İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“BETH-NAHRİN-VİYANA” Özel vakfɪ Ödülü

Bu yılın ödülünü kazanlar:
Tarihҫi, Yazar Dr.Gabriele YONAN
Arastɪrmacɪ, Yazar, Aktivist Zeynep TOZDUMAN
Bu ödül ile “BETH-NAHRİN-VİYANA” Özel vakfı bir simge koyarak, medeni cesareti, eleṣtirel düṣünceyi ilerde de teṣfik etmek ve bu yöndeki ҫalɪṣmalarɪ onurlandɪrmaktɪr.


„BETH-NAHRIN-WIEN“ Privatstiftung
Anschrift: Lemböckgasse 58, 1230 Wien-Österreich E-Mail: bethnahrin.wien@live.at
BIC (Swift-code): GIBAATWW IBAN: AT322011129219202500
Erste Bank: Blz.: 20111 Kontonr.: Nr.: 29219202500
Bayanlar, Baylar ve Kuruluṣlar,
Deḡerli Arkadaṣlar,
Büyük bir sevinҫle “BETH-NAHRİN-VİYANA” Özelvakfɪ bu yɪlɪn ödülünü
kazanan cesur,kararlı ve toplumu aydınlatmak amacɪnɪ güden özverili
ҫalismalarda bulunan adaylarɪmızı tanıtmak istiyoruz.
2013 yılının ödülünü kazananlar; Övgüye deḡer medeni cesaret göstererek,
inandıkları dava uḡruna, tüm eleṣtiri ve saldırılara aldırmadan hedefleri
doḡrultusunda ilerleyip , mücadelelerine devam etmektedirler.
Bu yılın ödülünü kazanlar:
Tarihҫi, Yazar Dr.Gabriele YONAN
Arastɪrmacɪ, Yazar, Aktivist Zeynep TOZDUMAN
Bu ödül ile “BETH-NAHRİN-VİYANA” Özelvakfı bir simge koyarak ,medeni
cesareti ,eleṣtirel düṣünceyi ilerdede teṣfik etmek ve bu yöndeki ҫalɪṣmalarɪ
onurlandɪrmaktɪr.
Çaḡrɪmɪza, cok sayɪda yanıt veren baṣvurulara, teṣekkür ederiz.
Saygɪlarɪmɪzla
Vakɪf Juri Komitesi
Aslan GABRİEL
İbrahim AKCAN
Semir VARLI
Yusuf HADDADOGLU
Dr.Yusuf GÜNEY

alparslang@mynet.com

Yorumlar kapatıldı.