İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Վան Աղթամար Կղզիի Սուրբ Խաչ Եկեղեցին

Աղթամարի կղզին, ՎանԹաթվան մայրուղիի50 ք.մի վրայ  լիճափին4ք.մ  հեռաւորութեան վրայկը գտնուի: Աղթամարի  Սուրբ Խաչ  եկեղեցին  Վասպուրականի թագաւորԿակիգ .Ա. իշխանի օրով  կղերականճարտարապետ Մանուէլի կողմէկառուցած է:

1113 թուականին  եեղեցին վերացուածէ վանքի,մկրտուելով ՍուրբԽաչ Եկեղեցիանունով:Մինչեւ1895 թուական վանքը եղածէ պատրիագարանու կաթողիկոսարան, 1462 թուականինվանքի մէջկատարուած էընդհանուր  նորգութեան աշխատանքմը,սակայն1703 թուականի եկրաշարժի հետեւանքովծանր վնասներկրելու պատճառաւվերանորագուած է1712 – 1720 թուականներու միջեւ:
1296 թուականինՍուրբ ԽաչԵկեղեցւոյ հարակից<<Սուրբ Զագարիա>> մատուրը,1763 ին եկեղեցւոյարեւմտեան կողմը<<Ժամատուն>>ը,18.րդ.դարուն <<Սուրբ Ստեբանոս>>մատուրը,եւ19.րդ.դարունալ <<Զանգակատուն>>ը կառուցածէ:
Աղթամար կղզիի ՍուրբԽաչ ԵկեղեցինՀայ Եկեղեցականճարտարապետութեան ուՀայ Գեղարուստութեան ժառանգներուշարքէն ամենաթանկագին գոհարներուօրինակներէն միայնմին է:
Եկեղեցւոյ վերջին վերանորոգմանբուն նպատակը,<<Արեւելեան ԱնատօլուիՄշակոյթային Գանձերը,Միջաղգային ՀասակութեանԾանօթացնել եւԹուրքիոյ Ուխտագնացութեան Զբօսաշրջիկուիւնը Զարգացնել>>է:Այսնպատակը քօղարկելովեկեղեցւոյ վերաբացմանսուրբ արարողութեանարտօնելը,որպէս<<Ժէստ Մը>> եւ կամ<<Իբր թէ,շնորհմը շնորհել>>ի նմանզարթարուած խօսքերովօրակարգի բերել,թէ << Համոզիչ չէ>> եւ թէ<<Անկեղծ չէ>>ու <<Կարծեցեալ>> նշանակութիուն մըունի:
<<Կարծեցեալ Ժէստ>>ի օրինակկրնանք տալ,<<Աղթամարի Սուրբ ԽաչԵկեղեցի>>անունով մկրտուածեկեղեցին , Թրքերէնառոգանելը աւելիդիւրէն էըսելով , եկեղեցինոչ թէիր իրականանունով այլ<<ԱՔՏԱՄԱՐ ՔԻԼԻՍԷՍԻ>> անունով , անհամոզիչու անբաւարարպատճառաբանութիւնով շինծուանունով  վերանուանելու  օրինակը:
Եւրոպական Խորհուրդարանի ԱրտաքինՅարաբերութիւններու Յանձնախումբիպատգամաւոր ՔԱՄԻՅԸԼԷՕՐԼԻՆԿՍ իպատրաստած <<Եւրոպական Խորհուրդարանի ՍկզբունքայինՈրոշումները>>անունով տեղակագիրը, որը 16.12.2004  թուականինյայտարարուեցաւ, որպէսԹուրքիոյ  համար թելադրանք,որուն11.րդ. յօդուածի որոշումըբացայայտ ձեւով  Թուրքիոյկը յանձնարարէ:<<Հասանքէյֆ>>,<<Անի>>,<<Աղթամար>>,<<ԶԷյկումա>>ի մշակոյթայինկոթողները ուգանձերուն  վերանորոգումը: Ե.Խ այսթելադրանքը  որպէս որոշումառած ուկնքած է,Եւրոպական Խորհուրդարանի  15.12.2005  թուակիրնիստի ընթացքին  262 դէմ, իսկ 407 թեր ձայնով:
Աղթամաի Սուրբ ԽաչԵկեղեցին վերանորոգութիւնէն ամինջապէսվերջ,սկղբնայինշրջանին կարճժամանակ մը<<Խաչ>< չունէր, խաչըաւելի վերջդրուեցաւ,սակայնեկեղեցին պիտիմնայ , որպէս<<Թանգարան>> ու ժողովուրդիպաշտամունքի պիտիբացուի ,միայնտարին մէկանգամ:
Վերջին անգամ  ,8 Սեպտեմբեր 2013 թուականին մատուցուեցաւչորրորդ սուրբպատարագը,յաւարտՍուրբ Պատարագիեկեղեցւոյ մէջտեղի ունեցաւ,շուրջ հարիւրտարի վերջառաջին հայածէս<<Մկրտութիւն>>ը;
Կը խօսուի թէ,վերանորգութեան համարշուրջ 2,5-3 միլիօն նորԹ.Լ  ծախսուածէ ,եւորուն մեծմասը ապահովուածէ,ԵՄկողմէ տրամադրուածֆօնտերէ:
Տօքթ.Սարգիս Ատամ

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: