İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Լիբանանի հայոց թեմի նոր առաջնորդ

Մեծի Տանն Կիլիկոկաթողիկոսության կայքէջիցտեղեկանում ենք, որ երկուշաբթի7 hոկտեմբերի 2013-ին, Լիբանանիհայոց թեմիԱզգային երեսփոխանական ժողովըՏ. Շահեեպիսկոպոս Փանոսյանինընտրել էորպես թեմինոր առաջնորդ:

***
Լիբանանի հայոց թեմըընտրեց նորառաջնորդ, նախկինառաջնորդի հրաժարմանպատճառները թողնելովկասկած հարուցողմշուշի մեջ
Տ. Գեղամ արք. Խաչերյան. Առաջնորդության 18 տարիներիընթացքում իմբնաբանը եղածէ՝ «Կատարելինչ որճշմարիտ էու արդարժողովուրդին համար»
«Արաքս» շաբաթաթերթ, Թեհրան, 10 հոկտեմբերի 2013թ.:
Մեծի Տանն Կիլիկոկաթողիկոսության կայքէջիցտեղեկանում ենք, որ երկուշաբթի7 hոկտեմբերի 2013-ին, Լիբանանիհայոց թեմիԱզգային երեսփոխանական ժողովըՏ. Շահեեպիսկոպոս Փանոսյանինընտրել էորպես թեմինոր առաջնորդ:
Հետաքրքիր է, որԿաթողիկոսության կայքէջըցայժմ լրատվությունչի կատարելնախկին առաջնորդի՝Տ. Գեղամարք. Խաչերյանի, անսպասելիորեն, պաշտոնիցհրաժարվելու եւհրաժարականի պատճառներիմասին, ինչըՀՕԴՍ ԷՑՆԴԵՑՆՈՒՄ Անթիլիասիգահակալի թափանցիկության եւժողովրդավարության մասինկատարած ճառերըեւ ՀայԵկեղեցու առօրյայովու ճակատագրովհետաքրքրվողների մոտառաջացնում մեծհարցական:
Տ. Գեղամ արք. Խաչերյանն, առաջնորդիհանգամանքում, հոկտեմբերի6-ին, մատուցածիր վերջինՊատարագի ավարտինտված քարոզում, ի միջիայլոց, շեշտելէր, որիր առաջնորդության 18 տարիներիընթացքում իրբնաբանը եղելէ՝ «կատարելինչ որճշմարիտ է», եւ փորձելէ այդբնաբանը իրկեանքի, գործի, պատասխանատվության ուղեցույցդարձնել եւկատարել ինչոր ճշմարիտու արդարէ ժողովրդիհամար:
Առաջնորդը նշել է, որ լույսիու խավարիպայքարը ամենօր կապրինքեւ մարդիկկգործեն մութինմեջ, այսինքն` կմերժեն ճշմարիտը:
«Մենք պիտիջանանք ըլլալլույսի մեջգործողներ, լույսիորդիներ, որովհետեւխավարի մեջգործողներու արարքներըսխալ ենճշմարտությունները արժեքներեն, որոնքչեն կորսվիր», շեշտել էՍրբազանը` շնորհակալություն հայտնելովԱստծուն, որ18 տարիների ընթացքումզորացրեց իրեն, որպէսզի կարողանագործը կատարելիր կամքիեւ ժողովրդիկամքի համեմատ:
Հիշեցնենք, Լիբանանի հայոցթեմի, 51 ամյա, առաջնորդՏ. Գեղամարք. Խաչերյանը, 10 սեպտեմբեր 2013-ին, Ազգայիներեսփոխանական ժողովիարտակարգ նիստիընթացքում ներկայացրելէր իրհրաժարականը: ԻսկԼիբանանի ՀԹառաջնորդարանի ԴիվանըՍրբազան Հորհրաժարականի որպեսպատճառ միայնհիշատակել էր՝«գերհոգնածությունը», որնկատի ունենալովՍրբազան Հորերիտասարդ տարիքնու նաեւ, ընդամենը, ժամերառաջ նրաաշխույժ գործունեությունը, ՄԵՂՄասած՝ դժվարէ հավատալ:
Մյուս կողմից՝ ԼիբանանիՀԹ առաջնորդարանի դիվանապետԱբիկ Տանակոզյանն«Առաջին լրատվական»-ի հետզրույցում նշելէ, որ«որևէ ներքինկոնֆլիկտ չկա», եւ իրխոսքին, որպեսապացույց, հավելելէ, որ. «ի պատիվԳեղամ սրբազանիճաշկերույթ ենքկազմակերպել»:
Իսկ այն հարցինթե՝ հնարավո՞րէ արդյոքԳեղամ սրբազանըայլևս Լիբանանումչմնա, դիվանապետըպատասխանել է, որ նմանատիպհարցերը որոշումէ ԱրամԱ վեհափառը, և նապետք էորոշի, թեոր գաղութումծառայություն կմատուցիՍրբազան Հայրը»:

Arax Shabatatert [araxshabatatert@gmail.com]

Yorumlar kapatıldı.