İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İlerici Kadınlar’dan ‘Kadına Şiddet’ broşürü

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü haftasında İleri Kadınlar, ‘Kadına Şiddet’ başlıklı bir broşür yayınlayarak şiddeti nedenlerini, çözüm önerilerini, mücadele yöntemlerini anlattı. İlerici Kadınlar (İK), 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü haftasında ‘Kadına Şiddet’ başlıklı bir broşür yayınladı. ‘Kadına yönelik şiddet olgusu’, ‘Kadına yönelik şiddetin biçimleri’, ‘Şiddetin nedenleri ve neden durdurulamadığı’ ve ‘Kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edileceği’ başlıklarıyla sorun masaya yatırılan broşürde, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’ne göre kadına şiddete karşı mücadelede uyulması gereken 12 adım açıklandı.

ŞİDDETİN BİÇİMLERİ: FİZİKSEL, SÖZEL, CİNSEL, PSİKOLOJİK
‘Şiddetin görünen ve görünmeyen biçimleri vardır. Kadınların ve kız çocuklarının maddi ve manevi bütünlük hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü hakkı ve kiminle evleneceğini/evlenmeyeceğini belirleme hakkı gibi hakların ihlali de kadına yönelik şiddettir. Bu hakların ihlali kadını ve/veya kadın üzerinden toplumu kontrol altına alma uygulamalarıdır ve kadının hayatı üzerinde yıkıcı etkileri olmaktadır” denilen broşürde, kadına yönelik şiddet biçimleri şöyle tanımlandı:
-Fiziksel şiddet: Bir araçla veya doğrudan kadının bedenine yönelik yıkıcı eylemdir. Tokat atmak, dövmek, vurmak, itmek, ısırmak, duvara çarpmak, kemiklerini kırmak, saç çekmek, tekmelemek, bıçak çekmek, yaralamak, yakmak, boğazlamak, silahla yaralamak, sarsmak, öldürmeye kalkışmak gibi eylemler.
-Sözel Şiddet: Aşağılayıcı sözler söylemek, zaaflarıyla alay etmek, “sen hep böylesin, hep böyle yaparsın…” gibi genellemelerde bulunmak, suçlamak, küfür etmek, küçük düşürmek, hakaret etmek, yüksek sesle bağırmak, çelişki içinde bırakmak, korkutmak, sakatlamak, çocukları vermemek ya da sosyal ve mesleki yaşamını bozmakla tehdit etmek.
-Ekonomik Şiddet: Evin masraflarını karşılamamak, aile bireylerine gerekli harçlığı vermemek, kadının çalışmasına izin vermemek, çalışan kadının parasını elinden almak, kadının mal/ mülkünü kontrol etmek, kadının nereye para harcadığını kontrol etmek, para yönetimi konusunda eleştirmek (müsrif vs.), çalışma hayatında kadın ve erkek arasında ücret farklılığı, çalışan kadının çalışma koşullarının kötüleştirilmesi.
-Cinsel Şiddet: Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda, istemediği biçimde evli bile olsa cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel içerikli imalarda bulunmak, cinsel içerikli sözler söylemek, çimdiklemek, fuhuşa zorlamak, cinsel yaşamlarında kadını aşağılayıcı davranışlarda bulunmak, erken evlendirmek, erken gebelik, beşik kertmesi, berdel, başlık, kuma, evlilik yapılan erkekle yaş farkının aşırı olması, çocuk doğurmaya veya doğurmamaya, kürtaja zorlamak.
-Psikolojik Şiddet: Kadınla (eşle) doğrudan iletişimi kesmek, konuşmamak, surat asmak, kadının kendini ifade etmesini, engellemek, görüş ve düşüncelerini ifade etmesine engel olmak, duygusal sömürü yapmak, imalı konuşarak yanlış anlamalara neden olmak, kadının (eşin) benlik saygısını düşürücü davranmak ve mantık sürecinden şüphe etmesini sağlamak, kadının karar verme süreçlerine müdahale etmek, sosyal yaşamını katı kurallarla sınırlamak, çevresiyle bağlarını koparmak, hareket özgürlüğünü sınırlamak, başkalarının önünde aşağılayıcı konuşmak, kıskançlık bahanesiyle kontrol altına almak, utandırmak, sevdiği eşyalara zarar vermek, sürekli takip etmek, çirkin olduğunu söylemek.
Stalking (ısrarlı takip/ musallat olma): Fiziksel olarak takip etmek, iş yerine – evine gitmek, telefonla aramak, mesaj göndermek, mektup veya e-posta göndermek.”
ŞİDDETİN NEDENLERİ, NEDEN DURDURULAMADIĞI?
‘Kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatar” denilen broşürde, kadına yönelik şiddetin nedenleri olarak; kadın-erkek eşitsizliği ve kadının toplumsal alanda sosyo-ekonomik ve hukuki olarak zayıflatılması işaret edildi.
Kadına yönelik şiddetin durdurulamamasında mevcut iktidarın söz konusu sorunu beslemesinde rolü olduğu belirtilirken, şiddetin durdurulamamasında; şiddeti uygulayanın cezalandırılması ve mağdur kadının korunup kollanması gibi başlıklarda devletin önemli yarattığı zaaflar sorumlu tutuldu. Devletin kadına yönelik şiddet sürecini izlediği, özellikle kadınların ilk olarak başvurdukları poliste, kadınların şiddet uygulayan eşleriyle barışmaya zorladığı, tarafları uzlaştırmaya çalıştırdığına dikkat çekildi.
Broşürde en yakıcı sorunlardan biri olarak ise evli olmayan ve engelli kadınlar. Kadınların en savunmasız kesimi olarak öne çıkan engelli kadınlar, şiddetin her türlüsüne maruz kaldıkları, hem devlet hem de toplum tarafından yalnız bırakıldığı ve kaydedildi. Engelli kadınlara yönelik şiddete ilişkin de bir istatistiğin bulunmamasına işaret edildi.
KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE 12 ADIM
Broşürün son kısmı kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerine ayrıldı.
‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’ ne göre Uyulması Gereken 12 Adım’ başlığıyla mücadele yöntemlerinde şöyle açıklandı:
1. Kadına yönelik şiddeti kınamak ve kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve kadınlar ile erkekler arasındaki tarihsel eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunun bilincinde olmak.
2. Eğitim, çalışma ve farkındalık artırma aracılığıyla toplumsal cinsiyet yaklaşım, rol ve kalıplarını değiştirerek, kadınları güçlendirerek, yetişkin erkekleri ve erkek çocuklarını dâhil ederek, ilgili tüm sektörleri kapsayan ortaklıklar kurarak önleyici tedbirlere yatırım yapmak.
 3. Ücretsiz ulusal acil telefon yardım hatları iş- leterek, sığınma evleri, tıbbi, psikolojik ve hukuki danışma ile barınma, finansal meseleler ve iş bulma konusunda yardım sağlayarak mağ- durlara destek olmak.
4. Acil engelleyici, önleyici ve koruyucu tedbirler alarak ve risk değerlendirme ve yönetimiyle risk altında olan mağdurları korumak.
5. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz dâhil olmak üzere, cinsel şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti, zorla kürtaj, zorla kısırlaştırma ile ilgili özel ceza hükümlerini kapsayacak ve cinsel tacizi önleyecek şekilde kanunu değiştirmek.
6. Bu vakaları ele alan kolluk kuvvetinin, soruşturma ve adli hizmetlerin performansını artırmak.
7. Yargılamalar boyunca desteklenmelerini ve korunmalarını, davanın gidişatı ve dava içindeki rolleriyle ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini temin edip, mağdurların seslerinin duyulmasını ve faille karşılaşmak zorunda kalmadan kanıt tedarik etmelerini sağlayıp adli kovuşturmalarda mağdurları güçlendirmek.
8. Uzmanların mağdurları korumak ve onlara destek olmak, olası daha fazla şiddetin önüne geçmek ve kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet davranışlarında cezadan muafiyete son vermek için hükümetin tüm kolları için bütüncül politikalar tasarlamak.
9. Kadın sığınmacıların mülteci statüsü belirlenirken toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir eziyet biçimi olduğunun farkında olmak ve bu durumlarda geri göndermeme ilkesine gözetmek.
 10. Her türlü koruma ve destek tedbirinde aile içi şiddetin mağdurları ve tanıkları olan çocukların özel ihtiyaçlarına cevap vermek.
11. Sivil toplum kuruluşlarının ve sivil toplumun kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeledeki rollerini tanımak ve uygun finansal kaynakları ve insan kaynaklarını tahsis edip etkili işbirliğiyle bu kuruluşları desteklemek.
12. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ile ilgili bilgi ağını genişletmek için ulusal veri toplamak ve bu konudaki araştırmaları desteklemek.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: