İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sene Sonu, Yeni Yıl ve Yılbaşı Çam Ağacı

Bir  seneyi daha  arkamızda bırakarak yeni bir yıla gireceğiz, eski yıl, mutlu, hüzünl , başarılı, başarısız, sevinçli, üzüntülü, sağlıklı, hastalıklı, acılı ve tatlı anlarıyla, her şeyiyle geçmişimizde anı olarak kalacaktır. Yeni yıl ise, yeni beklentiler, yeni umutlar, yeni arzular, yeni bir güç, yeni bir kıvılcım,yeni bir hırs doğuracaktır içimizde.

Yaşamın iniş ve çıkışlar sürecinde,başarının yanında  başarısızlığı, barışın yanında  kavgayı, göz yaşının yanında  coşkuyu, mutluluğun olmanın  yanında  mutsuzluğu, şanslı olmanın yanında,şansızlığı ,sıhhatli olmanın yanında  hastalığı, neşede  hüznü,   huzurda cefayı , zenginlikte  fakirliği , umutta  umutsuzluğu ,çoğu zaman  yan yana  birbirlerine arkadaş olarak  görebiliriz ve yaşayabiliriz de, ancak bizim için önemli ve  kalıcı olanın  insanların  yaşamlarını  yönlendiren  ”İnanç”, ”Sevgi”,”Sebat” ve ”Umut”un olduğuna inanabilmeliyiz ; İnanç için inanmayı,sevilmek için sevmeyi ,sayılmak için saymayı, umut ermek için  umutlandırmayı , barış için barışmayı iyi  öğrenen ve doğru algılayan ,her kişi yaşamdan  tat alabilir,diye  düşünüyorum.

Geride bıraktığımız sene  içinde bölgesel ve Ulusal  toplum yaşamımızda gelişen  olaylara  genel olarak baktığımızda , ilerisi için  umut  verici insanlığa yararlı,doğru ve  yerinde  önemli  projelerin ve çalışmaların  gerçekleştiğini , kültür , sosyal , eğitim , gençlik alanlarda toplum ve millet yararına  kaydedilen sayısız  başarıların  yanında  çözülemeyen  sayısız  sorunların olduğunu görürüz,ancak asla umutlarımızı yitirmemeli ve sorunların çözümü için hepimize görevler düştüğünü unutmamalı ve eskisinden daha fazla gayret göstermeliyiz:
Yıl başı gecesi birbirimizi  en samimi ve en sıcak iyi dileklerle  kutlayacağız, belki de birbirimize armağan  dağıtacağız, birbirimizin mutluluğunu ,sevincini ,tebessümünü  paylaşmak için, çoğumuz  olağan üstü  mutluluklar, coşkulu anlar yaşayacağız , belki de ,bazılarımız ise aksini  yaşayacak , ama hepimiz bir an  ”Aynı an”ı beraberce yaşayacağız,işte ,O  an hepimizin iç  dünyasında , bizleri  engin ufuklara taşıyan yeni  bir umut , yeni  bir beklenti , yeni bir şevk ,  yeni  bir  güç, yeni yaşam,  yeni  bir kıvılcım, bir yenilik  doğacak .
Hıristiyanlık öncesi  dönemlerden beri ,eski Mısırlılar,Çinliler, ve Yahudiler yapraklarını dökmeyen ağaçları ölümsüz yaşam  simgesi olarak  kullanmayı gelenek haline getirdikleri bilinmektedir:Bu gelenek Hıristiyanlıktan sonra da gelişerek devam ederek yaygınlaşmış  ve 16.cı y.y dan sonra da bu gelenek  Yılbaşı(Noel) çam ağacı olarak  kabul görmüş:
 Yılbaşı veya Yıl sonu için çam ağacı süsleme  geleneği,bize çok tanrılı pagan döneminden gelir:
  Çok eski dönemlerden  beri, insanlık  Mezopotamya coğrafyasında ,ÇAM AĞAC ını
<IŞIK>veya <NUR> ağacı olarak tanımaktadır.
Ansiklopedi Britanika’nın verilerine göre,ilk defa Yeni Yıl,İsa dan 2000 yıl önce  Babil’lerde ,kışın değil ilkbahar aylarında kutlanmış,eski Mısır’da ise Eylül ayında kutlanırmış.
Ermeniler,Yeni Yıl’ı,önceleri Vartavar(Hıristiyanlık döneminde ,İsa Mesih’in Suret Değiştirme Yortusu–İzzet Bayramı)  zamanında,daha sonraları Navasart ayında , diğer bir deyişle Kuzey yarım küresinin yaz aylarında tarlanın<HASAT>zamanından  hemen sonra veya  <Ekim>zamanını takip eden ayın başında kutlarlarmış.
 Ermeniler,eski takvimlerine göre coşkulu  bir<Şükran> törenleri  düzenlenir,  bunlardan  en coşkulusu  ve görkemlisi de<Yıl Dönümü>veya<Yıl Başı> törenleri olurmuş.
Yeni Roma takviminin,dünyaca kabulünden hemen sonra ”Yeni Yıl” Ocak ayının ilk  gününde kutlanmaya başlanmış:
Hıristiyanlık öncesi dönemlerden günümüze gelen,Yeni Yıl’da Çam Ağacı süsleme  geleneği,Hıristiyanlığın ilanından  hemen sonra  Asya’dan,Uzak Doğu’ya,Mısır’a,İran’a, Anadolu’ya,oradan da Avrupa’ya ve tüm Dünya’ya hızla yayılmıştır.
Hıristiyanlık öncesi dönemlerden beri,yapraklarını hiç dökmeyen,devamlı yeşil yapraklı çam ağacı,insanlık için  bir ”İbadet”unsuru olmuştur,daha sonraki dönemlerde ise <Doğa Sevgisi ve Saygısı> veya <Doğayı Koruma>nın simgesi olmuş:Yeni Yıl Çam Ağacı aynı zamanda ”Sonsuzluğu” ve ”Bereket” i de simgeler:
Eski zaman Ermeni yaşamında,Yıl Dönümü veya Yıl Başı gecesi kilise ayinlerle  , törenlerle ve coşkulu eğlencelerle kutlanır, imkanlar ölçüsünde ,yoksullar ve muhtaçlar sevindirilmeye , mutlu edilmeye çalışılırdı:Yeni Yılın ilk saatlerinde dostlar birbirlerine ,”Bereket”in simgesi olduğuna inandıkları <Nar> ı yararak,<NAR  TANELERİ> dağıtırlardı.
Günümüzde Yeni Yıl,değişik bir anlayışla görkemli ziyafetlerle ve coşkulu eğlencelerle kutlanmaktadır.
Yeni Yıl da, Dünyamıza barış ve refah, İnsanlığa  esenlik, sağduyu, huzur, başarı ve daha çok sevgi  temennisi ile, Her şey  Gönlünüzce olsun
  Hepinizin Yeni Yılını ve İsa’nın doğuş Yortusunu (Surp Dznunt), en sıcak  duygularla  ve en hayırlı  dileklerle  kutlarım.
Gelin  hep  beraber , eski yılı her şeyiyle  geride bırakıp , ünlü Ermeni  ozanı  Taniel Varujan(1884-1915) ın Dünyanın Takdisi(ANTASDAN)  adlı  şiiriyle  yeni yıla  girelim.
Antasdan(Dünya’nın Takdisi)
Dünyanın Doğu Cephesinde
Barış  Olsun…
Tarlanın  su yolu  yatağına
Kanlar değil, Terler aksın
Ve her köyün çınlarken  çanları
İlahi  şarkılar olsun
        
       Dünyanın Batı Cephesine
       Bereket  olsun …
       Her yıldızdan çiy  damlasın,
       Ve her başaktan  altın  damlasın,
       Koyunlar  tepelerde otlarlarken
      Yerden   filiz, çiçek  bitsin
 
Dünyanın Kuzey Cephesinde
Bolluk olsun
Altın renkli buğday denizinde
Tıpan, orak  sonsuza dek yüzsün
Ve açılırken geniş ambarların kapıları
Sevinç ve mutluluk sarsın  dört yanı.
     Dünyanın Güney Cephesinde
    Üretkenlik olsun
     Peteklerden  ballar  aksın
     Kadehlerden  şarap  taşsın,
     Ve gelinler  yoğururken ekmeği
      Aşk şarkıları söylensin 
  
(Taniel Varujan ın  bu şiirini , Ermenice’den ana  fikre bağlı kalarak Türkçe’ye çevirmeye çalıştım) 
 Tüm  dünyaya barış ve  insanlığa  refah  ve huzur  dilekleriyle  hayırlı , mutlu , sağlıklı   nice yıllara.

                                                                  Dr.med.Sarkis Adam

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: