İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Patrikhane’den Sanasaryan Han Açıklaması: Vasiyetin Takipçisiyiz

Ermeni toplumunun el konulan mülklerinden olan Sanasaryan Han’ın devlet tarafından kiraya verilmesi üzerine Patrikhane Sekretaryası yazılı bir açıklama yaptı.
Ermeni toplumunun el konan mülklerinden Sanasaryan Han Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale ile kiraya verilmesi haberleri üzerine Ermeni Patrikhanesi Sekretaryasından yazılı bir açıklama geldi.
“Anayasa Mahkemesi’ndeki 2019/6264 sayılı bireysel başvurumuz henüz karara bağlanmadan ve yargı süreci halen devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Han’ı ihaleye çıkarmasının hakkaniyete uygun düşmediğini belirtmek isteriz” vurgusu yapılan açıklama, şöyle sürdü:
“Ayrıca bu ihalenin ve ihale sonrası aşamaların talep ettiğimiz hak üzerinde bir etkisi olamayacağı da aşikârdır.
“Fakir ermeni çocukları için kurulmuştu”
“Bilindiği üzere Sanasaryan Vakfı, 10.10.1901 tarihinde mahkemece tescil edilen vakıf senedi uyarınca Mıgırdiç Ağa Sanasaryan tarafından fakir Ermeni çocukların eğitim, öğretim, barınma ve yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Mıgırdiç Ağa bu gayesini gerçekleştirmek üzere de Sanasaryan Han’ı satın almıştır.
“Vakfeden, vakfın tek mütevellisi ve tek yetkilisi olarak ise Ermeni Patriğini tayin etmiştir.
“Patrikliğimizce Avukat Ali Elbeyoğlu aracılığıyla Sanasaryan Han’ın tarafımıza iadesi için 12.12.2011 tarihinde İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava ikame edilmişti.
“Temyiz aşamasında haklılığımız çıktı”
“Davamız yerel mahkeme tarafından reddedilmiş olsa da temyiz aşamasında haklılığımız ortaya çıkmış, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, kararında Han’ın tarafımıza iade edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
“Ancak karar düzeltme sürecinde Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin önceki kararından dönmüş ve yerel mahkeme kararını onamış olması ise hayal kırıklığı yaratmıştır.
“Mülkiyet hakkımızın ihlal edilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız bireysel başvuru ise henüz sonuçlanmamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı inceleme sonucunda adil ve vicdani bir karar tesis edeceğine dair inancımız tam olup, yargı sürecinin ülkemiz hukuk sisteminin yüz akı olacak şekilde sonuçlanacağına dair umudumuzu sürdürmek istiyoruz.
“Davamız halen inceleme aşamasında”
“Ayrıca Han’dan elde edilecek her türlü gelirin vakıf amacına uygun bir biçimde kullanılmak üzere Patrikliğimize verilmesi için Avukat Ali Elbeyoğlu aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya cevap verilmemesi üzerine Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde 19.06.2019 tarihinde açılan dava da halen inceleme aşamasındadır.
“Patriklik makamı olarak cemaatimiz tarihinde önemli bir yere sahip olan Sanasaryan Han’a, vakfın kurucusu Mıgırdiç Ağa Sanasaryan’ın vasiyetine sahip çıkılması bağlamında tarafımızca gerekli özenin gösterildiğini ve ilgili hukuk sürecinin yakinen takip edildiğini bu vesileyle kamuoyunun bilgisine sunarız.”
(PT)


bianet

Yorumlar kapatıldı.