İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermenistan ve Uruguay cumhurbaşkanları ortak duyuruda bulundular

Ermenistan Cumhuriyeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti, yüksek düzeyli siyasi diyalog ve farklı düzeylerde Ermenistan ve Uruguay arasında istişarelere devam etme ve genişletme, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası konferanslar çerçevesinde daha aktif işbirliğinde bulunma yönünde mutabakata vardılar.

İfade Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Uruguay’a ziyareti çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanlarının buluşması sonucu kabul edilen ortak bildiride yer almakta.
Ortak bildiri metnini sunuyoruz:
«Ermenistan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti cumhurbaşkanı
-iki ülke arasında karşılıklı sempati ve güven temelinde kurulu dostluk ilişkileri ve sıkı işbirliğini yeniden teyid ederek,
-BM Örgütü Tüzüğü ve uluslararası hukukta kayıtlı temel ilkeler, düşünceler ve amaçlardan hareket ederek,
-demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve serbest ekonomi değerleri, ilke ve normlarını kabul ederek,
Yüksek düzeyli siyasi diyalog ve farklı düzeylerde Ermenistan ve Uruguay arasında istişarelere devam etme ve genişletme, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası konferanslar çerçevesinde daha aktif işbirliğinde bulunma, olası tüm araçlarla ticaret, yatırımlar, bilim, eğitim, kültür, spor, turizm vd. alanları cesaretlendirme ve teşvik etme yönünde anlaştılar.
1.İki ülke arasında, varolan heybetli potansiyeli tam anlamıyla kullanarak ticari-ekonomik ilişkilerin pekişmesi gerekliliğine ilişkin görüş birliğine vardılar. Bu vesileyle iki ülke arasında iş bağlarının teşviki, ticaret hacminin esaslı artması için hazır olduklarını ifade ettiler.
2.İkili ilişkilerin gelişimine yönelik bu harika andan istifade ederek, iki ülkede mukem elçilikler açılması olanaklarının araştırılmasına ilişkin görüş birliğine vardılar.
Ermenistan cumhurbaşkanının ziyareti çerçevesinde 4 yeni sözleşmenin imzalanması vesilesiyle memnuniyetlerini ifade ettiler, iki ülke arasında yürürlükteki hukuk-akit alanının önümüzdeki süreçte yetkinleştirilmesi yönünde görüş birliğine vardılar.
Ermenistan ve Uruguay arasında parlamentolararası yüksek düzeyli işbirliği özellikle Uruguay Temsilciler Meclisi eski bşk. Jorge Orrico başkanlığındaki heyetin 2012’de Ermenistan ziyareti ve Ermenistan Millet Meclisdi eski bşk. Hovik Abrahamyan başkanlığındaki heyetin 2013 yılında Uruguay’ı ziyaretinin önemini kaydettiler. Taraflar, özellikle Ermenistan-Uruguay ve Uruguay-Ermenistan parlamentolararası dostluk grupları düzeyinde parlamenter değişim programlarının önümüzdeki süreçte gelişeceği yönünde umutlarını belirttiler.
İki ülke arasında desantralize işbirliğinin önemini kaydettiler ve buların daha da derinleşmesi için görüş birliğine vardılar.
Dağlık Karabağ çatışmasının kesinlikle barışçı müzakere yoluyla, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları aracılığıyla, aralarında  kuvvet ve kuvvet tehdidi uygulamama, halkların hukuki eşitliği, milletlerin kader tayini ve toprak bütünlüğü olmak üzere uluslararası hukuk normları ve ilkeleri zemininde çözümü gerekliliğini vurguladılar.
Ermeni tarafı Karabağ çatışmasına yönelik Uruguay’ın dengeli, tarafsız tutumu için memnuniyetini ifade etti; Uruguay’lı parlamenterlerin Dağlık Karabağ’ı ziyaretleri yanısıra çatışmanın adil çözümü yönünde Uruguay’lı üst düzey temsilciler tarafından yapılan demeçleri takdir etti.
Ermenistan’a yönelik aralarında abluka, yolların engellenmesi, ekonomik izolasyonun kabul edilemezliği ve uluslararası hukuk normları açısından gayrimeşruluğu olmak üzere ekonomik tek taraflı dayatma araçlarının altını çizdiler.
Ermeni Soykırımının 100. Yılı yaklaşırken, dünya devletlerine ve uluslararası kuruluşlara Ermeni halkı ve tüm insanlığa karşı Osmanlı İmparatorluğunda işlenen suçun tanınması ve kınanması çağrısında bulundular. Ermeni tarafı, Uruguay’ın Ermeni Soykırımını dünyada tanıyan ve Soykırımın uluslararası tanınması sürecine başlayan ülke olduğunu, ayrıca Montevideo’da Ermeni Soykırımı Müzesi kurulmasına yönelik Uruguay yönetiminin kararını ve bu meselede cumhurbaşkanı José Mujica’nın bireysel katkılarını  minnetle andı.
Suriye’de devam eden binlerce masum insanın kurbanı olduğu şiddet vesilesiyle derin endişelerini ifade ettiler ve bu Arap ülkesinde barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik uluslararası tüm adesteklerini ifade ettiler. Taraflar Suriyeli mültecilere destek tahsisi gerekliliğini özellikle vurguladılar; bu bağlamda Ermeni tarafı cumhurbaşkanı José Mujica’nın özellikle çocuklar olmak üzere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi kamplarında barınan  120 Suriyeli yurttaşı kabul etme inisiyatifini oldukça takdir etti.
İkili ilişkilerde Uruguay Ermeni toplumunun oynadığı rolü oldukça takdir ettiler ve selamladılar ve Ermenistan-Uruguay bağlarının pekişmesine yönelik bu toplumun tüm inisiyatiflerine her tür desteği göstermeye hazır olduklarını ifade ettiler.».
9 Temmuz 2014’te Montevideo’da, herbiri Ermenice ve İspanyolca olmak üzere iki asıl olarak imzalanmıştır.
News from Armenia – NEWS.am

http://news.am/tur/news/218578.html

Yorumlar kapatıldı.