İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Özgürlük Kommageneden Doğacaktır!!!

Avrupa’nın özgürlüklerinde yaşayıp Kürdistan’da Batı Ermenistan’ da ve Türkiye topraklarında yaşama tutunmaya çalışan, yaşamak için dilinden, inancından, kültüründen vazgeçmiş Ermeni insanları aşağılayarak, beraber iç içe yaşamış oldukları halklara nefretsel yaklaşıp, düşmanca yaklaşarak mı adaleti sağlayacaksınız.Varsa cesaretiniz savunmuş olduğunuz o zehirli fikirleri gelip burada savunun. Burada arafta yaşam süren bu insanlara yaşamı zehir etmeye kimin ne adına hakkı olabilir.

Müslümanlaşmış Ermeni demokratikleşme geliştikçe üstlerindeki baskı azaldıkça kimliklerinin bilincine ulaşanlara,Müslüman kimliğinden dolayı hakaret etme hakkını kimden almaktasınız.Asıl siz aslınıza dönünüz. Kendi ata inancınıza. Nedenmi söz ediyorum.Ermeni ulusunun dini inancı paganizmidir. Hristiyanlığa geçişleri 4.yüzyılın başlarıdır.Paganizm inancı yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olup hala bu inancı yürütmekte olan pagan Ermeni’lerine de önce Hristiyan’ mı olun diyeceksiniz. Geçen hafta bugün bin yıldan sonra Ermeni imparatorluğunun kutsal mabedi olan Nemrut Dağında pagan inancını kaybetmeden bugünlere kadar getiren bir grup Nemrut Dağı’nın zirvesinde ülkücülerin marş söyleyip provoke etmeye çalıştığı bir ortamda ayinlerini gerçekleştirdiler.İnsanı merkezine almayan her inanç her felsefe her duruş zehirlidir.Ve halklara atalarının geçmişten kaynaklı günah ve suçlularından dolayı bugünkü nesile düşmanca bakan herkes şoven ve faşistir.Ermeni isminin hala hakaret yerine geçip kabul gördüğü bu coğrafya ve bunu içine sindirip ama diyen insanlar nasılki lanetliyse,sizde ötekileştirdiklerinizden dolayı aynı oranda lanetlisiniz.
Son olarak Nemrut Dağı ile ilgili tarihi bilgi ile yazımı tamamlıyorum
Ermeni platosunda bulunan küçük Nemrut Dağı (Büyük Nemrut Van Gölünün batısında bulunmakta; 3050 mt.) üzeinde bulunan Ermeni Pagan Tanrıları anıtlar kompleksi Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin ilgi alanında bulunmaya devam etmekte. Ancak turistik tabelalarda ″Ermeni″ adı yer almamakta ve sadece Yunan Tanrıların ismi vurgulanmakta.
Ermeni Yervanduni Krallığının küçük kolu Kommagene veya Kamakh kralı 1. Antiochus, İ. Ö. 70 yılında Ermeni Kralı Büyük Tigran tarafından ″Tigran″ tacıyla kral oldu. Nemrut Dağı üzerindeki heykeller, Kommagene Kralı 1. Antiochus tarafından yaptırıldı. 2150 metre yükseklikteki Doğu, batı teraslarda; sıra halinde dizilmiş blok halinde 8 yontma taşın üst üste oturtulmasıyla oluşturulan 8- 10 metre yüksekliğinde muhteşem heykeller, kabartmalar ve yazıtlar bulunmaktadır. Heykeller, bir aslan ve bir kartal heykeliyle başlar ve aynı düzende son bulur. Hayvanların kralı olan aslan yeryüzündeki gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise göksel gücü sembolize eder. Heykeller her iki tarafta da Kral 1. Antiochus (Theos); Fortuna (Theichye- Kommagene-Tanrıça) Zeus (Oromasdes); Apollo (Mithras-Helios-Hermes) Herakles (Ares-Artagnes) olarak sıralanıyor.
Nemrut Dağında yakılan ateşin tüm halkların özgürlüğüne ulaşan meşale olmasını temenni ediyorum.Tıpkı 2000 yıl önce tüm halklar ile barış içinde yaşayan kommagene imparatorluğu gibi
Erol Bakırcıoğlu   30.06.2014
https://groups.yahoo.com/neo/groups/infohyetert/conversations/messages/25532

Yorumlar kapatıldı.