İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ nın Gizlilik kayıtlı evraklarının bulunduğu arşiv odası nerede?

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ nın Gizlilik kayıtlı evraklarının bulunduğu arşiv odası nerede? İşte konuyla ilgili yapılan detaylı açıklama

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ nın

Gizlilik kayıtlı evraklarının bulunduğu arşiv odası nerede?

RESA ve RESA tipi mesonluk ile ilgili açık kaynak taramalarında Gürcistan, Bulgaristan,

Burkino Faso gibi ülkelerdeki faaliyetlerini mercek altına alınca ilginç detaylar ortaya çıktı. Masonların

‘’Gizli’’ ibareli evrakları sakladıkları bir arşivi bulunmakta imiş. Kanıtı “Döneminde Remzi Sanver’ in ‘’ Dış Obedisyanla İlişkilerimiz’’ konuşmasında bulunmaktadır:

‘’ Özel görüşmelerin notlarını da içerecek sekide , Büyük Sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Bunlar, üzerlerindeki gizlilik kaydı kalktıktan sonra , araştırmacılar için de önemli kaynak teşkil edeceklerdir. Bilhassa İngiltere Birleşik Büyük Locası’yla Kıbrıs görüşmelerimizin belgeleri, bu Büyük Loca’da tezahür edebilen emperyal zihniyeti ortaya koyma açısından çok önemlidir.’’ Masonların “siyaset yapmıyoruz” söylemlerini bir kenara bırakıp, devlet içinde bir derneğin ‘’Gizli ‘’ Kayıtlı arşiv tutmasının gerekçesi ve amacını birisi açıklamalı!

Bunu söyleyen nuru ziya sokağından geçen bir insan değil. Mason derneğinin başkanlığını yapmış, hali hazırda Mason derneğinin her işine karışan, Derneğin içinde kendine bağlı RESA tipi masonluk örgütü ile dilediğini dilediği yere getirebilen, şimdiki Büyük Üstad BÜLENT AKKAN’n bir dediğini iki etmediğin RESA’ya aittir.

Adı geçenin, zabıtlara geçen konuşmasındaki açıklamaları çok çarpıcıdır. ‘’Geçmişte Büyük Locamızın dış politikasının bazen İngiliz etkisinde kaldığını görmek mümkündür.’’ T ürkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıklarını yemin ile tasdik eden masonlar, yıllarca İngiltere Eksenli bir dış politika izlemişler! Esefle görüyoruz ki bu sözler aynı zamanda Mason Büyük Üstadının itirafnamesidir.

RESA Fransa’da Fransız devleti yararına çalışıyor. Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde araştırma direktörü olarak görev yapan RESA, başka ne diyebilir ki. Demek ki eskiden İngilizlerdi, şimdi de Fransızlar. Masonluk Türklerin bir kültür ürünü olmadığına göre… Soyadı Örs Olan SEÖR’ün, RESA ve Büyük Üstat Bülent Akkan Talimatıyla, Ermeni Devletinin unsuru olan Ermeni Localarıyla birlikte Gürcistan’da kurulan locaya neden imza attığını anlıyoruz. ‘’Fransız’’ olsaydı ancak bu kadar yapardı!

Günümüzde masonluğu şekillendirmeye çalışan RESA’nın Fransız Devletinin çalışanı olduğunu düşündüğümüzde ve dernek içi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, kendisinin Fransız Masonluğuna daha yatkın olduğu gibi bilgileri değerlendirdiğimizde, bugün Hür ve Kabul Edilmiş masonlar derneğinin nasıl bir politika içerisinde olduğunu, üst düzey masonların vatanlarına bağlılık yemini ettik derken, nasıl bir takiyye içinde olduğunu adı geçen çok açık bir şekilde ifade etmektedir.

Bir diğer skandal ise ‘’Türkiye Büyük Locası’’ gibi bir tanımın kullanılması. Adı geçeninin toplum içindeki sosyal durumu, bilgi seviyesi vb . özellikleri bir araya getirildiğinde, bu tanımın bilmeyerek yaptığını söyleyemeyiz. Yine Türkiye Cumhuriyeti kanunları çiğnenmiş, izin almaksızın derneğin başında Türkiye ibaresi varmış gibi ‘’Türkiye Büyük Locası’’ ismi kullanılarak üyelerinin gözleri boyanmıştır.

Bulgaristan’da hakkında yolsuzluk suçlamaları devam eden (Detay için ek 2’ye bakınız) İvan Sariev’i RESA’nın ‘’Türk Masonu’’ olarak ilan etmesi ne demektir? Eğer öyleyse kaydı nerededir? Nasıl olur da çalışma izni bile bulunmayan bir Bulgar vatandaşı, Masonlar Locası mensubu olabilir? Mensubu değil ise nasıl Türk Masonu olur? Adı geçen ne yapmak istemektedir?

RESA’nın konuşmasındaki bir diğer çarpıcı ifade ‘’ Türkiye Büyük Locası’nın dünya Masonik siyasetindeki gücü bölgesel bir güç olmasından kaynaklanır. Dış siyasetimiz son zamanlarda (bazı sapmaları saymazsak) hep bu bilinçle yürütülmüştür. Bu yaklaşım, Büyük Üstat olarak sürdürdüğüm siyasetin de temelini teşkil etti. Son üç yıldır, bölge ülkeleriyle zaten yakın olan ilişkilerimizi daha da yakınlaştırmak için azami çaba sarf ettik.’’ Sanıyorum bunda da başarılı da olduk.’’ Değerlendirme: RESA , bilinen bazı siyasilere yakın gözükme uğruna mason derneğini de bir güzel kullanmış, mason derneğinin üstün zekalı üyeleri buna uyanmak yerine alkış bile tutmuştur.

Bu nasıl bir kurum? Tüzüğünün neresinde RESA tipi faaliyetler yazıyor? Bunların faaliyetleri aşağıdaki belgede olduğu gibi Bulgaristan ve Gürcistan’da gördüğümüz gibiyse bunların nesi milli? Devletin içinde o dönemde FETÖ gibi hain bir örgütün etkin olduğunu düşünürsek, kimler ile nasıl iş birliktelikleri yapılmıştır, masonik siyaset bunun neresinde olmuştur?

FETÖ kapsamında tutukluluk yaşayan mason BM hakimi Akay, bylock ile masonlarla konuştuğu mahkeme tutanaklarında sabittir. Bu masonlar kimlerdir? Akay görev yaptığı dönemde içinde kendi oğlunun ve RESA’nın özel yakını SEDE’in olduğu bir şirkete iş vermis midir? Vermiş ise, işi hangi ismi geçmeyen şahıs ile organize etmiştir? Burkino faso’nun hapisteki lideri ve dış işleri bakanlığını yapan mason şahısların Türkiye locasındaki bağlantıları kimlerdir? Ek:4

RESA ve eşi Gezi olayları sırasında devlete karşı ihtar veren akademisyenler olarak bildiriye imza atmış mıdır? Evet atmıştır. RESA Rektörlük yaptığı sırada Kürt açılımı adı altında PKK/PYD yandaşlarını cesaretlendirici sempozyumlar düzenlemiş midir? Evet düzenlemiştir. Yine aynı konu ile ilgili Apo’nun bir numaralı destekçisi bir İngiliz Lordu’nun yönetiminde olduğu yuvarlak masa toplantılarına katılmış mıdır? Evet katılmıştır. (Hepsi açık kaynak delillidir. Araştırmak isteyen internetten araştırabilir.)

Satır başına dönecek olursak Masonların gizli ibareli sakladıkları arşivleri RESA’nın ifadesine göre vardır. Arşiv ÖRS‘ün sorumluluğunda olup, Örs RESA’nın 2 numaralı adamıdır. 3 Numaralı adamı derneğe fahiş faturalar kesmeyi tertipleyen şimdilik Ankara’daki Sinan’dır. Damat Sinan, RESA tarafından devlet içine sızma, bürokrasideki masonları koruma ve kollama, ihaleci masonlara imtiyaz, masonik lobi oluşturma, ABD, İsrail, balkan ülkeleri vs.lerde devlet ilişkileri tesis etme gibi konularda görevlendirilmiştir.Konu ile ilgili bir sunumu Bulent Akkan’a yapmistir.Sunum, dernekten resmi kanallar ile istenmeli ve soruşturma bu yönüyle devam etmelidir. (Bu konuda hatalı bir görüş bildirmemek için büyük görevli ön sonuçlarını bekledik ve gördük ki RESA’nın desteklediği Damat Sinan Dernek Başkanı’nın desteklediği adayı bile geçti.) Tahminlerimizde yanılmamışız. Devletin bu konuda etkin ve yetkin kurumları varken böyle bir görevi Mason derneğine verilmesi düşünülemez. Belgeler mevcuttur, kamuoyuna açıklanacaktır .Kendisini devlete yakın bir isim olarak gösteren bu şahsın imajı maske ve tertipten ibarettir.

Kol başkanı seviyesine gelmiş masonların kendi çocuklarına öğrenci bursu kullandırması derneğin içindeki namuslu ve şerefli insanlar tarafından sorulmalıdır. Dernek içindeki haysiyet divanları, kritik noktalardaki kişiler büyük çoğunlukta resa tipi yapılanma içinde olduğundan, denetim ve kontrol mekanizmaları bu konuda da resa’nın dilediği gibi çalışmaktadır. Kamuoyunun yakından tanıdığı medya patronlarından, zengin bir işadamı olan YD isimli şahsın aidat borçları 07.11.2018 tarih, Makbuz no: 102545, 750 TL olarak kimin tarafından ödenmiştir. Şahsın bu ödemeden ve dernek üyeliğinin devam ettiğinden haberi var mıdır? 2016 tarihinde vefat eden bir loca kardeşi ile Türkiye’nin önde gelen bir spor kulübündeki yolsuzluklara adı karışanın ne maksat ile bilgisi haricinde aidatı ödenmiştir? Maksat nedir?

Mason derneğindeki arşivin kapsamı, içinde neler olduğu adı geçene devletin ilgili kurumlarınca sorulması ve mevcut bilgiler karartılmadan kamuoyu ile paylaşılması toplumsal beklenti olduğu kadar, milli menfaatler gereğidir. TBMM’de bile masonlar ile ilgili kayıtlar kamuoyuna açıkken bu kurumdaki gizlilik kime karşıdır? ( Bakınız TBMM arşiv kayıtları)

RESA’nın olağanüstü zekası ile dernek üyelerine, birtakım kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği bilgiler ve çizdiği imaj ile yaptıkları çok farklı. Adı geçen için Masonluk, kendi oyununu kurduğu ve oyuncularını kendi yapılanmasından seçtiği bir oyun alanı. İşin kötüsü dernek üyelerinin birçoğu bu oyunun bir kısmı bilerek, bir kısmı da bilmeden oyuncusu olmuş durumda.

Eğer buraya kadar bu notu okumuşsan demek ki, sen de işe uyandın. Gelelim sadede…. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tüm dernekler, stk lar ve benzeri kurumlar bu ülkenin millî değerleri olup; Mason dernekleri gibi seçkin üyeleri olan kurumlar, başka ülkelerin nüfuz ajan ve casuslarının hedefleridir. Bu aşamada gerçek vatansever, onurlu ve şerefli üyeler derneklerine rütbe farkı gözetmeksizin sahip çıkmalıdırlar. Aksi takdirde inandığınız değerler elinizin altından kayıp giderken, dışı güleç içi hain birtakım odaklar ellerini ovuşturarak kendi nüfuz alanlarının genişlemesinin primini alacaklar… Bu durum böyle devam edemez.

Söylemesi bizden takdir okuyanın.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek1- https://illuminatigerceklerine.blogspot.com/2015/11/dsobediyanslarlailiskilerimiz.html

Ek2 https://www.ahaberci.com/masonlaradaylikyarisindachpyikaristirdi7296h.htm

Ek3 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/locaihaneti48751yy.htm

Ek4http://www.hurriyet.com.tr/gundem/fetocudegilmasonum40274540

Ek5: https://www.sondakika.com/haber/haber-hak-ihlallerine-son-verin-4691200/


https://www.ahaberci.com/hur-ve-kabul-edilmis-masonlar-buyuk-locasi-nin-gizlilik-kayitli-evraklarinin-bulundug-15427h.htm

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: