İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği – Bir Yol Arayışı” Konferansı

30 Mayıs 2014- Cuma / Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü – Mahkeme Salonu. Bilgi Üniversitesi ve Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi İşbirliğiyle “Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği – Bir Yol Arayışı” Konferansı

PROGRAM
8:30               Kayıt
9:15- 9:25      Hoşgeldiniz ve Giriş Konuşması- Turgut Tarhanlı- Bilgi Üniversitesi
İnsan Hakları Merkezi
9:25-9:35       Hoşgeldiniz ve Giriş Konuşması – Gunnar Ekelove-Slydahl –
Norveç Helsinki Komitesi
9:35-11:30       1. Oturum – İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkına İlişkin Olarak Yaşadıkları Sorunlar
                        Moderatör – Prof. Turgut Tarhanlı
                        – Arif Koçer (Mazlum-Der), Laki Vingas (Cemaat Vakıfları Temsilcisi), Suzan Karaman (Bahai Dış İlişkiler Temsilcisi), Doğan Bermek (AVF Başkanı), Rinaldo Marmara (Latin Katolik Kilisesi- Caritas), Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği) Ali Kenanoğlu (Hubyar-Sultan Kültür Derneği), Selahattin Özgündüz  (Caferi Toplumu) (Teyit Edilmedi)
11:30- 11:45    Ara
11:45- 12:45    2. Oturum – Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk (İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliğine İlişkin Farklı Modeller)
                  Moderatör-   Doç Dr. Bülent Şenay – Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Dini Özgürlükler  Danışma Kurulu Üyesi
                  “Uluslararası Hukuk” – Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül – Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Merkezi
 
“Farklı Ülkelerdeki Modeller – Karşılaştırmalı bir Analiz” – Prof. Cole Durham – Brigham Young Üniversitesi, Susa Young Gates University Professor of Law; Hukuk ve Din Çalışmaları Merkezi Direktörü-
12:45-13:45 Yemek Arası
13:45- 15:15    3. Oturum – Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı- Yasal Çerçeve Arayışı
                       
Moderatör – Mine Yıldırım – Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi Yöneticisi
“Türkiye’deki Hukuki Durum ve Olası Modeller”- Yard. Doç. Dr. L. Bertan Tokuzlu- Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Merkezi 
“Cemaat Vakıfları’nın Sorunları” – Av. Setrak Davuthan
“İnanç Gruplarının İnsan Hakları Yükümlülükleri” –  Mine Yıldırım- AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü
“Ruhani Temsilciliğe Sahip Kurumların Tüzel Kişilik İhtiyacı” – Av. Ester Zonana (Teyit Edilmedi)
                        
15:15- 15:30 Ara
15:30- 17:00    4. Oturum – İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı-  Nasıl bir Zihniyet Değişimi Gerektiriyor?
                       
Moderatör- Özge Genç -TESEV Demokratikleşme Programı Direktörü
                  “Din Politikalarında Nasıl bir Değişim Gerekiyor?” – Yılmaz                    Ensaroğlu – SETA Vakfı (Teyit Edilmedi)
“Laiklik ve Dinin Kamusal Alandaki Yeri”-  Prof. Binnaz Toprak (Teyit Edilmedi)
“Diyanetin Rolü” – Prof. İştar Savaşır, Doğuş Üniversitesi
“İslami Cemaatler ve Tüzel Kişilik” –  Dr. Necdet Subaşı
““Din ve Vicdan Özgürlüğü Bakımından Alevi Talepleri” – Cafer Solgun – Gazeteci
Dear Friends,
Bilgi University and the Norwegian Helsinki Committee: Freedom of Belief Initiative will organize a Conference on “Legal Personality of Belief Communities in Turkey: Seeking a Path” on May 30th, 2014.  
We hope that we will all increase our understanding on the right to acquire legal personality which remains a key right for democratisation and the effective protection of the right to freedom of religion or belief for all belief communities in Turkey. 
We would be delighted to see you at the Conference. You will find the programme of the Conference below. 
Simultaneous translation in English and Turkish will be provided. 
Information and RSVP: 0533 338 29 61 and info@inancozgurlugugirisimi.org
The Conference is open to public and the media, however, RSVP is necessary for attendance. 
30 May 2014- Friday / Bilgi University Dolapdere Campus – Court Room
Conference on “Legal Personality of Belief Communities in Turkey- Seeking a Path” 
8:30                Registration
9:15- 9:25        Welcome Prof. Turgut Tarhanlı- Bilgi University Human Rights Centre
9:25-9:35         Welcome – Gunnar Ekelove-Slydahl – Norwegian Helsinki Committee
9:35-11:30       Session 1 – Problems Encountered by Belief Communities as a Result of Not Having Legal Personality  
                        Moderator – Prof. Turgut Tarhanlı – Bilgi University Human Rights Centre
                        – Arif Koçer (Mazlum-Der), Laki Vingas (Representative of Community Foundations to the General Assembly of Directorate of Foundations), Suzan Karaman (Bahai Representative), Doğan Bermek (Head of the Federation of Alevi Foundations), Rinaldo Marmara (Latin Catholic Church- Caritas), Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği) Ali Kenanoğlu (Hubyar-Sultan Kültür Derneği), Selahattin Özgündüz (Caferi Community) (TBC)
11:30- 11:45    Break
11:45- 12:45    Session 2 – International Law and Comparative Law
                        Moderator-   Associate Professor Bülent Şenay – Uludağ University Faculty of Theology and Advisor on the Advisory Panel on Freedom of Religion or Belief of the OSCE
                        “International Law Standards” – Associate Professor İdil Işıl Gül – Bilgi University Human Rights Centre
 
“Various Models – A Comparative Analysis” – Prof. Cole Durham – Brigham Young University, Susa Young Gates University Professor of Law; Director of Centre on Law and Religious Studies
12:30-13:30 Lunch Break
13:30- 15:00    Session 3 – The Right of Belief Communities in Turkey to Acquire Legal Personality– Seeking a Legal Framework 
Moderator – Mine Yıldırım – Norwegian Helsinki Committee: Freedom of Belief Initiative Project Manager
“Turkish Law and Possible Moldels?”- Associate Professor. L. Bertan Tokuzlu- Bilgi University Human Rights Centre
“The Problems of Community Foundations” – Legal Counsel Setrak Davuthan
“Human Rights Obligations of Belief Communities”  –  Mine Yıldırım- AAbo Akademi Institute for Human Rights
“The Need of Representative Institutions for Legal Personality” – Legal Counsel Ester Zonana (TBC)
                        
15:00- 15:15 Break
15:15- 16:45    Session 4 – The Right to Acquire Legal Personality- A Need for Mentality Change?
                       
Moderator- Özge Genç -TESEV Director of Democratisation                     
Program
 “What Kind of Change is Necessary in Religion Policies?” –                                     Yılmaz Ensaroğlu – SETA Vakfı (TBC)
“Secularism and the Place of Religion in the Public Sphere” –  Professor Binnaz Toprak (TBC)
“The Role of the Presidency of Religious Affairs?” – Professor İştar Gözaydın, Doğuş University
“Islamic Communities and Legal Entity Status” –   Dr. Necdet Subaşı – Sociologist
“Alevi Demands from Freedom of Religion or Conscience Perspective” – Cafer   Solgun – Journalist
M i n e  Yıldırım
Proje Yöneticisi / Head of project
İnanç  Özgürlüğü  Girişimi / Freedom of Belief Initiative
Norveç Helsinki Komitesi / Norwegian Helsinki Committee
T: +90 533 338 29 61
yildirim@nhc.no
Skype: mine.yildirim1
www.inancozgurlugugirisimi.org
www.nhc.no
İnanç Özgürlüğü Girişimi Türkiye’de herkes için düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğünün korunmasının iyileştirilmesi amacına sahip bir insan hakları projesidir. / Freedom of Belief Initiative is a human rights projectfounded to improve the protection of the right to freedom of thought, conscience, religion or belief for all in Turkey.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: