İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

‘Kurtlar Geliyor’ !

Habip Hamza Erdem
Ağın’ı bilir misiniz ? Elazığ’ın en güzel ilçesi. Diğer tüm ilçelerinden « doğal güzelliği »yle ayrılır. «Folklorik » olarak ise çok daha farklıdır. Ağlayan çocukları « sus yoksa Kurtlar gelir » diye uyaran bir sözlerini anımsıyorum. Ağınlılar kurda ‘gurt’, Kürt’e de ‘Kurt’ diyorlardı. O arada, Kürtlerin de kurda ‘gur’ dediklerini sonradan öğrendim. Daha o zaman, gelecek olanın ‘kurt’ değil ama « Kürtler » olduğunu biliyordum, ama « Kürtlerin geliyor olması » üzerinde pek düşünmemiştim. ‘Dersim olayları’nın bir ‘uzantısı’ olarak söyleniyor olabileceğini düşünüyordum. ‘Amma velakin’ ! Warandian’ın Sosyalist Enternasyol’ın 1910 yılındaki konferansına sunduğu ‘rapor’u okuyunca, daha iyi anladım. Kuşkusuz ‘Ermeni olayları’ ile ilgili kaynakların hemen hemen tümünde, ‘Kürt eşkiyalar’ın, bölge halkına, o arada, Ermenilere de, saldırdıkları, ‘bölük pörçük’ olarak anlatılır.

Warandian diyor ki, başta Erzurum olmak üzere, Muş, Bitlis ve Van’da, 1910 yılı itibariyle 100 000 (yüzbin) sosyalist ‘komite’ kurulmuştur.
5-8 kişiden oluşan bu ‘komite’ler, ‘sosyalist’ görüşü ne kadar biliyorlardı ayrıdır ; ama asıl görevleri, ‘Kürt eşkiyalar’ın saldırılarına karşı koymaktı.
‘Mobil’ olan bu komiteler, komşu köylere yapılacak saldırılara da koşabilecek biçimde örgütlenmişlerdi.
Ve salt ‘Ermeni soyu’ndan olanlar değil ama ‘Abdul Hamid’ despotizmine karşı olan Türk ve Kürtler de bu ‘örgüt’ler içinde yer alabiliyorlardı.
Daha sonraki dönemde, özellikle de Birinci Dünya Savaşı koşullarında, bu ‘örgüt’lerin ‘sosyalist’ düşünceden uzaklaşıp, çoğunun doğrudan Ermeni milliyetçisi olduklarını biliyoruz.
Ve sonunun nereye vardığını da..
Bu konuda, bir çalışmamın önümüzdeki günlerde yayımlanacağını söyleyebilirim.
Bu yazıda Warandian’ın sözünü ettiği ‘Kürt eşkiya’ların, « 93 Harbi »nden sonra işi iyice azıttıkları ve 1877-78’lerden sonra bölge halkını Türk, Kürt ve Ermeni demeden canlarından bezdirdiklerini vurgulamak istiyorum.
Bu eşkiya bugün, lamı cimi yok, PKK’nın ta kendisidir.
Buradan ‘Türk-Kürt ayırımı’ yapmak isteyenlerin ‘Boynukalın’ olsa da, beyinlerinin zayıflığını söylemek bile fazla.
‘Eşkiya’ eşkiyadır, ve PKK çağımızın en büyük ‘eşkiya örgütüdür’.
Bizim o mazlum, cesur ve çalışkan, evet evet çalışkan, konuksever Kürt halkımızı ‘PKK eşkiyası’nın elinden kurtarmak ise en önemli görevlerimiz arasında olmalıdır.
‘Bizim Selo’ ve ‘şüreka’sının ‘derdi’ ise başka..
Onların ‘Kürtler’ dahil herhangi bir ‘halk’ için çalıştığını söylemek için en az kendileri kadar ‘aptal’ olmak gerekir.
Habip Hamza Erdem

Yorumlar kapatıldı.