İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mesih doğdu ve belirdi! Mesih’in doğuşu ve belirişi mübarektir! Mutlu Noeller! – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Apostolik Kilisesi 6 Ocak’ta, İsa Mesih’in doğum ve Rabbin zuhur bayramını kutluyor. 6 Ocak’ta tüm Ermeni kiliselerinde Patarak ayini yapılmakta, daha sonra İsa Mesih’in vaftizini sembolize eden su kutsama töreni (halk katında haçın suya atıldığı kutlama) gerçekleştirilmekte. Ayin esnasında suya Kutsal Müron damlatılmakta. Geleneğe göre halk bu suyu hastalıklarına tedavi olarak evlerine götürmekteler. Ruhaniler Hz. İsa Mesih’in kutsal doğumunu müjdelemek üzere müminlerin evlerini ziyaret etmekteler. Bu gelenek aynı zamanda ev kutsama geleneğine de başlangıç teşkil etmektedir. Mesih doğdu ve zuhur etti. Size bize büyük müjde.

Ermeniler Noel’i Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırırlar ve 6 Ocak tarihinde kutlarlar. Surp Dzınunt yortusuna hazırlık Ermeni Kilisesi’nde yedi hafta sürer ve bu hazırlık dönemine Hisnag (elli günlük dönem) adı verilir. Hisnag’in birinci, dördüncü ve yedinci haftaları kilise üyelerine vejeteryen perhiz salık verilir. Her Cumartesi günbatımında dualar ve ilahiler eşliğinde mor renkli yeni bir mum yakılır. Noel yortusuna hazırlık dönemi içerisinde gerçekleşen yılbaşı gecesi aileler ile birlikte geçirilir. Kilisede yıl sonu şükran duasına gidilir ve akşam aile üyeleri, akraba ve dostlarla bir araya gelinir. Cırakaluyts denilen Surp Dzınunt arefesinde 5 Ocakta, yedi mor mum hep bir arada yakılır. Kiliselerde gün batımına doğru başlayan ayinden sonra aileler yılbaşı gecesinde olduğu gibi toplanır. Perhiz olduğu için et yenilmez, daha çok deniz ürünleri tüketilir. 6 Ocak Noel (Surp Dzınunt) günü kiliselerde düzenlenen ayine katılınır. Daha sonra akşam geç vakitlere kadar yakın ve uzak akrabalar ziyaret edilir, gün bayramlaşmayla geçer. Noel’in ikinci günü, 7 Ocak’ta kabir ziyaretleri yapılır, aileler ölmüşlerinin ruhlarına dua okur ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eder.

Noel’in birçok kilise tarafından neden 25 Aralıkta kutlanır? Hıristiyanlığın kültürel devriminin en büyük hedeflerinden biri, putperestlik geleneklerinin ve izlerinin yok edilmesi, bu mümkün değilse dönüştürülmesi ve Hıristiyanlaştırılması işiydi. İmparator Aurelian’ın 274 yılında başlattığı Yenilmez Güneş’in Doğum Bayramı 25 Aralık’ta Roma şehrinde etkin bir şekilde kutlanıyordu. Şenlikler Hıristiyanlara da cazip geldiğinden, Kilise onların katılımını engellemek yerine 6 Ocakta kutlanan Teofani Bayramı’nı ikiye bölerek, İsa’nın doğumunu 25 Aralık’a taşıdı. İsa’nın vaftizi ve üç yıldızbilimcinin ziyareti yine 6 Ocak’ta kutlanmaya devam etti. Bunu Kutsal İncil’in öğretileriyle de desteklemek çok kolaydı. Çünkü İncil’de Kurtarıcı İsa Mesih, hakiki barış ve adalet güneşi olarak adlandırılıyordu. Böylece 336 yılından itibaren Hıristiyanlar başkent Roma’dan yayılan yeni bir gelenekle 6 Ocak yerine 25 Aralık’ı bayram günü kabul ettiler. Bu dönüşüm hemen gerçekleşmedi. Bu yüzden Roma İmparatorluğu’nun etkin olduğu alanlardaki kilise toplulukları ancak 6. yüzyıla kadar bu takvim dönüşümünü tamamladılar. Bütün dünya kiliseleri içinde sadece Ermeni Apostolik Kilisesi en eski geleneği korumaya devam etti. Ancak bu konuda kiliseler arasındaki tek takvim farkı bu değil. Mesela 7 Ocak’ta Noel Bayramı’nı kutlayan pek çok kilise var. Örneğin, Rus, Gürcü, Ukrayna, Makedonya, Karadağ, Sırp, Kıpti ve Etiyopya Ortodoks kiliseleri gibi. Aslında bu kiliseler eski Jülyen takvimine göre 25 Aralık’ta kutluyorlar. Ancak bizim kullandığımız yeni Gregoryan takvimiyle Jülyen takvimi arasında 13 günlük bir gecikme farkı olduğundan sanki bu kiliseler 7 Ocak’ta kutluyorlarmış gibi algılanmaktadır.

Noelin Kelime Anlamı Nedir?

Noel sözcüğü köken olarak Latince Natalis (doğum) kelimesinden gelmektedir. Türkçe’ye Fransızca Noël (Noel sezonu) sözcüğünden geçmiştir. Fransızca “haber” veya “yeni” anlamındaki “nouvelle” kelimesinden geldiği de düşünülmektedir. Ayıca Galya dilinde “noio” yani yeni anlamına gelen kelime ile “hel” güneş anlamına gelen kelimenin birleşmesiyle oluşan “Yeni Güneş” anlamına geldiği düşünülmektedir.

Noel kelimesi o devrin putperest toplumlarında yeni yıl kutlamalarının adı olarak kullanılmış. Roma imparatorluğu döneminde ise mutlu bir olayın karşılanması durumlarında halkın “Noel noel” diye bağırdığı bilinmektedir. Bu konuda başka bir tespit ise Noel sözcüğünün Fransızca haber veya yeni anlamına gelen “Nouvelle” kelimesinden türediğidir.

Noel’le aynı anlamda ve özellikle İngilizce konuşan ülkelerde kullanılan Christmas, Yunanca “Khristos (Mesih)” ve avam Latincesindeki “Messa” (Efkaristiya ayini) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Messa sözcüğünün kökeni Latincede “missa” yani yollama, gönderme anlamına da gelmektedir.


Ermenistan Kamu Radyosu

Yorumlar kapatıldı.