İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԵԱՆ ՓԱՍՏԵՐ

Իրաւաբան Սարօ Պենկլեան այս առաւօտ խմբագրութեանս ուղարկեց ամփոփ բացատրութիւն մը՝ պատրիարքական ընտրութեան գործընթացին շուրջ իր կողմէ բացուած դատի մասին։ Ինչպէս երէկ հաղորդած էինք, Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան գործընթացը հերթական անգամ յաչս դատական իշխանութիւններուն վիճարկուեցաւ՝ իրաւաբան Սարօ Պենկլեանի կողմէ բացուած դատով։ Ան բոլորովին վերջերս դուրս եկած էր Նախաձեռնարկ մարմնի կազմէն։ Ամիսներ շարունակ իր ծաւալած աշխատանքը, անշուշտ, այսօր բոլորովին տարբեր արժէք մը կը վերագրէ Սարօ Պենկլեանի՝ որպէս իրաւաբան մօտեցումներուն ու մեկնաբանութիւններուն։ Ան այս դատը բացած է մեր համայնքի անդամներէն մէկուն անունով։ Իր պաշտպանեալին անունը թէեւ յայտնի չէ, սակայն Սարօ Պենկլեան շատ թափանցիկ եւ հիմնաւորեալ ձեւով սկիզբ դրած է իր պաշտպանած դատին։ Ստորեւ նոյնութեամբ կը ներկայացնենք այս առաւօտ իր կողմէ խմբագրութեանս ուղարկուած լուսաբանութեան թրքերէն բնագիրը։

Öncelikle İdare Mahkemesi nezdinde, idarenin işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talepli olarak ikame edilen bu davanın karşı taraf-davalıları İçişleri Bakanlığı ve izafeten İstanbul Valiliğidir.

Müvekkilim-davacının bu davayı açmaktaki amacı, hukuki mesnetten uzak temeller üzerine kurulu, baştan itibaren adaletsiz ve hukuksuz bir şekilde işleyen, keyfi şekilde dayatılan uygulamalarla cemaatimizin içinde bulunmak zorunda bırakıldığı seçim sürecinin yürütülmesinin önüne geçmek, bu olamadığı takdirde de er ya da geç hukuksuzluğu ispat ederek, içinde bulunduğumuz bu durumun temelini oluşturan idarenin talimatname işleminin iptalini sağlamaktır.

Müvekkilim bu davası ile sessiz, fakat bilinçli çoğunluğun sesi olmaya çalışmakta, evvelce ikame edilmiş ve ileride edilecek olan nice benzer nitelikli davalara omuz vermeyi amaçlamaktadır. Bir anlamda, kurulmaya çalışılan korku imparatorluğunu esasen kendi korkularıyla yüzleşebilmekten uzak, sürekli taviz vermek suretiyle başarı elde edilebileceğini düşünen, elde ettiği tüm başarıları sahip olduğu öz değerler ile değil, verilen bu tavizlerle bağdaştıran, üstelik bu anlayış üzerine kurulu çalışmaları da olumlu bürokrasi olarak nitelendiren mekanizmaya karşı çıkmaktadır.

Önemle altını çizmek isterim ki, ne müvekkilimin ne de bu davasının belirli bir taraf menfaatine hizmet etmek, belirli bir taraf lehine çıkar sağlamak gibi bir amacı bulunmamaktadır. Aksine, davada hiçbir cemaat kurumu veya mensubu hedef gösterilmemekte, ayrıştırma yapılmamaktadır. Vekillik görevimi sürdürdüğüm müddetçe de önceden müteaddit kereler dile getirdiğim prensipler dairesinde bunun bu şekilde devam edeceğini temin ederim.

http://www.jamanak.com/content/լրահոս%2F27-11-2019-անիրաւութեան-փաստեր

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın