İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermeni diasporasının 2015 oyunları

Serkan Üstüner
Ermeni Diasporası Sözde Ermeni soykırımının yüzüncü yılı olan 2015 tarihi için çalışmalarına devam ediyor… Bu çalışmada; Ermeni Diasporası’nın 2015 yılında bahsedilen hedefe ulaşması için düşündüğü politikalar şu şekildedir: Hukuk, uluslararası alanda etkinlik ve medya başlıkları altında toplanabilir.
-Davayon davası ile meşruriyet kazanma
-Tüm alanlarda etkinlikler
-Sözde soykırım için devletlerle yakın temas
-Medya ayağı ile sözde soykırıma destek
-Ünlü müzisyen wonder’la işbirliği
-2015 posteri için çalışmalar

***
Ermeni Diasporası Sözde Ermeni soykırımının yüzüncü yılı olan 2015 tarihi için çalışmalarına devam ediyor. Sözde Ermeni soykırımının yüzüncü yılı olan 2015 tarihi Ermeni Diasporası tarafından “hedef yıl” olarak belirlenmiştir. Ermenistan Devleti’nden gelecek yardımlar ile de öne sürdükleri iddiaları 2015 yılına kadar güçlü bir şekilde duyurma amacını benimsemişlerdir. 2015 Ermeni toplumu için bir “sınır” konumuna gelmiştir ve önümüzdeki dört senelik süreç içinde izlenecek politikalar doğrultusunda hedef yılda sözde soykırımı dünyaya kabul ettirmeyi hedeflemişlerdir.
Bu çalışmada; Ermeni Diasporası’nın 2015 yılında bahsedilen hedefe ulaşması için düşündüğü politikalar şu şekildedir:
Hukuk, uluslararası alanda etkinlik ve medya başlıkları altında toplanabilir.
DAVAYON DAVASI İLE MEŞRURİYET KAZANMA
Ermeni Diasporası’nın en öncelikli hedeflerinden biri 2015 yılı öncesinde Türkiye’ye karşı birçok davanın açılması ve bu davaların desteklenmesidir. Oluşacak hukuksal sürecin sonunda ise 2015’e kadar sözde soykırımı hukuk üzerinden dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadırlar. Bu davalar arasında son yıllarda en çok öne çıkan ise Davoyan Davası’dır. Aşırı milliyetçi Ermeni-Amerikan desteğini arkasına alan ve ABD’de açılan bu davanın ana amacının medyada ses getirmek ve olası bir çözümü önlemek olduğu iddia edilmiştir.  İçeriği ise, 1915 olaylarında mülklerine el konulduğunu iddia edenlerin varislerine tazminat talep etmesidir. Fakat Türk-Amerikan Asamblesi Başkanı Günay Evinç’e göre davaların sebebi tazminat ve toprak amacı değil sadece 1915 olaylarının “soykırım” olarak tanınması isteğidir.
Davoyan davası, yaklaşan 2015 yılına rağmen, “1915 olaylarının”, federal düzeyde tanınmamasının yol açtığı endişenin bir ürünü olarak görülmektedir.
DİASPORA’NIN ABD AYAĞI
Bu tür davaların birçoğunun ABD’de açılmış olması da gayet dikkat çekicidir. Diaspora bu davalarda yargılama sürecini kullanarak, federal seviyede bir sempati yaratma arayışındadır. Böylelikle Kongre’de sözde Ermeni soykırımını onaylayan tasarıyı kabul ettirmek amacındadır.  ABD’nin dünya üzerindeki “süper güç” konumu ve diaspora mensuplarının çoğunlukla ABD’de yaşaması gibi gerçekler de göz önüne alındığında, bu davaların neden genellikle ABD’de açıldığı daha iyi anlaşılabilir.
Kısaca eklemek gerekirse, hukuksal alanda yapılacak atılımlar ve açılacak davalar Ermeni Diasporası için hedefe ulaşma adına büyük önem arz etmektedir. Yukarıda da anlatıldığı üzere, Davoyan davası ve gene açılan birçok davanın amacı sözde soykırımı uluslararası alanda kabul ettirmektir.
TÜM ALANLARDA ETKİNLİKLER
Ermeni Diasporası her ne kadar sözde soykırımı tanıtma çabalarını daha çok ABD üzerinden yürütse de, tarihi tezlerini uluslararası alanda da kabul ettirmeyi amaçlamışlardır. Ermeni toplumunun 2015 yılında bu çabaları uluslararasılaştırmak adına yeni bir politika izleyeceği söylenmektedir.  Bu politikalar dahilinde, Ermenistan Devleti; uluslararası alandaki ağırlığı ile ve Ermeni Diasporası; geliştirdiği küresel dayanışma ağları ile adalet adına birlikte çalışmaktadırlar.  Bundan da anlaşılacağı üzere uluslararası alanda bir tanıtımı sağlayabilmek için diaspora, Ermeni Devleti’nin etkili desteğinin ihtiyacını hissetmektedir. Nitekim bu ihtiyaca Ermeni Devleti daha beş sene öncesinden cevap ve destek vermiştir. 2010 yılı içerisinde sözde soykırım 95. Yılı olması sebebiyle sözde soykırım için bir komite kurulmuş ve çeşitli etkinlikler yapılmıştır.  Bu etkinlikler içerisinde; bilim-eğitim çalışmaları, kültürel çalışmalar, kitap yayınları, film çekimleri, Ermenice ve yabancı dillerde müzik albümleri, konferanslar, tiyatrolar ve geçmişi anmayı sağlayan müze gezileri yapılmıştır.
SÖZDE SOYKIRIM İÇİN DEVLETLERLE YAKIN TEMAS
Yukarıda belirtildiği üzere, 2015 tarihine kadar uluslararası alanda sözde soykırımı kabul ettirmek Diaspora için önemli önceliklerden bir tanesidir. Bu amaç doğrultusunda da Ermeni Devleti’nin, uluslararası alandaki legal temsilci olarak yardımları çok değerlidir. Sözde soykırımın uluslararası alanda tanınmasına yönelik (Kendi parlamentoları üzerinden tanıyan devletler haricinde) şu ana kadar önemli bir gelişme yaşanmamıştır.
MEDYA AYAĞI İLE SÖZDE SOYKIRIMA DESTEK
Ermeni Diasporası’nın 2015 senesinde sözde soykırım tezini dünyaya tanıtmak amacı ile takip ettiği bir diğer önemli politika da medya üzerinden tarihi tezlerin dünyaya duyurulmasıdır. Medya ve görsel iletişim araçları, insanlara küresel düzeyde ulaşabilmek için çok etkili bir tanıtım mekanizmasıdır. Ayrıca, insanları yönlendirme ve kamuoyu yaratma becerisine sahiptir. Diasporada bu tür güçleri kullanıp insanlar üzerinde dünya çapında bir etki yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, görsel medyanın ilk kullanılacağı alan sinemadır. Ermeni Devleti sözde soykırımın bir filminin yapılmasını amaçlamıştır. Bu filminde sözde Ermeni soykırımının 100. yılı olan 2015’te dünyada ses getirecek bir yapım olmasını istemişlerdir ve bu doğrultuda Akademi (Oscar) Ödülü sahibi ünlü yönetmen Steven Spielberg’e teklif götürülmüştür.
ÜNLÜ MÜZİSYEN WONDER’LA İŞBİRLİĞİ
Diaspora ve Ermeni Devleti’nin görsellik alanında yaptıkları tanıtım projeleri sinema ile sınırlı kalmamıştır. Bir diğer önemli proje de “bir daha asla” adı altında organize edilmiş konser dizisidir.  Tanınmış müzisyen Stevie Wonder ile birlikte uluslararası birçok müzisyenin de katıldığı projenin sözde soykırımı tanıtma çalışmalarını daha üst noktalara taşıması planlanmaktadır.
2015 POSTERİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR
Görsel medyanın kullanıldığı diğer bir çalışma ise sözde soykırım kampanyalarında kullanılacak posterin belirlenmesi için yapılan kampanyadır. Bu poster tasarımı kampanyası 2015 yılına kadar devam edecektir ve çıkan sonuçlara göre sözde soykırımı tanıtma çalışmalarında bu posterler kullanılacaktır.
serkan.ustuner@haber7.com
http://www.haber7.com/dunya/haber/1117612-ermeni-diasporasinin-2015-oyunlari

Yorumlar kapatıldı.