İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çözüm Süreci Tasarısı Yasalaştı

Çözüm Süreciyle ilgili Çerçeve Yasa yasalaştı. Çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülecek. Çözüm süreciyle ilgili Meclis’te süren “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı” adıyla sunulan “Çerçeve Yasa” görüşmeleri dün akşam tamamlandı.

Yasa çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Paket Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu’ndan 4 Temmuz günü geçmişti.
Paket Genel Kurul’da üçüncü gün sonrasında 5 ve 6. Maddelerinin kabul edilmesi ardından, tasarının geneline dönük görüşmelere geçildi. Görüşme sonucunda yapılan oylamada tasarı, 37 ret oyuna karşı 137 oyla kabul edilerek yasalaştı.
Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkili olacak. Çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülecek.
Kanuna göre, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirleyenlerin; gerekli görülmesi halinde yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verenler ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirenlerin; silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alanların, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğmayacak.
Kabul edilen yasanın maddeleri şöyle:
Madde 1) Bu kanun amacı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Madde 2) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürütür.
a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.
b) Gerekli görülmesi halinde, yurtiçinde ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirir.
c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır.
ç) Bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirmesini sağlar.
d)Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlar
e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar
Yetki ve sekreterya
Madde 3 – 1) Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir.
2) Çözüm sürecinde kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülür.
Kararlar ve yerine getirilmesi
Madde 4 – 1) Bu kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.
2) Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz
Yürürlülük
Madde 5 -1) Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. (HK)
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/157123-cozum-sureci-tasarisi-yasalasti?bia_source=rss

Yorumlar kapatıldı.