İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türk Dünyası Gazetecileri Yalova Deklarasyonu (ı)

İsmail Cengiz
YAFEM 18. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında 21-23 Temmuz 2015 tarihlerinde Yalova’da Kent Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 9. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması’nda; Doğu Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi), Kırım, Suriye ve Irak Türkmenleri, sözde Ermeni iddiaları ve Karabağ Soykırımı başta olmak üzere, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan Tük Kültür Coğrafyası’nın temel sorunları ele alınmış; yapılan konuşmalar, teklif, öneriler ve istişareler neticesinde alınan aşağıdaki kararlar “Yalova Deklarasyonu” olarak yayınlanmıştır.

1. Türk Kültür Coğrafyası’ndaki Soydaş ve Akraba Toplulukları’nın yaşadıkları bölgelerde kültürel, sosyal ve eğitim haklarının İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi çerçevesinde koruma altına alınmasının ana hedefimiz olduğunu beyan ederiz.
2. Balkanlar’da özellikle Romanya, Bulgaristan, Bosna, Makedonya, Kosova ve Yunanistan’da Türkçe’nin yaygınlaşması; Afganistan, Pakistan, Irak ile Suriye’deki mülteci kamplarında Türkçe kursların düzenlenmesi için ilgili kurumların teşvik edilmesi ve medya aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır.
3. Türk Kültür Coğrafyası’nda Türkçe yazı ve konuşma dilinin teşvik edilmesi, konuyla ilgili ders araç ve gereçlerin kurs yerlerine ve kursiyerlere ücretsiz ulaştırılması, latin harfleriyle Türkçe yayınlanan dergi ve gazetelerin her bakımdan desteklenmesi konularında ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması Türkiye ve Türk Dünyası arasında üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve medya aracılığı ile ilgili kişi ve kurumların dikkatlerinin çekilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.
4. Türk Dünyası’nda medyaya yönelik sansürün son bulması, medya mesuplarının haber yapma, hak ve mahremiyetinin ve ifade özgürlüğünün korunması için tüm kamuoyunun her türlü iletişim vasıtalarıyla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi; bu çerçevede Avrasya Coğrafyası’nda Türk medyasına sansür uygulayan kişi ve kurumların tarafsız ve objektif davranmasının beklentisi içindeyiz.
5. Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı ve BM’in de kabul ettiği Karabağ’daki Ermenistan işgalinin son bulması, Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan), Rusya tarafından işgal ve ilhak edilen Kırım’da, Irak Türkmeneli ve Suriye Bayır Bucak bölgesi ile İran Türkmen Sahra bölgesinde yaşanan insani sorunların çözüme kavuşturulması ve insani taleplerin karşılanması noktasında kamuoyunun medya aracılığı ile bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.
6. Ermeni Diasporası’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı dünya kamuoyu nezdinde yürütmüş olduğu kin, nefret ve asılsız iftira kampanyalarını YAFEM Türk Dünyası Gazetecileri olarak protesto ediyor, Türk halkını haksız ve dayanaksız iddialarla suçlayarak propaganda faaliyetleri yapan Ermeni ırkçılarını asıl kendi yaptıklarıyla yüzleşmeye davet ediyoruz. Hala Anadolu’da birlikte yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızı 1915 olaylarındaki gibi Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kışkırtan ırkçı Ermeni Dasporası’nın kin ve nefret söylemlerinden kurtulup sorumlu davranışlar sergilemesini dünya kamuoyu nezdinde bir kez daha hatırlatıyoruz.

Yorumlar kapatıldı.