İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kripto İmansızlar

Nurettin Değirmenci
Başta insan olmak üzere canlıları sevmeyenlerin Tanrı sevgileri gösteriş ve aldatmacadan ibarettir. İman, teyit etmek, onaylamaktır.
-Gerçeği, her koşulda teyit eden, çıkarlarına aykırı olsa bile yalan söylemeyene, “Evrensel imanlı” adı verilir. Yalanı ısrarla teyit eden ve onaylayanlara, “Evrensel imansız” adı verilir.  Yalanı, din-mezhep-vatan-millet perdeleri altında ısrarla savunanlara, “Kripto imansız” adı verilir.

İnsanlar dâhil canlılar, doğa yasaları gereği, yok olmak istemezler.
Hayvanların yaşamı doğanın çizdiği sınırlar içinde tamamlanır. Dış etkiler önemli olup; hayvanlar, av olmamak için bütün güçleri ile mücadele ederler.
İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak:
_Belleklerinde bilgi-beceri birikimine ve gelişebilen yaratıcılık yetisine sahiptirler.
_Dış dünyada araç-gereç kullanabilirler.
Bunların dışında, düşünme etkinliği, sadece insanlara özgüdür. Çünkü: Düşünme dillerle mümkündür. Düşünen insan, doğanın çizdiği sınırları aşmaya çalışır; dâhiler, başarılı olur.
Düşünen insan:
1-Doğa ile ilgili nesne, hareket ve hareket aralıklarını tanımaya çalışır.
2-Doğada açıklayamadığı sorular olur.
 “Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Evrenin sınırları var mıdır? İnsan dâhil canlılar nasıl ortaya çıktı? Evreni sevk ve idare eden Mutlak Zekâ var mıdır?”  Gibi evrensel bazı sorulara cevap arar.
Görecelilik Yasası gereği, ilk insanların soruları, bizlere göre oldukça basitti ama asırlardır bilgelerin soruları benzer özellik taşır.
_İnsanın yok olmaya tepkisi ve yaşama olan ihtiyacı,
_Evrensel sorular; dinlerin ortaya çıkmasına neden olur.
Ortaya çıkan dinlerde:
1-İnsanlara yaşama sevinci veren, onların yaşama direncini artıran, sevgi ile insanlara yaklaşan, kötülüklere engel olmaya çalışan, yalan söylemeyen, baskılar karşısında gerçekleri savunan… Erdemli ve onurlu dini liderler olur.
Bir örnek verelim:
255 sanıklı ‘Gezi Olayları Davası’nda Dolmabahçe Bezm-i Âlem Camii imamı Halil Necipoğlu tanıklık etti. Necipoğlu, “Cami içerisinde alkol kullanan herhangi birisini görmedim. Ancak sarhoş olduğu izlenimi veren kimseler gördüm” dedi 12-6-2015
2-İnsanları korkutan, onların yaşama sevincini azaltan, korku ile insanlara yaklaşan, dinini kişisel ya da belirli küme çıkarlarına alet eden, çıkarları için insanları karalayan ya da insanları din, mezhep, tarikat, etnik köken… Esasına göre değerlendiren kripto imansızlar olur. 
Kripto imansızlara bir örnek: 
 “Bu seçimin galibi hangi partidir? Kürt partisidir. Bu parti gerçekten Kürt partisi midir? Değildir. Dıştan Kürt görünen, asıl kimliği ise Kripto olan bir partidir. Meclis’e kaç Ermeni milletvekili girmiştir? Tek kimlikli üç Ermeni vatandaşımız girmiştir. Kripto Ermeni sayısını bilemem ama 40’tan az olduğunu sanmam. Biz Türkiye partisi olduk diyorlar, buna ne dersin? Samimi iseler alkışlarım. Bendeniz onların Kürt partisi olmalarına bile razıyım. Yeter ki, Ermeni partisi olmasınlar…” Mehmed Şevket Eygi-milligazete.com.tr-11-6-2015
(Mehmed Şevki Eygi, birkaç gün sonra, Sn. Halil Necipoğlu’na, “Kripto Ermeni” derse şaşmamak gerekir.)
Kripto imansızların ortak özellikleri:
_Aydınlanmaya, insanların eğitimli ve kendi olmalarına şiddetle karşıdırlar.
_Kişisel ya da küme çıkarları için, din perdesini kullanarak gerçekleri inkâr ederler.
_Doğaya sırtlarını döner; hayali doğaüstü yalanları ile insanları uyutmaya çalışırlar.
_Yalan söyler, söyledikleri yalanları din perdesi ile karartmaya çalışırlar; sonuçta, özgürlük ve ahlaklarını kaybederler.
_Son derece korkaktırlar; korkuları, öldürme güdülerini şiddetlendirir.
_Asla bilgi ile ikna etmeyi bilmezler. Zaten, bilgisiz insan ikna etkinliğine yabancı olur.
_Komplo, tuzak, entrika, yalan… İle dini inanışlar adına kişisel çıkarlarını korumaya çalışırlar. Sözlerine asla güvenilmez.
_Lüks içinde yaşamayı çok severler ama sıradan insanlara basit yaşamayı tavsiye ederler.
_Irkçıdırlar.
_Çekinmeden din-mezhep-tarikat çatışmalarına destek verirler.
_Çalışıp üretmeye değil, savaşa destek olurlar.
_Genç kızların ve kadınların, yeniliklerin, gelişmelerin… Düşmanıdırlar.
_Evrensel onur ve erdemden habersiz yaşam sürerler.
Örnekler verelim:
_Türkiye’de kripto imansızların Ermeni düşmanlığı yapmaları ırkçı düşüncelerinden kaynaklanır.
_Katıksız Yahudi düşmanıdırlar.
_Güçlüden yana olur; zayıfın ezilmesine, ölmesine alkış tutar ya da sessiz kalırlar. Örneğin, kripto imansızlar Yemen’deki vahşete gözlerini kaparlar. 
_Somali’nin Darfur bölgesinde kripto imansızların desteklediği çeteler, Arap olamayan Müslüman ve diğer inanışlı yoksullara saldırırlar. Bunu din adına yaptıklarını savunurlar. Diğer kripto imansızlar yıllardır yapılan katliamları alkışlar.
_Kendi mezheplerine mensup çetelerin katliamlarını alkışlar ya da aklamaya çalışırlar. Örneğin, hiçbir kripto Suni imansız, Suni çetelerin katliamlarından söz etmez. Benzer biçimde, hiçbir kripto Şii imansız, Şii çetelerin katliamlarını kınamaz. Yazılanları belgeleyen yüzlerce olaya Irak, Suriye, Pakistan, Yemen, Mısır… Gibi toplumlarda her gün rastlanıyor.
_Kripto imansızlar merkeze insanı değil, hayali oluşumları koyar; bütün ölçüleri, hayali destek noktasına göre yaparlar. Bu nedenle, başta insan olmak üzere doğa ile uyumlu olamazlar; dilenir, yağma-talana koşanlara destek verir, hırsızlık yaparak zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.
_Zayıf hırsızların el-ayaklarının kesilmesini savunur, güçlü hırsızlara alkış tutarlar ve onlardan kırıntı koparmaya çalışırlar.
_Kripto imansızlar, şiddetli tapınır ama asla inançlı olamazlar.
 İnanma, bellek etkinliği; tapınma, bedensel etkinliktir.
Kripto imansızların tapındıkları doğaüstü varlık, ayaklarına kapandıkları dünyasal lidere benzer; istediğine zenginlik, sevmediğine sefalet hediye eder. Yasa nedir bilmez. Çok güçlü, çok zalim, oldukça acımasız… Diye tanımlanır.
(Eğer Tanrı mutlak ruh ve mutlak zekâ ise gücü olmaz. Güç maddi varlıklara özgüdür. Kripto imansızlar böylesi evrensel gerçekleri nereden bilecekler!)
_Kripto imansızlar arasından evrensel düşünür, yönetici, kadı, sanatçı, komutan, inançlı insan çıkmaz.
_İnsanlar kendi dini inanışlarına sahip olmalı; öte dünyada, kendi hesabını kendileri ödemelidirler.
_İmansız insan, yanlış programlanmış robota benzer; çevresine zarar vermekten, yakıp yıkmaya aracı olmaktan başka işe yaramaz.
İnsanların kendi olmaları ve ruhsuz olmamaları için:
_Gerçekleri asla inkâr etmemeleri, yalancı olamamaları gerekir.
_Belleklere yasaların üstünlüğü ilkesi,
_Suçun ve günahın ferdi olma ilkesi,
_Yargıç kararı olmadan kimsenin suçlu ya da suçsuz olamayacağı ilkelerinin benimsemiş olmaları zorunludur.
Kripto imansızın yaşamı yalan üzerine kuruludur.  
Kripto imansızların dillerinde olsa bile belleklerinde evrensel yasa kavramı yoktur.
“Uçsuz bucaksız evren nasıl sevk ve idare ediliyor?” Diye sorulsun.
Bilgisiz insan: “Bilmiyorum” der.
Bilgili insan: “Doğa yasaları sayesinde evrende düzen oluşuyor; ayrıntıları ilgili bilgeler açıklayabilir.” Der.
Kripto imansız: “Kutsal kitabın şu satırları arasındaki açıklamayı bilmek gerekir” diyerek, bilgisizliğini din perdesi ile örtmeye çalışır.  
İnsanlar gürültü çıkaranların, kin ve nefret tohumu ekenlerin değil, değer yaratanların sözlerine kulak vermelidir. 
degirmencinurettin@gmail.com
Nurettin Değirmenci
  Elk. Yük. Müh

Yorumlar kapatıldı.