İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermenistan ve Artsakh Milletvekilleri, Bakü’de Ermenilerin pogromlarını kınayan bir açıklama kabul ettiler – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti Parlamentolarının milletvekilleri, 30 yıl önce Bakü’de düzenlenen ve gerçekleştirilen Ermenilerin pogromlarını kınayan ortak bir açıklama kabul ettiler.

Söz konusu açıklama, 18 Ocak’ta Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi’nin, Bakü pogromlarının 30. Yılı vesilesiyle düzenlediği ortak özel oturumun sonunda oybirliğiyle kabul edildi.

Aşağıda kabul edilen açıklama sunuluyor:

“1990’ın 13-19 Ocak tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Ermeni nüfusunun sistematik ve kitle katliamı, devlet yetkililerinin bilgisi ve yetkisi ile gerçekleştirildi. Yüzlerce Ermeni etnik temelinde gerçekleştirilen şiddet nedeniyle öldürüldü. Ermenilerin mülkü talan edildi ve el koyuldu. Bakü’de yerlerinden edilmiş çeyrek milyon Ermeniden fazlası, fiziksel imha tehdidi altında dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye zorunda kaldı.

Bakü’deki Ermenilerin katliamları, 20. yüzyılın başlarında Kafkasya’daki Tatarları ve sonrada ise Azerbaycanın makamları tarafından Ermenilere karşı kşkırtılan ve bugüne kadar devam eden geniş çaplı bir ırk ayrımcılığı politikasının sonucudur. Bu, Azerbaycan’ın kontrolü altındaki bölgelerde Ermeni nüfusunda keskin bir düşüşe yol açtı. 1980’lerin sonunda ise bu hareket yeni bir ivme kazanarak, Bakü’deki ve Sovyet Azerbaycan Cumhuriyetindeki diğer yerleşimlerde oturan Ermeni nüfusunun imhasını yeniledi.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri tarafından kaydedilen gerçeklere rağmen, Azerbaycan makamları bugüne dek soykırımcı faaliyetlerini reddetmekte, gerçekleri çarpıtmakta ve sorumluluktan kaçınmaktadır.

Azerbaycan’daki resmi Ermeni karşıtı politikanın ve bu bağlamda işlenen bu ve diğer suçların altını çizerek, Sumgait ve Kirovabad’ın pogromları ve katliamları, Azerbaycan’ın işgalı altındaki Artsakh’ın Maragha köyünün Ermeni nüfusunun katliamı, 2016 Nisan’ında Azeri ordusunun saldırısı sırasında Artsakh’ın sivil nüfusuna ve esirlere yönelik saldırganlık ve askeri eylemler, Ermeni kültürel mirasının kalıcı yıkımı ve günümüzdeki Artsakh’ın Azerbaycan’ın işgali altında olan bölgelerinın Ermenilerden boşaltılması, Azerbaycan makamlarının Ermenilerin varlığnın tüm izlerini yok etmek niyetinde olduğunu göstermektedir.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve diğer uluslararası insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasını temel alarak Ermenistan-Artsakh Parlamentolar Arası Komitesi’nin 18 Ocak 2020 tarihli ortak oturumu sonuçları ile ilgili belgelerde, Bakü’de 30 yıl önce öldürülen yurttaşlarımızın anısına saygı gösteriyor ve Ermeni nüfusunun kayıpları için adil tazminatın meşruiyetini dile getiriyor.

Açıklama, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin süregelen Ermeni karşıtı politikasını kınıyor, ksenofobi, aşırılık ve terörizmi kabul edilemez olarak değerlendiriyor. İnsanlığa karşı işlenen suçların herhangi bir sınırlama yasası olmadığını teyit ediyor ve geçmiş suçların kınanmasının yeni suçları önlemenin en önemli garantisi olduğunu vurguluyor. Parlamentoları ve Parlamento Asambleleri, uluslararası örgütleri, insan hakları örgütlerini Sumgait, Kirovabad (Gandzak), Bakü’deki Ermeni nüfusuna karşı işlenmiş olan suçları ve sadece Ermeni halkını değil tüm bölgeyi tehdit eden uluslararası insancıl hukukun ihlallerini kınamaya ve sürdürülebilir kalkınmaya engeleyen bu gibi eylemleri önlemek için harekete geçmeye çağırıyor.

Açıklama, Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin, memleketlerinde Ermeni halkının barışçıl yaşamını garanti altına aldığını, Ermenilere karşı vahşetlerin kınanması ile cezalandırılmasını ve kurbanların ve onların varislerinin adil bir şekilde tazminatı talep ettiğini teyit ediyor.”


Ermenistan Kamu Radyosu

Yorumlar kapatıldı.