İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Մանկավարժ-Հայերէնագէտ ուսուցիչներ

ՄանկավարժՀայերէնագէտ ուսուցիչներպատրաստելու համարիր հաստատածկրթական ծրագրինգործադրութեան ծիրէններս, ՀամազգայինիԿեդրոնական Վարչութիւնըկը շարունակէդիմումնագիրներ ընդունիլՍփիւռքի ամբողջտարածքէն:

Ենթակաները իրենց բնակածերկրին մէջնախ պիտիհետեւին մանկավարժական (education & teaching diploma) դասընթացքներուն ստանալովՊսակաւոր Արուեստիցվկայական (BA) որմէ ետքՀայաստանի մէջպիտի շարունակենիրենց ուսումըմասնագիտանալով Հայերէնագիտական մարզիմէջ:
Ուսումնառութեան շրջանըաւարտելէ ետքենթական պարտիառնուազն եօթըտարի դասաւանդելիր մասնագիտութեան համաձայնհայերէն լեզուեւ գրականութիւնկամ հայոցպատմութիւն, մերկողմէ նշուածհայկական վարժարանիմը մէջ։
Ուսումնառութեան ամբողջական ծախսերըկը ստանձնէՀամազգայինի ԿեդրոնականՎարչութիւնը:

Դիմումնագիրները Համազգայինի գրասենեակկարելի էուղարկել central@hamazkayin.com հասցէին:
Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համարկապ հաստատելՀամազգայինի կեդրոնականգրասենեակ (Պէյրութ), նոյն ենամակի հասցէովկամ հեռաձայնել00961-4-715684 թիւին եւ կամդիմատետրի (FB) Hamazkayin Central հասցէին։

Gönderen: nubar güzeldevletyan [devletian@hotmail.com]

Yorumlar kapatıldı.