İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

‘’Demokratik İslam Konferansı’na’’ Dair AZADÎ’nin Görüşü

Bu çerçevede; PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Demokratik İslam Konferansı” önerisinin PKK Hareketi açısından bir ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu ihtiyacın duyulmuş olması olumlu olmakla beraber, Kürdistan’ın kuzeyi, Kürdistan’ın geneli ve Ortadoğu’daki aktörlerin de iştirak edeceği ve bir konsensüs-uzlaşma ihtiyacından bahsedebileceğimiz bir eğilim veya amaç varsa, Konferansın ismi, içeriği, katılımcılarına ilişkin önerilerin önemli olduğunu düşünüyoruz… DTK ve bileşenleri tarafından yapılması düşünülen “Demokratik İslam Konferansı”nın, “Kürdistan İslam Konferansı: İslam ve Demokrasi” başlığı altında gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Her halükarda böyle bir ihtiyacın hissedilmesi takdire şayandır.

***
Kürdistan Kamuoyuna ‘’Demokratik İslam Konferansı’na’’ Dair AZADÎ İnisiyatifi’nin Görüş ve Düşüncesi.
Ortadoğu ve dünya genelinde İslam’a ve İslami eğilim sahibi birey, örgüt ve cemaatlere ilişkin yapılan tartışmalar; İslam dünyasındaki savaşlar, müdahaleler, şiddet pratiği, mezhep ve etnik temelli gelişme ve çatışmalar; Kürdistan, Türkiye, Ortadoğu ve İslam Dünyası açısından değerlendirilmek durumundadır.
İslam’ın şiddete, etnik ve mezhebi meselelere, dış müdahale ve diktatörlüklere, demokrasiye, gayrimüslim dünya ile diplomatik, siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilere dair bakışı ile İslam dünyasındaki dini, milli, mezhebi, etnik vs aidiyetlere bakışın netleşmesi, kendini İslam’a nispet edenlerin, istişareler neticesinde hâsıl olacak görüş üzerinden bir fiiliyat sergilenmesi önemlidir.
Bu çerçevede; PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Demokratik İslam Konferansı” önerisinin PKK Hareketi açısından bir ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu ihtiyacın duyulmuş olması olumlu olmakla beraber, Kürdistan’ın kuzeyi, Kürdistan’ın geneli ve Ortadoğu’daki aktörlerin de iştirak edeceği ve bir konsensüs-uzlaşma ihtiyacından bahsedebileceğimiz bir eğilim veya amaç varsa, Konferansın ismi, içeriği, katılımcılarına ilişkin önerilerin önemli olduğunu düşünüyoruz.
İslami literatüre vukufiyet meselesinde sorunların olabileceğini düşünerek, “demokratik İslam” belirlemesinde bir kasıt aramamakla beraber, maksadı ifadede eksik kaldığı, İslami Camialar tarafından mahzurlu görüldüğünü müşahede etmiş bulunmaktayız. Bu da söz konusu kongreye destek ve katılımın yetersiz olmasına sebep olacaktır.
“Demokratik İslam, Sosyalist İslam, Kapitalist İslam” terkipleri; Demokrasi, sosyalizm veya kapitalizmi esas alıp, İslam’ın onlarla bağdaşan yönlerini anlatmaya uygun önermelerdir. Oysa daha elverişli olan kelime veya terkip “İslam ve Demokrasi,  İslam ve Sosyalizm, İslam ve Kapitalizm” olabilir. Ki bu durumda, İslam ile demokrasinin ilişkisi, demokratik felsefe, kural ve uygulamaların, İslam’daki muadili kural ve fiiliyatların neler olduğu tartışmasına bizi götürebilir. Bunun da doğru ve faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Demokrasinin bir din olmadığı, İslam dininin de demokrasi karşıtlığı üzerinden hayat sahnesine çıkmadığı aşikâr olmakla beraber; güncel mesele ve gelişmeler üzerinden İslam’ın bakışını merak etmek, İslam’dan olumlu anlamda istifade etmek, Müslümanların ve İslam toplumunun sorunlarına çare aramak, dünya barışına katkı sunmak babından “İslam ve Demokrasi, İslam ve Şiddet, İslam ve Millet, İslam ve vb” tartışmaların faydalı olacağını düşünüyoruz.
Bu ve benzeri kaygılarla; DTK ve bileşenleri tarafından yapılması düşünülen “Demokratik İslam Konferansı”nın, “Kürdistan İslam Konferansı: İslam ve Demokrasi” başlığı altında gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
Her halükarda böyle bir ihtiyacın hissedilmesi takdire şayandır. Önerimiz dikkate alınsın veya alınmasın; bu konferans veya kongrenin Kürdistan ve İslam dünyasına, insanlık âlemine hayırlı olmasını, barışa vesile olmasını içtenlikle diliyoruz. 16.01.2014 AMED
Saygılarımızla.
Hak Adalet ve Hürriyet için Kürdistan İslami İnisiyatifi – AZADÎ
Kaynak: http://www.haberdiyarbakir.com/demokratik-islam-konferansina-dair-azadinin-gorusu-61860h/#ixzz2qeZiyVkM
http://www.haberdiyarbakir.com/demokratik-islam-konferansina-dair-azadinin-gorusu-61860h/

Yorumlar kapatıldı.