İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Լոյս Տեսաւ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրեան « ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ » Շարքին 5 րդ Հատորն ալ

5ՐԴ ՀԱՏՈՐ ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՊՏՈՅՏԻ
Հաճոյքով կը հաղորդենք որ տպուեցաւ ու ընթերցողներու տրամադրութեան տակ դրուեցաւմերԽմբագրապետՌ. ՀատտէճեանիՅուշատետրեան « Պտոյտ Մը Հայոց Լեզուի Բառարանին Մէջ » շարքին 5րդ հատորնալ։Այսհատորըկըսկսիշարքին326րդյօդուածէնուկըվերջանայ405րդյօդուածով, ուկըկազմէ« Յուշատետր » ընդհանուր շարքի 82րդ գիրքը։

Ինչպէս գիտեն « Յուշատետր » սիւնակիհաւատարիմմերընթերցողները, « ՊտոյտՄըՀայոցԼեզուիԲառարանինՄէջ » շարքը յաջորդած էր « Պտոյտ Հայ Գրականութեան Քուլիսներուն Մէջ » շարքին, որ կազմեց 10 ստուար հատորներ։ Այդ շարքին մէջ մեր Խմբագրապետը կը մտնէր գրականութեան քուլիսներէն ներս ու կը քննէրթէ, անկախաբարիրենցթողածգրականժառանգութենէն, ինչպիսիկեանքմըապրածէինմերգրագէտներըեւինչպիսիպայմաններումէջէորանոնքստեղծածէինիրենցգործերը։Յիշեալ10 հատորներըերախտիքիտուրքմըկընկատուինզորՌ. ՀատտէճեանվճարածէՀայգրականութեանմեծանունկամխոնարհծառաներուն։
Իսկ « Պտոյտ Մը Հայոց Լեզուի Բառարանին Մէջ »  շարքը ուղղութիւն փոխած է եւ այս անգամ իր ընթերցողները հրաւիրած է բառարաններուկամմտածումներուընդմէջէնհաղորդուիլմերՄայրենիինհրաշալիկառոյցներունուգեղեցկութիւններունհետ։ԱյսշարքովալՌ. Հ. երախտիքիտուրքկըվճարէմերՈսկեղնիկինուընթերցողըկըհրաւիրէիրենընկերանալուայսմոգականպտոյտիընթացքին։Անկըգրէ.
….
«Եկէք սիրելի ընթերցողներ, եկէք ու մասնակցեցէք այս նոր պտոյտին, որպէսզի միասնաբար տեսնենք թէ ինչ բառեր կան բառարաններու էջերուն մէջ, ոմանքմեռեալուվաղուցթաղուած, ոմանքտակաւինկենդանի  ու գործօն»։
….
5րդ հատորն ալ, նախորդներուն նման, աւելի քան 300 էջերով գեղատիպ է Արի Հատտէճեանի պատրաստած կողքի նկարով։ 5րդ հատորին շուտով պիտի յաջորդէ 6րդ հատորն ալ, որ վաղուց ամբողջացած ու Մարմարաի մէջ հրատարակուած է։

Մեր ընթերցողներուն կը յիշեցնենքորբոլորայսգիրքերը, ինչպէսնաեւհեղինակինտարբերթէմաներովնախկինգիրքերէնշատերտրամադրելիենփափաքողընթերցողներու, կարելիէզանոնքապահովելմերԽմբագրատանհետկապպահելով։

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: