İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İdam edilen Fener Rum Patriği Gregorius’un Rus Çarı Alexander’a gönderdiği mektupta ne yazıyordu?

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
Gregorius’un Rus Çarı’na Mektubu

“Türkleri, maddeten ezmek ve yenmek mümkün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzeti nefis sahibidirler. Bu hasletleri de, dinlerine bağlılıklarından kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden; padişahlarına, kumandanlarına büyüklerine olan itaatlerinden gelmektedir.

Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar.

Türkler’ de evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi bağlarını yok etmek, dini metanetlerini zaafa uğratmak icap eder. Bunun da en kısa yolu, milli ve manevi ananelerine uymayan harici fikirler ve davranışlara onları alıştırmaktır.

Türkler, dış yardımı reddederler; haysiyet duyguları, buna manidir. Velev ki, geçici bir süre için zahiri kuvvet verse de, Türkleri dış yardıma alıştırmalıdır. Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren hâkim kudretler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir.

Bu sebeple Osmanlı Devleti’ni tasfiye için mücerred olarak harp meydanındaki zaferler kafi değildir ve hatta sadece bu yolda yürümek, Türkler’ in haysiyet ve vekarını tahrik edeceğinden hakikatlere nüfuz etmelerine sebep olabilir.

Yapılacak olan, Türkler’e bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır.”

Gregorius yaptığı casusluklar açığa çıkmış ve idam edilmiştir. Vasiyetinde ise ;
“Bizans kartalı havalanacak; ayin tamamlanacak ve Türkler İstanbul’dan kovulacaktır. Bu gerçekleşinceye dek bu kapı kapalı kalacaktır” demiştir.


https://www.dusuncemektebi.com/d/185100/idam-edilen-fener-rum-patrigi-gregoriusun-rus-cari-alexander%E2%80%99a-gonderdigi-mektupta-ne-yaziyordu

Yorumlar kapatıldı.