İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Unutulmuş Bir Fikir Adamı ve Hukuk Âlimi: Milaslı Gad Frankoi

Kitabın Adı: Unutulmuş Bir Fikir Adamı ve Hukuk Âlimi: Milaslı Gad Frankoi
Yazan: Rıfat N.Bali
Milaslı olmakla iftihar eden, bu nedenle de yazılarını ve kitaplarını, isminin önüne “Milaslı” sıfatını ekleyerek imzalayan Tek Parti döneminin önde gelen fikir adamlarından Gad Franko’yu, hukuk tarihçileri dışında, artık kimse hatırlamamaktadır. Gad Franko Türkiye’nin doktora sahibi ilk hukukçularındandır. Türkleşmeye gönülden inanmış olan Franko’nun yurttaşlık hayalleri Varlık Vergisi Kanunu’nun ayrımcı ve keyfî uygulaması ile yıkılmıştır. Kendisine tahakkuk eden vergiyi, sahibi olduğu Bahtiyar Han’ı satmasına rağmen ödeyemeyen Franko, gönderildiği Aşkale’den manen yıkılmış bir halde dönmüş ve bir daha kendine gelememiştir.

Bu çalışma, Franko’nun Milas’ta başlayan, İzmir’de devam eden ve İstanbul’da sona eren hayat hikâyesini anlatmaktadır. Aynı zamanda kitapta Franko’nun gazetelerde yayınlanan makaleleri de bulunmaktadır.
Künye
Kitabın Adı: Unutulmuş Bir Fikir Adamı ve Hukuk Âlimi: Milaslı Gad Frankoi
Yazan: Rıfat N.Bali
Baskı tarihi: 2013; Dizi Adı:Tarih – 73; Baskı Adedi: 100; Sayfa: 332;
Ebat: 13.5 x 21 cm; Kağıt: Enso 60 gr; Kapak:Utku Lomlu
Cilt/Kapak: 300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk ISBN/Barkod: 978-605-4326-86-0
Fiyat: 75,00 TL
İçindekiler
Önsöz ve Giriş
Birinci Bölüm – Hayat Hikâyesi
1- Yaşam Öyküsü
a- Milas Dönemi
b- İzmir Yılları
c- İstanbul Dönemi
d- Yayın Hayatı
2- Anılarda Gad Franko
a- İzmirli Nail Moralı:
b- İzmir Milletvekili (1925-1943) M. Kâmil Dursun:
c- Kızı İvet Bigio:
d- Oğlu Emil Haim Franko ve Avukat Mordo Dinar (?- 2004)
3- Gad Franko ve Siyonizm
4- Gad Franko ve Türkçe Konuşma Meselesi
5- Gad Franko ve Türk Yahudi Toplumu
6- Hukukî Faaliyetleri
a- FORD Motor Company
b- Türkiye’de Alman Sermayeli Şirketler ile İlişkileri
c- Alliance Israélite Universelle ile İlişkileri
d- Muhtelif Davaları
e- İzmir Rıhtım Şirketi Davası
f- İzmir Rıhtım Şirketi Davası ile İlgili Hatıralar
g- TCDD’nin Hüseyin Cahit Yalçın Aleyhine Açtığı Dava
7- Varlık Vergisi Kanunu ve Gad Franko
a- Gad Franko’ya Tahakkuk Eden Vergi
b- Varlık Vergisi Sonrasındaki Durumu
c- İstanbul Barosu İdare Meclisi’nin Soruşturması
d- Banque Française Des Pays D’Orient ile Olan İhtilafı
8- Siyonizm’e Bakışındaki Değişiklik
9- Vefatı
Sonuç
EK: Salkım Hanım’ın Taneleri Romanı ve Gad Franko Karakteri
İkinci Bölüm – Türk Basininda Yayinlanan Makaleleri
Hatt-ı Hareketimiz Hem Ölürüz, Hem Öldürürüz
Makale-i Mahsusa “İtilâfa Doğru”
Bir Program – Tekamülcüler 1
Bir Program – Tekamülcüler 2
Milaslı Halil Bey Kardeşimize
Makale-i Mahsusa “Sükût Sükûttur, Sükût Suûddur”
Makale-i Mahsusa “Eski Valimiz Kâmil Paşa”
Kâmil Paşa’nın Beyânât-ı Mühimmesi
Profesör Vambery’nin Cesaretsizliği
Herçebâd Âbâd
Felaket Dersleri
Tuhaf Bir Korku
Siyonizm Budalalığı
Makale-i Mahsusa “Hem Ölürüz, Hem Öldürürüz”
Makale-i Mahsusa “Usûl-i Maârifimizin Gayesi”
[1]325 Meclis-i Umûmisi “Halimiz, hâl-i perişânimiz!”
Mebâhis-i Hukûkiye ve Müddeî-i Umûmi
İtidal ve Matbuatın Hakk-ı Tenkidi
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri
“Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (4479 numaralı nüshadan mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Jan Masse – Tahsil-i Mecburinin Büyük Hadimlerinden”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Jan Masse – Tahsil-i Mecburinin Büyük Hadimlerinden”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
İrfan ve Terbiye Bahisleri “Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)”
Sade Görüşmeler: İhtilaller Mukayesesi
Düşündüklerim “Fasıla-i Yes”
Düşündüklerim “Vazife-i Temeddün”
Bazı Mühim Kitaplar
Musul Meselesi Cemiyet-i Akvam’da
Kadının Mevkii
932’ye Girerken: İflâslar Senesi
İnönünün Sözleri
Resmî Gazete için bir temenni “Gazete sadece kanunları değil bütün resmî tamimleri de neşretmelidir”
Üçüncü Bölüm – El Tİempo Gazetesİnde Yayinlanan Makalelelerİ
Por Shavuot
Santralizasion de los Esfuersos Morales Judios
El Sukseso de Un Elevo Judio
Una vision
Por nuestro nombre (tresera seria) “Nuestra Situasion 1”
Nuestras Ijas 2
Nuestras Ijas 3
La Prensa Enmunda
El Zionizmo
La kestion del dia: Suditos
La kestion del dia: La autoridad sentral del Judaizmo de Turkiya y la prensa Zionista
La Kuestion del dia: La neutralidad
Un livro interesante sovre la edukasion
Dördüncü Bölüm – Alliance Israélİte Unİverselle’e Yazdiği Mektup
Kaynakça
Dizin

Albüm

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: