İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermeni Tehciri ve Soykırımı

Erkan Arslan
Kürt düşmanlığı yaparak gerçekleri çarpıtmaya çalışan Ermeni Irkçılar; Hamidiye alaylarını, sadece Kürtlerden oluşmuş gibi göstermeye çalışıyorlar! Bilindiği gibi Hamidiye alaylarını sadece Kürtler oluşturmuyorlar. Araplar, Türkmenler, Çerkezler ve Arnavutlar da vardır. Yine, pervazsızca Kürt düşmanlığı yapan Ermeni ırkçılar; her ne hikmetse Kürdistan da olan vahşetleri gündemde tutmaya çalışırlar ama imparatorluğun batısında yaşanan Ermeni katliamlarına teğet çizip görmezden geliyorlar!?… Kürtler devlet değildi ve yasa çıkarma güçleri de yoktu. Ermenilere karşı çeteler oluşturan ve Tehcir yasasını çıkaran Osmanlı devletiydi! Ermeniler bu gerçeği neden görmezden geliyorlar?.. Kürt aydınları, Ermeni vahşetin de yer alan Kürt aşiretlerini kınayıp eleştiriyorlar. Bu utanç verici olaydan dolayı, Ermeni vahşetini yapan Kürt aşiretlerini, kendisine mensup olan aydınlar da yerden yere vurup eleştiriyorlar! Aynı duyarlılığı ve tepkiyi, Kürtleri katleden Ermeniler konusun da; Ermeni aydınları, neden göstermiyorlar? Bu kanlı zaman sürecinde en az Ermenilerin yarısı kadar da Kürtler katledildiler! Bunlar niye gündeme gelmiyor? (Ciddi bir Kürt Irkçılığı örneği. Kim aklamış Osmanlıyı, kim aklıyor İttihat ve Terakki’yi. En az Ermenilerin yarısı kadar Kürt katledildiği ise olsa olsa bilgi katliamı olur. HYETERT)

***
1915 Ermeni Tehcirini ve soykırımını yapanlar; Osmanlı İmparatorluğunu birinci dünya savaşına sokan ve yıktıran İttihat ve Terakki Partisidir. Bilindiği gibi İttihat ve Terakki Partisinin bir zamanlar en yakın dostu ve Müttefiki Ermeni Taşnak Partisi idi!
1915 yılında Erzurum’da yapılan Taşnak Partisi kongresine Teşkilat-ı Mahsusa’nın yetkilisi İslimiye’li (Bulgaristan şehri) İttihatçı Dr. Bahattin Şakir de katılmıştır.
İslimye’li İttihatçı Dr. Bahattin Şakir, Teşkilat-ı Mahsusa’daki yetkisinden dolayı; Ermeni Tehciri sırasında yapılan katliamları kendisi organize etmiştir. Hatta bu Soykırım vahşeti ve rezaletinden dolayı; Dr. Bahattin Şakir, Divan-ı Harbi Örfi’de gıyabında yargılanıp ölüm cezası almıştır.
27 Mayıs 1915’de çıkarılan Tehcir yasası, üç maddelik geçici bir yasadır ve Osmanlı meclisinde değil; İttihat Terakki hükümeti tarafından çıkarılmıştır. Bu hükümetin başbakanı Mısırlı Hidiv kökenli Sait Halim Paşa, iç işleri bakanı da Talat Paşa’dır. Bu İttihatçı hükümet de, bir Kürt bakan yoktur!
1915 Ermeni Tehciri ve soykırımında Hamidiye alayları resmen görev almamışlardır. Çünkü, bu tarihte Hamidiye alayları diye bir askeri teşkilat yoktur. Hamidiye alaylarını, iktidara gelen İttihat ve Terakki Partisi; Hamidiye alaylarını yeniden Hafif süvari birlikleri adı altında sayılarını azaltıp, yeniden düzenleme yapmışlardır.
Yapılan bu yeni düzenleme sonucu oluşturulan Hafif süvari alayları, Balkan savaşı başta olmak üzere Birinci dünya savaşına da cepheye gönderilmişlerdir!
Kürt düşmanlığı yaparak gerçekleri çarpıtmaya çalışan Ermeni Irkçılar; Hamidiye alaylarını, sadece Kürtlerden oluşmuş gibi göstermeye çalışıyorlar!
Bilindiği gibi Hamidiye alaylarını sadece Kürtler oluşturmuyorlar. Araplar, Türkmenler, Çerkezler ve Arnavutlar da vardır.
Yine, pervazsızca Kürt düşmanlığı yapan Ermeni ırkçılar; her ne hikmetse Kürdistan da olan vahşetleri gündemde tutmaya çalışırlar ama imparatorluğun batısında yaşanan Ermeni katliamlarına teğet çizip görmezden geliyorlar!
Acaba, Ünlü Boğazliyan Ermeni Katliamını Kaymakam Kemal’in emriyle Kürtler mi yaptılar?
Diyabekir Ermeni vahşetin de valilik yapan ve Çerkezler çete oluşturan; yine Kürt aşiretlerini bu pislikte kullanan vali doktor Reşit Kürt müydü yoksa Çerkez miydi?
Kürtler devlet değildi ve yasa çıkarma güçleri de yoktu. Ermenilere karşı çeteler oluşturan ve Tehcir yasasını çıkaran Osmanlı devletiydi! Ermeniler bu gerçeği neden görmezden geliyorlar?
Ermenilerin malı, canı ve kadınları sizlere helaldir; bir Ermeni’yi öldüren direk Cennete gider diye fetvaları Osmanlının dini kurumları çıkarmıştır.
Bugün aynı devlet zihniyeti bu tür fetvaları ışid/daiş kanalıyla Kürtler için çıkarmıştır ve bu paralı katillere her türlü askeri ve lojistik desteğin de; bu devlet zihniyetince verildiğini tüm dünya biliyor!
Kürt düşmanı ırkçı Ermeniler, hep Kürtlerin Ermenilerin mallarına oturduklarını ileri sürerken; batıda Ermeni mallarına oturanları da yine görmezden gelip, gizlemeye çalışıyorlar!
Batıda ki Ermeni mallarına kimler oturdu, Kilikya’da kimler oturdu? Ankara’nın en zengini olan Kasapyan ailesinin Çankaya’daki köşkünü kimler aldı?
Kasapyan ailesinin Çankaya’daki bağ evi köşkü, günümüzde cumhurbaşkanlığı köşkü olarak kullanılıyor!
Adana ve Kayseri’nin ünlü sanayicileri; Ermeni mallarına oturarak zengin olmadılar mı?
Kürt aydınları, Ermeni vahşetin de yer alan Kürt aşiretlerini kınayıp eleştiriyorlar. Bu utanç verici olaydan dolayı, Ermeni vahşetini yapan Kürt aşiretlerini, kendisine mensup olan aydınlar da yerden yere vurup eleştiriyorlar!
Aynı duyarlılığı ve tepkiyi, Kürtleri katleden Ermeniler konusun da; Ermeni aydınları, neden göstermiyorlar?
Bu kanlı zaman sürecinde en az Ermenilerin yarısı kadar da Kürtler katledildiler! Bunlar niye gündeme gelmiyor? Bu konuda bir zahmet, Bazil Nikitin’in Kürtler kitabına baksınlar!
Kürtleri katliam yapmakla itham edenler; kendi yaptıkları katliamları görmezden geliyorlar. Bunlara göre, Kürtler dağlı ve cahildirler. Peki, Ermenilerin Avrupa ve Amerika’da okumuş Ermeni gönüllülerin 1996’da Kürdistan Sor yani Kızıl Kürdistan da yaptıkları; Mirov Dağı’nda, 15 binin üzerin de Kürdün katledilmesine ve binlerce yıllık ata topaklarından Kürtlerin sürülüp Tehcir edilmelerine ne demeli?
Osmanlı’nın Ermenilere yaptığını, Ermenistan devleti ve Ermeni gönüllüleri; Kürdistana Sor da, Kafkasya Kürtlerine yaptılar! Hangi etnik yapıdan olurlarsa olsunlar, aydın ve sosyalist geçinenler, Kürtlerin maruz kaldığı bu vahşete neden sessiz kalıyorlar?

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: