İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Müslüm Doğan: Topal Osman çete mi yurtsever mi?

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
Haziran 11, 2019
Topal Osman’a duyulan hayranlığının yeniden gündeme geldiği bu günlerde , kim (di) bu Topal Osman? diye sormak gerekiyor.
”Mustafa Kemal’in muhafızı Laz Osman”olarak da bilinse de, Topal Osman “Fatih’in 1461 yılında Trabzon’la birlikte Giresun, Tirebolu, Görele ve Bedreme kalelerini ele geçirdikten sonra bölgeye yerleştirdiği yüz bin civarındaki Çepnilerdendir.”
Laz olarak anılmasından hoşlanmadığı için Çepni Türkü olarak anılmaktan hoşlandığı belirtilmektedir.
Kurduğu çete ile ünlüdür.
Topal Osman Teşkilat-ı Mahsusa’nın Doğu cephesindeki faaliyetlerinde aktif görev almış bu vesileyle ilk çetesini Birinci Dünya Savaşı’nda üç yüz ya da dört yüz kişiden oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Bu çete üyelerinin yaşlarının ise 16 ile 17 yaşlarında oldukları belirtilmektedir.
​İttihat ve Terakki üyesi Topal Osman, çetelerinin sayısını 800’e çıkartarak Teşkilat-ı Mahsusa alayına gönüllü olarak katılmış Batum’a giderek Ruslara karşı savaşmıştır.
Ancak hemen sonra Rusya’ya Rumların kaçmasını sağladığı gerekçesiyle Fevzi Çakmak’ın emriyle sekiz ay Suşehrinde göz altında tutulmuştur.
Kısa bir zaman sonra da 1916 yılında Sivas Divan-ı harbinde muhakeme edilen Topal Osman uzun dönem gözetim altında alınmıştır.
“Kalın ,kara şayak zıpkaları,ceketleri ve kara,kulaklı Trabzon başlıkları içinde” çete giysileriyle etraflarına dehşet saçıyorlardı.
Çete Reisi Topal Osman , Özellikle Rumlara karşı giriştiği hırsızlık gasp öldürme olayları, İttihatçıların ilgisini çekmiş, cemiyete bağlı Teşkilat-ı Mahsusa’yla birlikte çalışmaya başlamıştır.
“Mustafa Kemal , bütün Karadeniz kıyılarını kaplayan Pontos yangınını söndürmek görevini ona vermişti.”
Mustafa Kemal,“Pontus belasının temizlenmesini tamamıyle senin tecrübeli ellerine bırakıyorum, Osman bey…” demişti.
Topal Osman’da ; “Sen hiç merak etme,Paşam…Ben bu Pontus Rumcuklarına öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi eşek arıları gibi mağaralarında boğulup gidecek.”der.
Binlerce Rum katledilir malları yağmalanır.
Bu yeni görevi nedeniyle de daha önce işlediği sayısız yağma, soygun ve cinayetlerle birlikte, Ermeni Tehciri’nde gerçekleştirdiği katliamlardan dolayı hakkında Padişah Vahdettin tarafından çıkartılan ölüm fetvası ve tevkif kararını kaldırılır.
​Topal Osman Gresun’da Müdafaayı Hukuk Cemiyetini kurararak Belediye Reisliğini de zorla ele geçirir. Karakol Cemiyeti vasıtasıyla cinayetler ve talanlar Osman Ağanın artık bilinen marifetleridir.
​“Büyük Millet Meclisi, Topal Osman’ı, ‘ Mustafa Kemal’in Muhafız Alayı Komutanlığı’ vazifesiyle Ankara’ya davet etmiştir.”
Topal Osman artık durduralamaz bir çete lideridir.
Astığı astık kestiği kestiktir.
​Mustafa Suphi’nin başında bulunduğu TKP’nin “Emperyalist işgale karşı mücadeleye katılma kararı…” o dönemin İttihatçılarını tedirgin etmiş Mustafa Suphi ve yoldaşları bu çetenin üyesi Yahya Kaptan ve adamları tarafından katledilmiştir.
​Yine Lazistan Mebusu Ali Şükrü, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilişlerini deşifre ettiği için bu çete tarafından özellikle Topal Osman tarafından kaçırılarak Ankara’nın Mühye köyünde katledilmiştir.
​Topal Osman, Batı Dersim /Koçgiri isyanında da katliamın baş sorumlusu olarak tarihteki en kanlı katliamını gerçekleştirmiştir.
Erzincan Milletvekili Emin Bey TBM Meclisinin Koçgiri Hadisesine ilişkin yapmış olduğu gizli görüşmelerinde ;
“…kendi din kardeşlerine bunu yapanlar , Hristiyanlara neler yapmaz diyeceklerdir.(Nurettin Paşa )
“Çember altına aldım.” diyor ve tuttuğunu öldürmeye ,ırzlara geçmeye ,namuslara taarruz etmeye kalkıyor. Rica ederim hanginiz böyle bir fecayi karşısında sabredebilirsiniz?
Buna üç yaşındaki çocuklar bile tahammül edemez…”
​Erzincan Milletvekili Fevzi Efendi ise ;
“Bu muamelat Cengizlerde Ermenilerde Yunaniler’de olmuş idi…İşte Ümraniye’den Dersim dahi mütessir olmuştur.
​Son dönemlerde Egemen ulus kazanımlarının etkisinde ve sarhoşluğunda olan “ Ulusalcı Sol ve Sosyalistler” Topal Osman’ı yurtsever ilan etmekte çok cesaretli davranıyorlar.
​Topal Osman; “…Dersim’de Ovacık Kürtleri baş kaldırınca bunların üzerine yürüdük.Derhal vaziyeti anladılar ve Koçgiri isyanının uğradığı akıbetten kurtulmak için Erzincan Hükümetine dehalet ettiler.” der.
Koçgiri isyanının katliamla sonuçlanmasından , sorumlu tutulan Nurettin Paşa’ya 3 kasım 1921 yılında “Ümraniye isyanında halk teslim olacak iken Topal Osman’a milleti kırdirmak…Rum sevki sırasında yağmacılık yapmak v.s” konularında yargılanacağı bildirildiğinde; Nurettin Paşa:
“Ümraniye ve Koçgiri hadiselerinde kullanılan Osman Ağa’yı ordu davet etmiş değildir…Osman Ağa çok hizmet etti…” diyerek “yurtseverin” hizmetlerindeki gönüllülüğünü vurgulamıştır.
Giresun Reji Müdürü Nakiyüddün Efendi 15 ocak 1922 yılında Mustafa Kemal’e yazdığı bir mektupta;
“Osman Ağanın tamamen cahil olduğu eskiden bir hiç iken Balkan Harbinde bir ayağının din ve Millet uğrunda sakat kalması nedeniyle ,memleketin ileri gelenlerinden gördüğü iltifat ve inayetlerden başlayarak kahvecilik,balıkçılık vs ile kısa sürede milyoner olduğunu ,orduya buğday satımına karıştığı, Rumlarla işbirliği yaptığını ,Rumlardan kalan malları akrabalarına ve kendisine taksim ettiğini ve bu olumsuz duruma hükümetçe müdahale edilmesini” talep etmiştir.
Yine. Nakiyüddün Efendi ;
“Hakkı Efendi ile Osman Ağanın Koçgiri ganimeti olarak 60 bin lira değerindeki koyun ve öküzü Giresun’a getirdiğini“mektubunda belirtir….
Dr.Rıza Nur Topal Osman için;
“ Zavallı Ağa şu vatan üç ,dört yıldır bence büyük hizmetler etmiş ,kellesi koltuğunda çalışmıştır.Çok ve müthiş hunhar idi.Ama kestiği adamlar da yani Rumlar da Samsun havalisinde Türkleri müthiş katliam etmişlerdi.Hem pek Türkçü ,vatansever,gayretli ve Müslüman idi….zavallı ümmi ve cahil idi, fakat aklıselimi galip bir adamdı.Derdi ki: Ben çok iş ettim.Ben kurtulur muyum sanırsınız?Vatan hizmet ettim.Ama bir gün beni harcarlar…”​
Ve öyle olmuştur…
/Nupel/

https://nupel.net/muslum-dogan-topal-osman-cete-mi-yurtsever-mi-27861h.html

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın