İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ajan tarikatlar birbirinin kopyası

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Toplumların dini duygularını sömürerek büyüyen tarikat ve cemaat benzeri oluşumların çok fazla ortak noktası var. ABD’de yaşamaları, kitap yazmaları, fakir çocuğu olmaları ancak milyarlarca dolara hükmetmeleri bunlardan sadece bazıları

ERHAN ÇALIŞKAN/ TOLGA TEKİN

Kuruldukları ülkelerdeki toplulukların dini duygularını kullanarak faaliyetlerini yürüten ve bu yöntemle hem rant sağlayan hem de dünyayı ele geçirmek isteyen CIA ve MOSSAD gibi istihbarat mekanizmalarına çalışan, Türkiye’de FETÖ, İspanya’da Opus Dei, Güney Kore’de Moon, Pakistan’da Tahir-ül Kadri, Irak’ta Kesnizani, Çin’de Falun Gong ve Endonezya’da Persyarikatan Muhammediye gibi “tarikat ve cemaat” adı altındaki oluşumlar, şaşırtıcı ortak özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu oluşumlar propaganda ve örgütlenme çalışmalarını yürütürken “dinler arası diyalog”, “hoşgörü” ve “sevgi” gibi kilit kavramları kullanıyor. Özellikle FETÖ, Opus Dei ve Moon “dinler arası diyalog ve hoşgörü” söylemi altında Siyonizm’in hegemonyasını pekiştirmek ve yaymak için önce ABD’de, 1991 ile 1994 yılında İstanbul’da ardından da Riha’da toplantılar düzenlemişti. Dinler arası diyalog kavramı, ilk defa Opus Dei tarafından ortaya atılırken, hem Moon tarikatında hem de FETÖ terör örgütünde gündeme getirilerek uygulamaya konulmuştu. Opus Dei, Avrupa ve ABD’de faaliyet göstererek Hristiyanlıktaki tüm mezheplerin Katolikliğe, Moon Tarikatı Asya ve Pasifik’de faaliyet göstererek Budizm’den örtülü Hristiyanlığa, FETÖ terör örgütü de Türkiye’de Müslümanlığın örtülü Hristiyanlığa devşirilmesi için faaliyet göstermişti. Nihai amaç, insanları hakiki dini yaşayışından uzaklaştırıp “ılımlı paralel dinler” oluşturulmasıydı. Böylece hedef ülkelerde ABD çıkarlarına ters düşen toplumsal iradelerin ortaya çıkmasını engelleyip kapitalizmin her alanda küreselleşmesinin yolunu açmaktı. Şimdi bu ajan tarikatların ortak özelliklerine değinelim.

İŞTE O OLUŞUMLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

ASKERİ VESAYET VE DİKTATÖRLERLE ÇALIŞMALARI

İspanya’da Opus Dei Tarikatı’nın lideri Escriva, Franco diktatörlüğünün sağ koluydu. Escriva, Franco’nun 35 yıllık diktatörlüğünde işbirliği içindeydi. Moon tarikatının Güney Kore’de uzun yıllar hüküm süren askeri yönetim ile ortaklığı da CIA’nın yetiştirdiği Albay Bo Hi Pak ile olmuştu. Moon tarikatının en güçlü üyesi olan Albay Bo, tarikat aracılığıyla Güney Kore askeri vesayetine alınmıştı. FETÖ elebaşı ise Türkiye’de 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat askeri darbelerinin baş destekçisi oldu. Hatta darbeci Kenan Evren için “Kenan Evren Cennetliktir. Kucaklayan ve kutsal kurtarıcı bir melektir” demiştir. Sürekli askeri vesayet sistemini ve darbeleri destekleyen FETÖ, son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini düzenledi.

MİLYARLARCA DOLARA HÜKMETMELERİ

FETÖ’ye ait Türkiye’de tespit edilebilen rakamlara göre 520 şirket, 269 vakıf, 147 yazılı medya (internet siteleri, haber portalları ve sosyal medya uzantıları dahil), 58 görsel ve işitsel medya kuruluşu, 252 ilişki içinde oldukları STK ve güç odağı, 327 dernek, 216 hastane, etüt merkezi, dil merkezi, kültür merkezi bulunmaktaydı. FETÖ’nün gerek Türkiye’de gerekse faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde yürütme, yasama, yargı, ordu, polis, eğitim, sağlık, ticaret, maliye vb. her türlü kurum ve kuruluşa sızarak örgütlendiği, 70 milyar dolardan fazla parayı kontrol ettiği tahmin ediliyor. FETÖ’nün de Opus Dei’deki gibi her ülkede bir sorumlusu vardı. Değişen sadece ülke kardinali yerini ülke imamının almasıydı. Benzer teşkilat modeliyle faaliyetini yürüten Moon Tarikatı’nın da Washington Times Gazetesi, Japonya’da bilgisayar fabrikası ve Sekai Nippo Gazetesi, Alaska’da Deniz Mahsulleri, Kore’de silah fabrikaları ve eğitim kurumları, ABD’nin Connecticut eyaletinde üniversite, Manhattan’da stüdyo ve turizm şirketi, Teksas’ta hara, Kaliforniya’da golf tesisleri olup dünyada binden fazla şirketin sahibi olduğu, kontrol ettiği paranın 100 milyar dolardan fazla olduğu biliniyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da bu tarikatın üyesidir. Bu oluşumlar CIA tarafından psikolojik savaşlarda açıkça kullanıldığından üzerlerindeki gizlilik perdesi kısmen kalkmış ve dünya kamuoyunun gündeminde yer almışlardır.

ABD’DE İKAMET ETMELERİ

Ajan tarikatlardan olan FETÖ, Opus Dei ve Moon arasındaki benzerliklerin başında her üç tarikatın liderinin de ABD’de ikamet etmesi geliyor. Moon Tarikatı lideri Sun Myung Moon 1959 yılında ABD’ye yerleştirildi. Opus Dei kurucusu Papaz Escriya ise 1940’lardan itibaren sürekli ABD’de bulundu. FETÖ Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen ise 1999 yılında ABD’ye alınarak, el altında tutulmaya başlandı.

KİTAP YAZARI OLMALARI

Papaz Josemaria Escriva’nın Opus Dei örgütünün temelini oluşturan rehber kitabı “Yol” adını taşıyor. 1934’te yazılmış, 43 dile çevrilerek tüm dünyada 4,5 milyon satmış. Bu kitabın İngilizcesi “THE WAY” adını taşıyor. Rastlantıya bakın ki, FETÖ elebaşının 1990’da İzmir’de yazdığı İngilizceye çevrilen ilk kitabı da dört ciltlik “LIGHTS OF THE WAY” ismindeydi. Moon ise bine yakın kitap yazmıştı. Kitaplarının neredeyse tamamını başkalarının yazdığı ve Moon’un adına basıldığı biliniyor

YEŞİL KUŞAK PROJESİNDE YER ALMALARI

Kapitalizmin küreselleşmesine ajanlık faaliyetleriyle destek veren her 3 tarikatın kurucuları da bu “Yeşil Kuşak” adlı projesinde yer aldı. Bu projelerde açıkça yer alarak anti-komünist faaliyetlere destek olmuşlardır. Terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen, Komünizme Karşı Mücadele Dernekleri’nin Erzurum ile İzmir şubelerini kurmuştu.

EĞİTİM KURUMLARI VE TEŞKİLATLANMALARI

Opus Dei Tarikatı’nın 5 kıtada 475 üniversite, yüksekokulu ve 200 koleji, 604 gazete ve dergi, 52 radyo ve televizyonu bulunuyor. Siyasi, askeri, polis, mali ve ticari alanlarda da çok etkindir. Siyasi parti liderleri ve AB’nin birçok etkin bürokratı tarikatın sempatizanı olduğunu gizlemiyor. Opus Dei Tarikatı’nın Hristiyanların yaşadığı her ülkede sorumlu bir Kardinali bulunuyor. FETÖ’nün de yurt dışında okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile üniversite olmak üzere tespit edilen 767 Okulu, Türkiye ‘de ise 1043 okulu ve 15 üniversitesi bulunmaktaydı

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2019/07/17/ajan-tarikatlar-birbirinin-kopyasi

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: