İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Կաթողիկոսի մասին զրպարտությունների ոճին, որի դրդապատճառներն ընկալելի են, պետք է վերջ տրվի.

ՏերՎահրամ
Համացանցում կրկին հղում անելով ԱՄՆում բնակվող Արա Մանուկյանին. տեղեկությունն էր տարածվել, թեԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսնամուսնացածէևաղջիկներունի: ՄայրԱթոռիևՎեհափառինկատմամբհերթականապատեղակտվությունտարածող  նյութի վերաբերյալ` Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի մամլո դիվանի պատասխանատու Տեր ՎահրամքահանաՄելիքյանըAsekose.am-ին ասել է.

Նախորդիվ այս կայքի տարածած նյութերի վերաբերյալ կարծիք արտահայտվել է, ինչ վերաբերում է հերթական տեսանյութին, բացարձակ անհեթեթությունէ: Ցավալիէ, որգտնվումենանձինք, որականջենդնումնմանբարբաջանքներին, ևկառույցներ, որինչինչ նպատակներիցդրդվածգիտակցաբարոչմիայննպաստումենդրանցտարածմանը, այլևջանումենարհեստականլարվածությանևանհանդուժողականությանմթնոլորտձևավորել: ԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսիևՄայրԱթոռՍ. Էջմիածնիանցնողտարիներիգործունեությունըտեսանելիէամենքին: Իսկզրպարտություններիոճին, որիդրդապատճառներըևսընկալելիեն, պետքէվերջտրվի:

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: