduğunu ve “Pavlus” ifadesinin de ona Romalılar tarafından kullanma adı olduğuna dikkati çeken Ulutürk,  Pavlos’un “Tarsus doğumlu” ve “Ferisli bir Yahudi” olduğunu ifade etti. Ferisilik’in Yahudiliğin en eski mezhepleri arasında bulunduğuna işaret eden Ulutürk, buna Sadukiler ve Essenez gruplarının da dahil olduğunu belirtti.

Musa şeriatına uyan ve tevhid inancına bağlı kalan ‘Hıristiyan Yahudiler’in tarihten çekilerek silindiklerini ifade eden Ulutürk, Pavlos’un diasporada yaşayan ve Romalıların verdiği bir isim olarak “centile” olduğunu belirtti. Asıl mesleği çadırcılık olan Pavlos’un ilk eğitimini Tarsus’ta aldığı ve sonra ailesi tarafından Kudüs’e gönderilerek orada eğitimine devam ettiği ve Pavlus’a ait ne kadar bilgi varsa bu bilgilerin Luka eliyle geldiğini belirten Ulutürk, Pavlus’un zeki, akıllı ve ikna kabiliyeti yüksek bir din adamı olduğunu, üç büyük yolculuk ve altı seyahat yaptığını ve dünyada iki milyar hıristiyan dünyasının taşıyıcısının da Pavlus olduğunu ileri sürdü.

Pavlus Defterini Roma’lı Neron Kapattı

Pavlus’un, Roma’yı ateşe veren Roma İmparatoru Neron tarafından başının vurdurularak M.S. 67’de öldürüldüğünü ifade eden Ulutürk, “İçerisinde Hz. İsa’nın tevhid anlayışının, tek Allah inancının olmadığı yeni bir din inşa etti. Günümüz hıristiyanlık anlayışı akımlarıyla, kilise ve kurumlarıyla, felsefesiyle, mezhepleriyle bu adamın eseridir.” dedi.

Meram Uluslararası Gençlik Akademisi’nde gerçekleştirilen sohbettin soru-cevap kısmından sonra dernek adına Doç. Dr. Muammer Ulutürk’e, teşekkür plaketini HİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, Eğitim Bir-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin’le birlikte takdim etti.

https://www.anadoludabugun.com.tr/hz-isa-yi-carmiha-yahudiler-gerdi-108916

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın