İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bildiri – Türkiye Ermenileri Patrikliği

02/03/2018

Gedikpaşa Vakfı Başkanı Harutyun Şanlı, başkanlık görevinden istifa edeceğini açıklamış, bu hususu bir yazı ile  kayda geçirmiş ve istifasının gerekçesini ise Patrik Genel Vekili olarak şahsıma bağlamıştır. Bahse konu olan mesele Vekil olarak ve yetkim kapsamında Gedikpaşa Surp Hovhannes Vakfı ruhanisinin görev yerini değiştirmem ve başka bir kilisemize tayin etmem hususudur. Ruhanilerin görev yerlerinin belirlenmesi tam yetki ve Patrik Genel Vekili olarak şahsıma ait bir yetki ve yükümlülüktür.

 

Bu süreçte Gedikpaşa  Vakfı Başkanı kilise ruhanisinin görevden alınmasına müdahil olmak istemiştir. Oysa vakıflar sivil müesseselerdir ve ruhani işlerin dışında kalmaları statüleri gereğidir. Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili yasa ve yönetmeliklerine tabidir.

 

Ruhani bir kurum, ruhani işlemlerini yaparken sivil bir kuruma danışmaz, kendi ruhani hak ve yetkilerini kullanır. Ayrıca hiçbir kişi veya kurum ile pazarlık söz konusu olamaz. Biz Patrikhane olarak sadece kilisemizin ve cemaatimizin ruhani yetkinliği ve barışçıl sosyal hayatını gözetiriz. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, cemaatimizin en üst ruhani temsil makamı ve kilisemizin başı olarak, sadece yetki ve görevimin bir parçası olan bu konuda, özellikle ruhani konularda yetkisi olmayan kişilerle herhangi bir pazarlık yapmam söz konusu olamaz.  Gedikpaşa Vakfı Başkanının ısrarla Patrik Genel Vekili olarak şahsımı yıpratma gayretine bir anlam veremediğim gibi kendisini hakkaniyet içinde ve sağduyuyla davranmaya davet ederim.

 

Gedikpaşa ruhanisi Der Zaven Bıçakçı, mevcut kilisemizde yine Patrik Genel Vekili olarak şahsımın kararı gereği Büyük Oruç döneminde aynı kilisemizde görevine devam edecektir. Patrikhane olarak bizlerin görevi hakkı ve hakikatı gözetmek, şefkat ve merhametle muamele etmektir. İhtiyacın hasıl olacağı herhangi bir durumun sözkonusu olması halinde kiliselerimizin rahiplerine ilişkin tayin yetkimi kullanmaktan çekinmeyeceğim şüphesizdir.

 

Cemaatimizin Büyük Oruç dönemini birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirmesi en büyük dileğimizdir.

 

Dualarımla

Başepiskopos Aram Ateşyan

Patrik Genel Vekili


http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/bildiri-4/

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın