İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AVRUPA’NIN BİZE DAYATTIĞI DİN!

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
 

Mehmet Kaçar

İslam inancında  Hristiyanlara ehli kitap adı verilerek, müşriklerden farklı bir muamele gösterilmiştir. Hatta Neccar’lı Hristiyanlara ekonomik destek sağlanmıştır. 
İslam hukuku onlara, müşriklerden farklı olarak bazı hak ve hürriyetler tanımıştır. Ne var ki günümüz de Vatikan Papalığının yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman, ateizmin kaynağına doğru hızla kayan bir Hristiyanlık olduğunu görüyoruz. Yani Hristiyanlık tekrar asli görevlerinden rücu ediyor.  Bugün Hristiyanlık kaynaklarında, İslami kaynaklarda anlatılan Hristiyanlığın çok dışında yeni bir uydurma dinin oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Papalığın bir Arap ülkesinde yaptığı açıklamaya göre; “Bugün biz alçak gönüllülük, ruhi ve manevi araştırma, tefekkür ve dua sayesinde, bazı itikatlarımızla (inançlarımızla) ilgili yeni bir anlayış kazandık. Artık kilise, insanların azap çektiği bir cehenneme inanmıyor, bu inanç sistemi Tanrının sonsuz sevgisine ters düşer. Tanrı yargısı bu değil, insanlığın dostu ve sevenidir Tanrı. Tanrı hiç bir zaman suçlamaz, aksine kucaklar. Cehennem ebedi bir tekniktir. Âdem ve Havva da aslında bir tekniktir. Âdem ve Havva kıssası gibi, cehennem ayrı düşmüş ruhun üstü kapalı anlatımıdır(bundan kinayedir). O ruhta sonunda bütün diğerleri gibi Allah sevgisinde birleşecektir. Bütün dinler haktır, sahihtir, çünkü inananların kalbinde ve inancında böyledir ve bundan başka da bir hakikat yoktur.    Kilise eskiden insanların günahları ve hataları ile ilgili çok sert idi, ama biz şimdi yargıç olmaktan vaz geçtik, biz seven ve sevecen bir baba gibiyiz, çocuklarımızı suçlamamız ve cezalandırmamız mümkün değildir. Kilisemiz farklı cinsel eğilimlere sahip olanları, kürtaja taraftar olanları ve karşı olanları, muhafazakarları ve liberalleri selamladığımız ve bize katılan komünistleri … kucaklayacak kadar geniştir. Hepsini seviyoruz ve aynı tanrıya tapıyoruz.”
Papalığın dayatmaya çalıştığı bu yeni din anlayışında hakikat anlayışı herkesin kendi inandığı  sistemdir. İslama göre ise hakikat tektir. Bunun tersi inançlar ise batıl inançlardır. Hakikatin aslı ise ilahi bilgi kaynağı olan vahyin ta kendisidir.
Bir dinin hak din olabilmesi için peygamber ve peygamberlere gönderilen ilahi vahye dayalı bir din olması gerekir.   Bugün bir tek hak din vardır oda İslam’dır.
Papalığın bugünkü dayattığı anlayış ise dinsizliğe, ateizme götüren bir anlayıştır. 
Ülkemizde de yıllardır aynı plan ve projeler doğrultusunda,   sokak  gösterileri ile, görsel ve basılı yayın yolu ile, edebiyat sahalarında papalığın sunduğu bu dinin temelleri atılmaktadır.
Bu haliyle Hristiyanlık ateizmin kaynağı olmaya devam ediyor ve bizlere de din diye dayatılmaya çalışılıyor.  Hristiyan emperyal katolik ahlakı içeren bir ateizm inancı. Allah bizlere tedbirli davranmayı ve bu batıl inançlara karşı muhafazayı nasip eylesin.

Selam ve Dua ile    

http://www.hakimiyet.com/avrupanin-bize-dayattigi-din-14033yy.htm

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın