İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

Alzheimer Hastalığı, bellekte öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.  Alzheimer Hastalığı, bellekte öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Adını, Alman doktor Alois Alzheimer’den almıştır.(Bütün hastalara acil şifa ve yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyoruz. HYETERT)

Alzheimer Hastalığı günümüzde milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ülkemizde Alzheimer hasta sayısının 400 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlerleyen yaşla birlikte, Alzheimer Hastalığı’nın görülme sıklığı artar. Alzheimer Hastalığı’nda, belirgin şekilde “yeni bilgileri öğrenme güçlüğü” vardır.
Alzheimer Hastalığı’nın Belirtileri:
Günlük yaşam işlevlerini yerine getirmede zorluk, bellek kaybı,
Basit kelimeleri bulmada güçlük,
Zaman ve mekanları karıştırma,
Yargıya varma ve karar vermede güçlük,
Pratik düşünme becerisinde güçlük,
Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma,
Ruh hali veya davranışlarda değişiklik.
Alzheimer Hastalığı Süreci ve Evreleri:
Erken dönem: Unutkanlık, yorgunluk, kelimeleri hatırlayamama, yeni şeyleri öğrenememe, sosyal davranış ve karar verme bozukluğu görülür.
Orta dönem: Günlük yaşam aktivitelerinin sürmesini engelleyen belirti ve problemler ortaya çıkar. Kaybolmalar, motor yetilerde bozulma, huzursuzluk, agresyon, sosyal ilişkilerde bozulma görülür.
İleri dönem: Hasta tam bağımlı hale gelir, fiziksel bozukluklar da eklenir. Mesane ve bağırsak kontrolünde bozulma, konuşma ya da basit emirlere uymada bozukluk, hayal görme, farkındalık halinin kaybı mevcuttur.
Alzheimer Hastalığı’nın kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Eğitim düzeyi arttıkça hastalığın ortaya çıkışı gecikir. Genetik faktörler de rol oynar. Kadınlarda daha sık görülür. 60 yaş üzerinde risk artar. Kafa travması, tiroid hastalıkları, depresyon, sigara ve alkol kullanımı, kalp hastalığı, vitamin B12 eksikliği, ilaç ve madde bağımlılığı diğer risk faktörleridir.
Alzheimer Hastalığı’nın tanısını koyduracak özgün bir test yoktur. Bu nedenle; Alzheimer Hastalığı tanısı için nörolojik muayene, kan testleri, zihinsel testler yapılır. Alzheimer Hastalığı’nın kesin tedavisi henüz mümkün değildir. Ancak süreci yavaşlatmak ve bazı semptomların şiddetini azaltmak mümkündür. Bu nedenle erken ve doğru tanı çok önemlidir.
Alzheimer Hastalığı yalnız hastayı değil, yakın çevresini de etkilemektedir. Hasta ve yakınları genelde evde bakımı tercih etmektedirler. Bu bakımı verebilmek için hasta yakınlarının çoğu, çalışma saatlerini azaltmakta ya da bakım vermek için işinden ayrılmaktadırlar. Alzheimer Hastalığı uzun süreli, yavaş ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle, tedavisinde hastanın ve ailesinin hekimle uzun yıllar iş birliği yapması gerekmektedir.
Bu hastalığa ilişkin bilincin artması ve erken dönemde hastanın günlük yaşamıyla ilgili düzenlemeler, hasta bakımı ve ilaçlardan oluşan tedaviye başlanması, hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarının kolaylaşmasına yardımcı olacaktır. Bunun en önemli basamaklarından birisi toplum, doktorlar, bilim insanları, hasta/ hasta yakınları ve hasta/meslek örgütleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesidir. Alzheimer Hastalığı konusundaki bilincin ve dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak kutlanmaktadır.

Yorumlar kapatıldı.