İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ŞUBAT AYININ KİTABI: ‘TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR’

Aliağa Belediyesi’nin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7’nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar’ şubat ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.

Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar’ın, dolayısıyla da Aliağa’nın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

KİTABI HİLAL MASA’DAN ÜCRETSİZ EDİNİN

Tarih severler, şubat ayı sonuna kadar dağıtımı gerçekleştirilecek olan kitabı Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek.

İÇİNDEKİLER

“TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR” adlı eserin içeri şu bölümlerden oluşuyor;

1. Saruhan Sancağı Güzelhisar-ı Menemen Kazası

2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası’na ilişkin defterler

BOA, TT 165

BOA, TT 398

TKGMA, TK 115

BOA, MAD.d 152

BOA, TT 102

TKGMA. 125

I. Bölüm

1. XVI. Yüzyılda Güzelhisar-ı Menemen Kazası

Güzelhisar Nahiyesi Köyleri

Kestel Nahiyesi Köyleri

2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası 16. Yüzyıl Sosyal ve Ekonomik Durum

Cami Mahallesi

Bölicek Mahallesi

Hisarlık Mahallesi

Cemaat-ı Rumiyan

Kırsal Kesim

Tarımsal Üretim

Tahıl ve Bakliyat Üretimi

Pamuk

Pirinç

Susam

Zeytin

Vergiler

Vakıflar

3. Sonuç

II. Bölüm – Defter Metinleri

1. Tapu Tahrir Defteri 165 (TT 165) (1530-31) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile

Nahiye-i Güzelhisar der Liva-i Saruhan Nefs-i Güzelhisar

Mahalle-i Cami

Mahalle-i Bölicek

Cemaat-ı Zimmiyan-ı Nefs-i Güzelhisar

Karye-i Çıtak deresi tâbi-i m

Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tâbi-i m

Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar

Karye-i Piyadeler tâbi-i m

Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Davud Dede tâbi-i m

Cemaat-i Zaviyadaran-ı Davud Dede An evlad-ı 0

Cemaat-ı Aydoğdular An Yörükan-ı Zaim-i Kestel

Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar

Cemaat-ı Urban-ı Baraklu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran

Karye-i Eğri Gölcük tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Kestel

Karye-i Boz tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yurd Beyi nam-ı diğer Helvacı

Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kazlık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Pazarlı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çomaklu tabi-i Kestel

Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Kestel

Karye-i Kabaağaç tabi-i Kestel

Karye-i Doğanoğlu tabi-i Kestel nam-ı diğer Kilise

Karye-i Yundalanı tabi-i Kestel

Karye-i Girenüz tabi-i Kestel

Karye-i Nıfs-ı Sataşar nam-ı diğer Kızılçam

Karye-i Derziler tabi-i m

Karye-i Ömerler, tabi-i m

Karye-i Kuruca Kestel

Karye-i Sofu Deresi

Karye-i Çıtaklı

Karye-i Ilıca maa mezra-i Kayrucak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Demirci, tabi-i Güzelhisar

Karye-i İne (Eyne) Gazi ve İncirbükü ve Mezra-i Danişmendli tabi-i mezbur

Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar

Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karaca Avunduk maa Kartalhacı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Orayda, tabi-i m

Karye-i Kaya alanı, tabi-i m

Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak, tabi-i m

Karye-i Devlid

Karye-i Habiblü

Karye-i Belek

Karye-i Hızırlı

Karye-i İğdecik tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yayağaç

Karye-i Altan nam-ı diğer Kavak tabi-i Kestel

Karye-i Örlemiş

Karye-i İnkayacık

Karye-i Elifpınarı

Karye-i Kulfallu

Karye-i Donuzdeğirmeni tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar

Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

2. Tapu Kayıt Defteri 115 (TK 115) (1575) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile

Fihrist-i Kaza-ı Güzelhisar

Kaza-ı Güzelhisar der Liva-ı Saruhan Nefs-i Güzelhisar

Mahalle-i Cami

Mahalle-i Bölücek

Mahalle-i Hisarlık

Karye-i Çıtak Deresi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tabi-i m

Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar

Karye-i Bayad (eler), tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Güzelhisar

Karye-i Doğanoğlu nam-ı diğer Kilise tabi-i Güzelhisar

Karye-i Elif Pınarı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kuruca Kestel tabi-i Güzelhisar

Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karlık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Habibli nam-ı diğer Şehabeddin tabi-i Güzelhisar

Karye-i İnegazi ve İncirbükü mezraa-ı Danişmendlü tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gireniz tabi-i Güzelhisar

Karye-i Sofu Depesi tabi-i mezkur

Karye-i Yundalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Subaşı ve Karye-i Davud Dede tabi-i m

Cemaat-ı zaviyedaran-ı Davud Dede an evladeş

Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karaca Avunduk nam-ı diğer Taşlı Burun maa Kartal tabi-i Güzelhisar

Karye-i Derzilü tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar nam-ı diğer Çam tabi-i Güzelhisar

Karye-i Pazarlu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Örlemiş tabi-i m

Karye-i Kulfallu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğrigöl tabi-i m

Karye-i Deniz Değirmeni tabi-i Güzelhisar

Karye-i Bozköy tabi-i Güzelhisar

Karye-i Demirci Kavağı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar tabi-i Güzelhisar

Karye-i İnkayacık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kabaağaç tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yayağaç tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çomaklu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Hızırlu tabi-i Güzelhisar

Karye-i İltan nam-ı diğer Kavak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kayaalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Melik tabi-i Güzelhisar

Karye-i Orayda tabi-i Güzelhisar

Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yurdbeği nam-ı diğer Helvacı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çıtaklı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Ilıca maa mezraa Kayrucak tabi-i Güzelhisar

Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

An Koru-yı Gökçe

An Koru-yı Kafir Kışlası ve Tütenlü

An Koru-yı Kara Bergos ve Karakaya

An Koru-yı Pir Ağıl

An Koru-yı Akça Ağıl ve Mürted Yatağı

An Koru-yı Erkaç

An Koru-yı Buzağılık

An Koru-yı Nohud Havlısı

Karye-i İğdecik nam-ı diğer Gökdepe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Devlid tabi-i Güzelhisar

Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar


https://www.ozgursesgazetesi.com/haberler/05/02/2020/subat-ayinin-kitabi-tapu-tahrir-defterlerine-gore-16-yuzyilda-guzelhisar/

Yorumlar kapatıldı.