İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Özdemir İnce : Varlık Vergisi’ne karşı değerli Konut Vergisi

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
“ Ortak Akıl”, “Devlet Aklı” gibi fa şizan deyişleri ağzından düşürmeyen; “Hükümet” diyece ğine “Devlet” diyen; “Biz” li konu şarak Başyüce’nin yanlış işlerine ortak olan CHP’nin ileri gelenleri, aynı dikkat ve ısrarı, Cumhuriyetin kurucularını (Cumhuriyet ’in Üç Fedaisi) ve devrimini korumakta, ne yazık ki g östermiyorlar.

CHP milletvekili ve Genel Ba şkan Baş Danışmanı Erdo ğan Toprak , R.T. Erdo ğan h ükümetinin De ğerli Konut Vergi projesini ele ştirmek için , “77 yıl önceki Varlık Vergisi’nin adını değiştirip DKV yaptılar. Atılan taş ürküttükleri kurbağaya değmeyecek” demez mi? Ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu örneğin üzerine balıklama atladı. Anlaşılan o ki bu iki muhteremin de parti tarihlerinden ve Varlık Vergisi’nin gerekçesinden haberleri yok.

***

Varlık Vergisi, İkinci Dünya Savaşı’nda zor durumda bulunan devlete gelir sağlamak için konuldu. Vergi din, dil ve ırk ayrımı yapmıyordu. Ama dönemin havası dolayısıyla, muhalif cephe, yasanın gayri m üslim kitleyi hedef aldığı iddia edildi. Ama dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve karde şi Rıza Temelli de Varlık Vergisi ödeyenler arasındaydı. İnönü’nün, verginin çokluğundan şikâyet eden kardeşine “Sızlanma, ödeyebilirsin!” dedi ğinin tanıkları var.

Ayrıca bu yasa azınlıklar için değil , bütün vatandaşlar için çıkarıldı. Azınlık olmayan ve “ Türk ” olarak tesmiye edilen vatandaşların tamamı vergilerini ödediler. CHP’liler yasanın nasıl uygulandığını ailesi de Varlık Vergisi ödemek zorunda kalan CHP milletvekili İlhan Kesici ’ye sorabilirler.

***

2014 yılında Varlık Vergisi ısıtılıp piyasaya tekrar sürüldüğü zaman 6 ve 22 Ocak tarihleri arasında, “ Şükrü Saracoğlu Fenerbahçe Irkçılık ve Varlık Vergisi” ba şlıklı bir yazı dizisi yazmış ve Aydınlık gazetesinde yayı mlamı ştım. Söz konusu yazı Cumhuriyet ’in Üç Fedaisi (Kaynak Yayınları) adlı kitabımın 132-180 sayfaları arasında yer almakta.

Bu yazı dizini haber verdi ğimin ertesi günü Meliha Arda adlı bir gen ç okurdan bir ileti aldım. Meliha Arda, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrencisi. Varlık Vergisi konusunda bir ödev yapmış. Metni bana göndermişti. Ödevin giriş bölümünden kısa bir alıntı yapacağım:

***

“ Varlık Vergisi Kanunu 11 Kasım 1942 yılında y ürürlüğe girmiştir. Dönemin şartları göz önünde tutulduğunda zorunluluktan dolayı alınmış bir tedbir olduğu görülecektir. Varlık Vergisi birçok tartışmaya neden olmuş ve bu konu magazinleştirilmiş ve dedikodu malzemesi olarak kullanılmıştır. Aslında Varlık Vergisi uygulandıktan sonra konu kapanmış ve 1951 yılına kadar hakkında bir şeyler yazılıp çizilmemişken 1951 yılında Faik Ökte , “ Varlık Vergisi Faciası ” adlı bir kitap çıkarmıştır. Peki, Faik Ökte kimdir? Faik Ökte İstanbul eski Defterdarı ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Ba şkanı’dır, ayrıca Varlık Vergisi’nin uygulayıcılarındandır. Faik Bey kitabında Varlık Vergisi uygulamalarını ve o dönemin iktidarını eleştirmektedir. Geçmişte ve bugün Varlık Vergisi aleyhinde yazılan bütün yazıların kaynağı bu kitapta yer alan bilgilerdir. Birçok yazar Faik Bey’in kitabında yer alan bilgileri sorgulamadan kabul etmiş ve bu uygulamayı acımasızca eleştirmişlerdir. Ancak yazarlarımız ya da bu konu hakkında yorumlarda bulunacak olan kişiler şu hususa dikkat etmelidir: Tarihsel konularda sadece bir kaynağa dayanarak olumlu veya olumsuz yargılara varmak yanlıştır. Nihayetinde Faik Ökte Bey kitabı yazdığında iktidarda Demokrat Parti var idi ve Faik Bey bu kitabında eski hükümeti (CHP) sert bir dille eleştirmektedir. Faik Bey’in bu kitabı 1951 yılında yayı mladı ğından Demokrat Parti iktidarına yaranmak amacıyla yayı mlanmı ş olabileceği de akla getirilmelidir. Dolayısıyla bir eseri kaynak olarak kullanırken o eserin yazıldığı döneme, dönemin siyasi, sosyal, kültürel özelliklerine de dikkat edilmeli ayrıca yazarın durumu da göz önüne alınmalıdır, aksi takdirde yapılan çalışma bizi yanlış, hatalı sonuçlara götürebilir. ” (s.160)

***


http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1712231/varlik-vergisine-karsi-degerli-konut-vergisi.html

Yorumlar kapatıldı.