İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bu da ne şimdi? Google, Fatih Camii’nin yanına katedral dikti

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Google Haritalar’da Fatih Camii’nin yanına ‘Kutsal Havariler Katedrali’ adıyla bir yer konumlandırılması dikkat çekti.

Google Haritalar’da Fatih Camii’nin yanı başına dikkat çeken bir katedral simgesi yerleştirildi. Fatih Camii’nin yapımından önce On İki Havari Kilisesi veya Kutsal Havariler Kilisesi, diğer adıyla Havariyyun Kilisesi‘ni haritalarda “Kutsal Havariler Katedrali” adıyla yayınlayn Google’ın ne yapmaya çalıştığı merak konusu oldu.

Bir piskoposluğun merkezi olarak tanımlanan katedral ifadesinin neden kullanıldığı bilinmezken, günümüzde belirtilen konumda Kutsal Havariler Kilisesi diye bir yer yok. 

Kilise diye konumlanan yerde 3 katlı bina var

Google Haritalar‘daki sokak görünümüne girildiği vakit bölgede, Kutsal Havariler Kilisesi diye bir yerin olmadığı görülmesine rağmen Google’ın neden böyle bir şeye kalkıştığı bilinmiyor.

Kutsal Havariler Kilisesi nereden çıktı?

Fetihten sonra 1455 yılında, Patrik Georgios Skolarios‘un Patrikhâne çevresine Anadolu’dan gelen Türkler’in yerleşmiş olması ve içeride bir Türk’ün cesedinin bulunması sebebiyle bir yıl sonra On İki Havâri Kilisesi’nden Çarşamba civarındaki Pammakaristos Manastırı’na taşındı taşındı. Fatih Sultan Mehmed ise, bir iddiaya göre boşalan bu kiliseyi yıktırıp 1461 yılında yerine Fatih Camii‘ni yaptırdı. Diğer bir iddiaya göre ise Fatih Camii’ni, kiliseyi yıktırmayıp yanına yaptırdı.

Kilise ve katedral nedir?

Katedral: Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Şehrin en büyük kilisesine katedral denir. Avrupa´nın ve Dünya´nın en büyük katedrallerinden biri de Köln Katedrali´dir.

Kilise: Kiliseler amaç, anlam ve fonksiyon bakımından mezheplere göre farklılıklar gösterir. Katolik anlayışına göre kilise, Hz. İsâ tarafından kurulan, temeli Hz. İsâ olan ve O’na inananların oluşturduğu topluluktur. Bu durumda katolik düşüncesine göre kilise birlik, kutsallık, genellik ve hidâyete götüren bir emniyet (Apostolluk) yolu gibi bazı özelliklere sahiptir. Ortodoks mezhebine mensup olanlar da kilisenin hem bu dünyaya hem de görünmeyen öteki âleme ışık tuttuğuna inanmaktadırlar. Protestan ilâhiyatını tercih eden Hristiyanlar ise kiliseyi Allah’ın emirlerinin sunulduğu ve dinî ibadetlerin yapıldığı bir mekân ve mabed olarak kabul etmektedirler. Başlangıçta tek bir kurum olan kilise daha sonra tapınma biçimleri, inanç şekilleri ve yaşayış ilkeleri bakımından doğu ve batı kollarına ayrılmıştır. Kiliselerin disipline edilmiş ayin ve dua törenleri vardır. Bu törenler orada görevli din adamları tarafından icra edilir. Kiliseler bazı istisnalar dışında genelde haç planlıdır.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bu-da-ne-simdi-google-fatih-camiinin-yanina-katedral-dikti-1083457.html

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın