İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ortak bir gelecek için

Ermeni- Müslüman ilişkilerini, kronolojik bir dille mercek tutan ‘Ermeni–Müslüman İlişkilerine Kronolojik Bir Bakış’ adlı kitap raflardaki yerini aldı. Ermeni-Müslüman ilişkilerini ya da daha özel bir alanda Ermeni-Türk ilişkilerini anlatan kitap, Türkçe, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlandı.

Yaklaşık 1400 yıllık bir geçmişi olan, ortak bir kültür ve kadim bir medeniyet inşa eden Hıristiyan Ermenilerle, Müslüman halkların ilişkilerini “1915 Büyük Felaketi” üzerinden değerlendirmek, bir dizi yanlışı da beraberinde getiriyor. Bu yanlışa düşmemek için 1915 öncesinin de bilinmesi gerekiyor. Ermeniler ile Müslüman halkların sanattan diplomasiye, edebiyattan mimariye, ticaretten zanaata kadar birçok alanda geliştirdikleri ilişkileri ve ortak medeniyete yaptıkları katkıları hatırlamak ortak bir gelecek kurmak için çok önemli ve elzemdir. ‘Ermeni–Müslüman İlişkilerine Kronolojik Bir Bakış’ adlı çalışma, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.
Medeniyete ortak katkı
Kitapta, özellikle ‘olumlu ilişkiler, ortak vicdan’ gibi konulara öncelik verilmiş. Ermenilerin yaşadıkları coğrafyaya ve antik döneme kısaca değinilmiş. Sonrasında Müslümanlarla kurulan ilk ilişkiler, Hazreti Ömer’in Kudüs’te aralarında Ermenilerin de olduğu gayrimüslimlere verdiği Emanname, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, 1920-2002 yılları arası ve son olarak da 2002 sonrasında kurulan ilişkiler, genel hatlarıyla değerlendirilmiş. Çalışmada, bu coğrafyada yaşamış kadim halkların dostlukları ve ortak medeniyetin mirası hatırlatılıyor.
Türkçe – Ermenice ve İngilizce dillerinde hazırlandı
Binlerce yıllık ortak geçmişi olan halklarla ilgili böylesi bir çalışmanın eksikliğini gidermek adına hazırlanan bu çalışmada, Ermeni-Müslüman ilişkileri, detaycı akademik bir dil yerine, ana hatları içeren kronolojik bir çalışma yöntemiyle aktarılmış. Yarın Yayınları‘ndan çıkan “Ermeni-Müslüman İlişkileri Kronolojik Bir Bakış” adlı kitap, Türkçe, Ermenice ve İngilizce olmak üzere üç dili tek kapakta toplamış. Bu iddialı baskı ise, kitabın, hem Türklere hem Ermenilere hem de dünya vatandaşlarına vereceği mesajın, bugün şiddetle ihtiyacımız olan kadim değerlerle doğru orantılı olmasından kaynaklanıyor.
Tarihe ve politik kodlara hapsetmeden
Ermeni- Müslüman ilişkilerini, kronolojik bir dille mercek tutan kitap raflardaki yerini aldı. Ermeni-Müslüman ilişkilerini ya da daha özel bir alanda Ermeni-Türk ilişkilerini anlatan pek çok kitaptan farklı olarak bu çalışma, iki milletin dostâne ilişkilerini, tarihî ve siyasî kodlara hapsetmeden anlatıyor. Kitabın, toplumun her kesiminden okuyucuya vermek istediği şöyle bir mesajı var: “Türkler ve Ermeniler 1915’te tanışmadıkları gibi 2015’te de sanılanın aksine birbirlerinden kopmuş değiller.”
Yaklaşık 14 asırlık ortak geçmişe bugünden bakarken, hem Ermeniler, hem Ermeni tarihi, hem de Müslüman halklar ile Hıristiyan Ermenilerin ilişkilerine dair, resmi tezlerin dışında, çok daha fazlasının olduğunu göreceksiniz.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: