İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

40 Քոնկրեսականներ Ներկայացուցին Ցեղասպանութեան Բանաձեւը

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Մարտ 18ին, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան անդամներՌապըրթՏոլտ, ԷտըմՇիֆ, ՏէյվիտՎալատաօ, ՖրենքՓալոնեւ40 այլպաշտօնակիցներներկայացուցածեն«ՀայկականՑեղասպանութեանճշմարտութեանեւարդարութեանբանաձեւ»ը, ուր կոչ կ՛ըլլայնախագահին՝հայթրքականյարաբերութիւններըհիմնելուԹուրքիոյկողմէՀայկականՑեղասպանութեանիրողութեանճանաչմանվրայ։

Բանաձեւին նպատակն է նաեւ Հայկական Ցեղասպանութեան նուիրուած արդարեւամբողջականմիջազգայինարխիւմըգոյացնել։
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչԱրամՀամբարեանողջունեցբանաձեւիմշակումը: «Կ՛աջակցինքայսնոր, եկողմանիմօտեցման, որուննպատակնէպահպանելտարածաշրջանիխաղաղութիւնը, պաշտպանելՀայաստանըեւկանխելապագայդաժանութիւններ: Արդարութեանվրայհիմնուածայսնորարարականմօտեցումըկոչկ՛ընէԱմերիկայիննորքաղաքականութիւնորդեգրելու: Անիկաարտացոլացումնէամերիկեանարժէքներուն, ինչպէսնաեւ՝ճանաչում, թէմերազգայինշահերուհետապնդումըկրնայնպաստելԹուրքիոյկողմէճշմարտութեանաղաւաղմանջանքերուձախողութեանուայսՑեղասպանութեանհարցիմիջազգայինկարգաւորման», յայտարարեցան:
Բանաձեւը ամբողջութեամբ կարդալու համար, այցելել http://asbarez.com/133080 կայքէջը։

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: