İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ateist Çipras ulusal kimlik söz konusu olunca ateist kalamadı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Mehmet BARLAS

Ulusların kimliklerini oluşturan öğeleri ideolojiler yok edemiyor. Bu gerçeği en somut biçimde tanrıtanımazlığı resmi ideoloji olarak benimseyen Sovyetler Birliği’nin çökmesi ertesinde, devletin ve halkın Ortodoks inancına sarılmasında görmedik mi? Eski KGB’li Putin’i kilisede ya da Ortodoks ayinlerinde izlerken, şaşırıyor muyuz ki?

Ateist olmak 
Bizler de geçen günler içinde bu gerçeğin somut biçimdeki yansımasına İstanbul‘datanık olduk.
Murat Bardakçı Habertürk’teki yazısında bu durumu “Ateist başbakanAyasofya’ya veRuhban Okulu’naniçin gider?” başlığı altında irdelemişti.
Söz konusu olan kişi Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras‘tı.

Laiklik gösterisi 
“-Çipras , 2015 Ocak’ın başbakanlık vazifesine başlayışında Yunanistan’da bir buçuk asırdan bu yana devam eden geleneği, yani Atina Başpiskoposu’nun huzurunda İncil’e el basarak yemin etmeyi ateist olduğu için bir tarafa bırakmış ve Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ın önünde ‘Yunan halkının çıkarlarınahizmet edeceğine’ dair ‘lâik’ bir yemin ile yetinmişti!” 

Yunan kimliği 
Murat Bardakçı yazının başlığındaki “Ateist başbakan Ayasofya’ya ve Ruhban Okulu’na niçin gider?” şeklindeki soruya şu cevabı veriyordu:
“-Aleksis Çipras’ın şahsen reddettiği ama başbakanı olduğu milletin mensup bulunduğu dinin İstanbul’daki bu iki önemli mekânını ziyaret etmesi ateistliğini siyaset uğruna birkaç saatliğine de olsa bir tarafa bırakıp İstanbul’da mü’min bir Hristiyan gibi dolaşma hevesi değil, ‘Yunan kimliği’nin gereğini yerine getirme mecburiyetidir.”

Elen ve Ortodoks olmak
“-Çift kimlik Yunanistan’da da asırlardan bu yana mevcuttur: ‘Elen’ ve ‘Ortodoks’ olmak! Ortodoksluk onlariçin de Yunan olmak kadar mühimdir, sosyal hayatı derin şekilde etkisi altında tutar, itikaddan ve inançtan folklore kadar hemen herşeye hâkim vaziyettedir ve bu dinî unsur bize karşı 19. asrın ilk çeyreğinde başlayan Yunan bağımsızlık hareketinden İstiklâl Harbi’ne ve Kıbrıs Harekâtı’na kadar her silâhlı mücadelede derin rol oynamıştır.”

Türk kimliğinin öğeleri
Peki Yunanistan’ın bu gerçeğinin bizim gerçeğimize yansıması ne şekilde olabilir? Bu sorunun cevabını da Murat Bardakçı’dan aktarayım:
“-Bazı milletler, birbirlerinden ayrılması zor, hattâ imkânsız gibi olan birden fazla kimliğe sahiptirler; meselâ bizde öne çıkan kimlikler Türk ve Müslüman olmaktır.
Türklerin yahut kendini Türk hissedenlerin neredeyse tamamı aynızamanda Müslümandır ve bunda mezhep farkı da pek önemli değildir.”

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2019/02/08/ateist-cipras-ulusal-kimlik-soz-konusu-olunca-ateist-kalamadi

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: