İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aram I: Kilise yenilenmezse müzeye dönüşür

Kilise yenilenmezse müzeye dönüşür. Beyanat bugün 24 Eylül’de Ermeni Apostolik Kutsal Kilisesi Piskoposlar Meclisi’ndeki konuşması esnasında Kilikya Yüksek Makamı Katolikosu Aram I’in konuşmasıyla geldi.

Aram I’in  konuşmasıdan bir pasaj sunuyoruz:
«Tarih esnasında başrahiplerimiz tarafından Ermeni Kilisesinin reforme etme yolunda birçok inisiyatifler oldu. Kilisemizin tarihi, kilise yaşamının farklı alanlarına ilişkin kural, ilke ve öğretileriyle doludur. Ancak sosyal yaşamda kökten ve hızlı değişiklikler gerçekleşti, ve bugün fiilen atalarımızın tesis ettiği kurallar ve modern zamanların endişe ve aciliyetleri arasında devasa derin bir uçurum açılmış durumda. Tarihimizin son asırlarının koşulları, halkımız ve anayurdun varlık mücadelesi ön plana çıktığından, kilisemizin  reformist planlı ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmesine engel oldu. Bugün Rabbe, iki Katolikosların inisiyatifi ve öncülüğünde ve kilisemiz piskoposlarının katılımıyla muacceliyet kazanmış  ritüellerde reform sürecine yönelik bu nadide fırsatı bahş etmesi sebebiyle şükürler ediyoruz. (…)».
Hatırlatalım; uzun bir hazırlık süreci sonrasında gerçekleştirilecek olan Piskoposlar Meclisi gündeminde iki önemli sorun yer almakta. Bunlar Vaftiz kilise ritüelinin standart hale getirilmesi ve Ermeni kilisesinde kutsiyet atfedilmesi  geleneğinin ihya edilmesi ve bu çerçevede Ermeni Soykırımı kurbanlarına kutsiyet kazandırılması konusu olacak.
News from Armenia – NEWS.am

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: