İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ / Pentakost (Hokekalusd)

Հոգեգալուստը Քրիստոնէութեան գլխաւոր տօններէն մին է: Հայերէն “Հոգեգալուստ” բառը ինքնին կը բացատրէ այս տօնի իմաստը: Հոգեգալուստի օր, Եկեղեցին կը յիշատակէ, առաքեալներու վրայ Սուրբ Հոգիի իջքը: Ըստ նոր կտատակարանի, այս  իրադարձաութիւնը տեղի ունեցէր է, Յիսուս Քրիստոսի Յարութիւնէն 50 օր վերջը: Հետեւաբար Եկեղեցին ալ,այս հրաշալի դէպքը կը յիշատակէ Սուրբ Զատիկի -Սուրբ Յարութեան տօնի 50.րդ օրը: Կրնանք  ըսել նաեւ թէ, Հոգեգալուստը, Մովսէս մարգարէի Աստուծոյ “Տասը Պատուիրաններ”ու շնորհման  հուդայական տօնին Քրիստոնէական վերափոխումն է :

Բէնթագօստ կը նշանակէ նաեւ “Յիսուներրորդ” ,այս տօնի թուականը շարժական է:Հոգեգալստեան այս սքանչելի դէպքէն վերջ, Քրիստոսի առաքեալները Սուրբ Հոգիի շնորհներով լցուած կը մեկնին աշխարհի զանազան երկիրներ  Տիրոջ “Լոյս-Աւետարանը” քարոզելու համար:Ըստ Հայոց պատմութեան ,այս առաքեալններէն երկուսը Թադէոս եւ Բարթողիմիոս  եկած են Հայաստան եւ Հայաստանի մէջ եղած են Քրիստոնէութեան առաջին քարոզիչները եւ այս պատճառաւ անոնք կոչուած են Հայաստանի առաջին լուսաւորիչնեչը: Հոգեգալուստը նուիրուած է ,նաեւ Սուրբ երրորդութեան , Հայր ,Որդի, Սուրբ Հոգիի պաշտամունքին
Տօքթ.Սարգիս Ատամ
Ակ:ԵՊՀ  Հայագիտարան
                                    
                             Pentakost  (Hokekalusd)

Pentakost (Hokekalusd) yortusu Hristiyan aleminin önemli bayramlarından biridir. ”Kutsal Ruh” un havariler üstüne indiği gün olduğu kabul edilir, İsa Mesih’in diriliş yortusunun  (Paskalya Bayramı) 50. gününde kutlanır.Kutlama tarihi değişkendir. Pentakost  aynı zamanda 50. anlamına gelir.

Pentakost bayramının kökeni , gül bayramı olarak bilinen Yahudi hasat bayramı ”Şavuad”a dayanır ,bu bayram buğday hasatında ilk ürünler için sunulan ”Şükran” günü iken, daha sonraları Hazreti Musa’ya ”10 Emir” in indiği günün anıldığı bir bayram olarak kutlanmaya başlanmış: Hristiyanlığa geçiş döneminde ise, Hazreti Musa’nın ilke ve öğretileri Hristiyanlığın ilke ve öğretilerine  uyarlanarak bu bayram ”Yeni Ahit” kurallarına göre kutlanmıştır:
Kutsal Ruh’un havariler üstüne inmesinden sonra ,havariler dünyanın çeşitli ülkelerine yayılarak hristiyanlığı vaaz etmişler ve  bu havarilerden ikisi Tateos ve Partoğimios  Ermenistan’a gelerek vaaz etmişler ve Ermenistan’da Hristiyanlığı vaaz eden ilk onlar olmuşlardır:Bu nedenle de onlara Ermenistan’ın ”İlk aydılatıcı”ları sıfatına almışlardır:
Pentakost aynı zamanda ”Kutsal Üçlü Birlik”e, ( ”Baba, Oğul,Kutsal Ruh” İmanı) itaf olunmuştur:
Dr.med.Sarkis Adam

Kaynak:İnstitute for Armenian Studies of YSU

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: